Plánované zahraničné semináre

  • 74 days left
  • For English - click here ......... Pozývame Vás na seminár Jana Scholtena, 2. - 4. 2. 2018 v Bratislave Úplný systém rastlín  Jan Scholten je známy svojim systémom minerálnej ríše, objavom lantanoidov a vytvorením úplného rastlinného systému, ktorý po prvý raz prezentoval v máji 2012 v Utrechte... [read more]
  • 158 days left
  • For ENGLISH click herePozývame Vás na 4. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku. 4. seminár bude venovaný 3. stĺpcu tabuľky - Caryophyllideae Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej homeopaticke... [read more]
  • 259 days left
  • For English click here ...........Dr. Jonathan Hardy z Anglicka - 08. -  10. 06. 2018 v Bratislave PAVÚKY a HADY - spoločné znaky a odlišnosti, konkrétni predstavitelia. Niekoľko prípadov hmyzu. Dr. Jonathan Hardy príde už po štvrtý raz na Slovensko. Vždy v nás zanechal silný dojem svojou dôs... [read more]
  • 168 days left
  • Milí kolegovia, For English click here........ Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska - 07. - 08. 07. 2018 v Levoči Boenninghausenova metóda a polárna analýzapozývame Vás na letnú školu v Levoči v dňoch 5.- 8. júla 2018, počas ktorej posledné dva dni - v sobotu a nedeľu bude prednášať Dr. Heine... [read more]
  • 354 days left
  • For ENGLISH click here ................................ Pozývame Vás na seminár, na ktorom bude prednášať Dr. Markus Kuntosch z Nemecka. Markusa už poznáme z jeho prvých dvoch seminárov. Obľúbili sme si ho pre jeho hlboké znalosti, zrozumiteľnosť s akou ich vie predať ďalej a priateľskú povahu. Mar... [read more]