Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Webinar – Annette Sneevliet – Animal kingdom in children and adults cases – 26. – 27. 11. 2022

Expired
  • Start date:
    11/26/2022, 9:00
  • End date:
    11/03/2022, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

Online webinar Annette Sneevliet – Animal kingdom in charts and cases of children and adults

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Annette Sneevliet je jednou z tých učiteliek homeopatie, na ktorých sa nezabúda. Pred 28 rokmi na nás hlboko zapôsobila počas seminárov Holandsko- indickej školy v Košiciach. Jej hlboké znalosti, nadšenie a jasnosť výkladu na mňa urobili hlboký dojem. Teraz, po rokoch budeme mať možnosť počúvať o jej skúsenostiach z praxe. Annette v súčasnosti pracuje najmä s metódou Sensation Rajana Sankarana, ktorá je spojená s myšlienkami Michal Yakir a Mahesha Gandhiho.

Annette-Sneevliet-Annette intenzívne študovala u Alfonsa Geukensa, Georgea Vithoulkasa, Anandy Zaren, Massima Mangialavoriho, Jana Scholtena, Rajana Sankarana, Michal Yakira a Mahesha Gandhiho. Synergiu všetkých ich metód, najmä metódy Sensation a evolúcie vyučuje v mnohých krajinách.

“Vo svojej praxi používam rôzne stratégie a spájam ich, aby som našla similimum pre svojho pacienta. Keď liek naozaj sedí, materia medica, repertórium, témy, základný pocit (sensation) a evolúcia lieku ukážu na ten istý liek.
ha
Takto mám pri predpisovaní najväčšiu istotu.

V ríši minerálov nám periodická tabuľka naznačuje, na ktorej vývojovej úrovni sa náš pacient nachádza.
S tabuľkou rastlín Michala Yakira môžeme urobiť to isté v rastlinnej ríši.
Mahesh Gándhí vytvoril tabuľku zvierat.

Spojením všetkých týchto poznatkov získame Synergiu metód, vďaka ktorej je prax oveľa jednoduchšia a založená na pevných základoch.”

Témy webinára 26. – 27. 11. 2022:

NAVIGÁCIA V ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠI PROSTREDNÍCTVOM METÓDY SENSATION A POZNATKOV O EVOLÚCII

PRÍPADY DETÍ A DOSPELÝCH

Po tomto seminári sa vďaka jasnému a systematického prístupu budete vedieť orientovať v živočíšnej ríši.

Súčasťou budú aj menej známe živočíchy v homeopatii ako ryby a kôrovce

12-hodinový víkendový webinár Živočíšna ríša v prípadoch detí a dospelých – Annette Sneevliet – 26. – 27. 11. 2022 (sobota a nedeľa)

Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Webinár sa uskutoční v dňoch 26. – 27. 11. 2022.
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Účastnícky poplatok je 100 € (2500 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel: 00421 948 127 733 (Jana Petrociová)

Časový harmonogram:
9,00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30

Možnosti platby

1. Bankový prevod (pozor zmenený účet):
SLOVENSKO
Názov účtu: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Suma: 90 €.

ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

…………..

Annette Sneevliet – Animal kingdom in maps – cases of children and of adults – November 26th – 27th 2022

Annette Sneevliet is one of the unforgettable teachers of homeopathy. She made a deep impression on me 28 years ago during the seminars of the Dutch-Indian School in Košice, Slovakia. I was deeply impressed by her profound knowledge, enthusiasm and clarity of explanation. Now, years later, we will have the opportunity to hear about her practical experience gained over the last decades. Annette is currently working mainly with Rajan Sankaran’s Sensation method, which is connected to the ideas of Mikhail Yakir and Mahesh Gandhi.
Annette studied extensively the homeopathic insights of Alphons Geukens, George Vithoulkas, Ananda Zaren, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran, Michal Yakir and Mahesh Gandhi. She teaches Synergy of all their methods, especially sensation and evolution, in many countries.

“In my practice, I use all the different strategies together to find the simillimum for my patient. When the remedy really fits, materia medica, repertory, themes, sensation and evolution of the remedy will all point out to the same remedy.

In this way, we are as sure as possible to prescribe.

In the mineral kingdom, the periodic table gives us an indication at which evolution level our patient is stuck.

With the plant table of Michal Yakir, we can do the same in the plant kingdom.
Mahesh Gandhi developed the animal chart.
Combining all this knowledge will give us a Synergy of methods which makes practice much easier and founded on solid ground.”

Themes of the webinar 26. – 27. 11. 2022 (Saturday and Sunday):

NAVIGATING IN THE ANIMAL KINGDOM THROUGH SENSATION METHOD AND EVOLUTION INSIGHTS

CASES OF CHILDREN AND ADULTS

through a systematic approach clearly explained, you will be able after this seminar to find your way in the animal kingdom.

Less known animals in homeopathy like the fishes and crustacean will be included

Time schedule:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 100,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

You can use a PayPal account: info@akademiahomeopatie.sk
Please ask us before the payment for the PayPal invoice writing to petroci@gmail.com, as there are frequent errors in writing this email (serving as the PayPal account). Besides, you will have immediately the invoice for your accountancy.
We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
Please, mention a change in the account!
Name of the bank account: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Sum: 90 €.
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Application:
Write, please to this email:

📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Speaker will speak English. The webinar will be consecutively interpreted into Slovak on the same channel as the speaker will be speaking to provide the proper pace for other interpreters. There will be dedicated channels for other languages: Polish, French, German, Serbian, and Hungarian. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter’s voice in the given language (Polish, French, German…) and about 20% of the volume of the speaker´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One needs to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Annette Sneevliet – Carte du règne animal – cas d’enfants et d’adultes – 26 et 27 novembre 2022

Annette Sneevliet fait partie de ces professeurs d’homéopathie qu’on ne peut oublier. Il y a 28 ans, elle nous a impressionné lors des séminaires de l’école néerlando-indienne de Košice. J’ai été ébloui par ses connaissances approfondies, son enthousiasme et la clarté de ses explications. Aujourd’hui, des années plus tard, nous aurons à nouveau l’occasion de d’entendre Annette parler de son expérience pratique. Annette travaille actuellement surtout avec la méthode de la Sensation de Rajan Sankaran, en lien avec les idées de Michal Yakir et de Mahesh Gandhi.

“Dans ma pratique, j’utilise ensemble toutes les différentes stratégies pour trouver le simillimum pour mon patient. Lorsque le remède correspond vraiment, la matière médicale, le répertoire, les thèmes, la sensation et l’évolution du remède vont tous pointer vers le même remède.

De cette façon, nous sommes aussi sûrs que possible pour la prescription.

Dans le règne minéral, le tableau périodique nous donne une indication sur le niveau d’évolution où se trouve notre patient.
Avec le tableau des plantes de Michal Yakir, nous pouvons faire de même dans le règne végétal.
Mahesh Gandhi a développé le tableau des animaux.

En combinant toutes ces connaissances, nous obtiendrons une synergie de méthodes qui rendra la pratique beaucoup plus facile et fondée sur des bases solides.”

Sujet du webinaire des 26 et 27 novembre 2022 :

NAVIGUER DANS LE RÈGNE ANIMAL GRÂCE À LA MÉTHODE DE LA SENSATIONS ET À LA CONNAISSANCE DE L’ÉVOLUTION

CAS D’ENFANTS ET D’ADULTES

Après ce webinaire, grâce à une approche systématique clairement expliquée, vous serez en mesure de trouver votre chemin dans le règne animal .

Il s’agira notamment d’animaux moins connus en homéopathie, comme les poissons et les crustacés.

Webinaire en week-end de 12 heures – Annette Sneevliet
26 et 27 novembre 2022 (samedi et dimanche)

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 100,- €

Modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Pays :

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :

Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

 

2 : Inscriptions: (et pour toute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Annette Sneevliet parlera en anglais. Le webinaire sera traduit en français, slovaque, polonais, allemand… Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, slovaque, polonais, hongrois…), et environ 20% du volume de la voix d’Annette Sneevliet.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faut simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………

Annette Sneevliet – Das Tierreich in Karten – Fälle von Kindern und Erwachsenen – 26. bis 27. November 2022
(12 Stunden)

Annette Sneevliet ist eine der unvergesslichen Lehrerinnen der Homöopathie. Sie hat vor 28 Jahren während der Seminare der Niederländisch-Indischen Schule in Košice, Slowakei, einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Ich war tief beeindruckt von ihrem profunden Wissen, ihrem Enthusiasmus und der Klarheit ihrer Erklärungen. Jetzt, Jahre später, werden wir die Gelegenheit haben, von ihren praktischen Erfahrungen zu hören, die sie in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat. Annette arbeitet derzeit hauptsächlich mit der Sensationsmethode von Rajan Sankaran, die mit den Ideen von Mikhail Yakir und Mahesh Gandhi verbunden ist.
Annette hat die homöopathischen Erkenntnisse von Alphons Geukens, George Vithoulkas, Ananda Zaren, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran, Michal Yakir und Mahesh Gandhi eingehend studiert. Sie unterrichtet in vielen Ländern die Synergie all ihrer Methoden, insbesondere Sensation und Evolution.

“In meiner Praxis verwende ich all die verschiedenen Strategien zusammen, um das Simillimum für meinen Patienten zu finden. Wenn das Mittel wirklich passt, weisen Materia Medica, Repertorium, Themen, Empfindung und Entwicklung des Mittels alle auf dasselbe Mittel hin.

Auf diese Weise sind wir bei der Verschreibung so sicher wie möglich.

Im Mineralreich gibt uns das Periodensystem einen Hinweis darauf, auf welcher Evolutionsstufe sich unser Patient befindet.

Mit der Pflanzentabelle von Michal Yakir können wir das Gleiche im Pflanzenreich tun.
Mahesh Gandhi entwickelte das Tierhoroskop.
Wenn wir all dieses Wissen kombinieren, erhalten wir eine Synergie von Methoden, die die Praxis viel einfacher macht und auf einer soliden Grundlage steht.”

Webinarthemen 26-27 November 2022:

NAVIGATION DURCH DAS TIERREICH MIT HILFE DER SENSATIONSMETHODE UND DES WISSENS ÜBER DIE EVOLUTION

FÄLLE VON KINDERN UND ERWACHSENEN

Nach diesem Webinar werden Sie dank eines klaren und systematischen Ansatzes in der Lage sein, sich im Tierreich zurechtzufinden.

Dazu gehören auch in der Homöopathie weniger bekannte Tiere wie Fische und Krustentiere.

Das Webinar – Annette Sneevliet – 26. – 27. 11. 2022
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden): 100,- €, mit Übersetzung ins Deutsche 125 Euro

Anmeldung und Zahlungsverfahren:

BEZAHLUNG

Wenn Sie eine Rechnung wünschen:

(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)

Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:

Nachname, Vorname, Postanschrift, Land

Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden

Gesamtbetrag:

Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.


Überweisung:

Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.
IBAN:  SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Kontoinhaber: SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.
L
egen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz
und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:
Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.
☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Dr. Resie Moonen wird auf Englisch vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, Slowakisch, Hungarisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.

……………

Annette Sneevliet – Królestwo zwierząt w kartach – przypadki dzieci i dorosłych – 26 – 27 listopada 2022 r.

Annette Sneevliet jest jednym z niezapomnianych nauczycieli homeopatii. Wywarła na mnie głębokie wrażenie 28 lat temu podczas seminariów Holendersko-Indyjskiej Szkoły w Koszycach na Słowacji. Byłem pod głębokim wrażeniem jej głębokiej wiedzy, entuzjazmu i jasności wyjaśnień. Teraz, po latach, będziemy mieli okazję usłyszeć o jej praktycznych doświadczeniach zdobytych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Annette pracuje obecnie głównie z metodą Sensation Rajana Sankarana, która łączy się z ideami Michaiła Jakira i Mahesha Gandhiego.
Annette intensywnie studiowała homeopatyczny wgląd Alphonsa Geukensa, George’a Vithoulkasa, Anandy Zaren, Massimo Mangialavori, Jana Scholtena, Rajana Sankarana, Michała Yakir i Mahesha Gandhi. Uczy w wielu krajach Synergii wszystkich ich metod, zwłaszcza odczuwania i ewolucji.

“W mojej praktyce używam wszystkich różnych strategii razem, aby znaleźć simillimum dla mojego pacjenta. Kiedy remedium naprawdę pasuje, materia medica, repertorium, tematy, odczuwanie i ewolucja remedium wszystkie wskażą na to samo remedium.

W ten sposób jesteśmy tak pewni, jak to tylko możliwe, aby przepisać lek.

W królestwie minerałów, układ okresowy daje nam wskazówkę, na którym poziomie ewolucji utknął nasz pacjent.

Dzięki tablicy roślin Michała Yakir możemy zrobić to samo w królestwie roślin.
Mahesh Gandhi opracował tablicę zwierząt.
Połączenie całej tej wiedzy da nam Synergię metod, dzięki której praktyka będzie znacznie łatwiejsza i posadowiona na solidnym gruncie.”

Tematy webinarów 26-27 listopada 2022 r:

NAWIGACJA W KRÓLESTWIE ZWIERZĄT DZIĘKI METODZIE SENSATION I WIEDZY O EWOLUCJI
PRZYPADKI DZIECI I DOROSŁYCH
Po tym webinarze będziesz w stanie poruszać się po królestwie zwierząt dzięki jasnemu i systematycznemu podejściu.
Będzie to obejmować mniej znane w homeopatii zwierzęta, takie jak ryby i skorupiaki

Terminy, cena, zapisy
Cena: 500 zl.
Daty: 02. – 03. 04. 2022 r.

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.