Základný seminár 1. ročníka 28. – 30. 9. 2018

Expired
  • Start date:
    09/28/2018, 16:00
  • End date:
    09/30/2018, 15:00
 
 

 

Milí študenti 1. ročníka,

Pozývam Vás na prvý základný seminár 1. ročníka 28.- 30. septembra 2018.
Miesto: Mliekarenská 10, č. dverí 109.
V piatok začneme od 16.00 praktickou časťou.
V nedeľu bude medicínske minimum.

Budeme v budove COOP Produkt, v konferenčnej sále na 6. poschodí, Mliekarenská 10, Bratislava.
Je to 6-poschodová budova vedľa hotela Aston, ktorý je na križovatke Bajkalskej a Trenčianskej ulice. Pripájam mapu.

Na prvom seminári sa zoznámime so základnými pojmami homeopatie – bude to rýchly prehľad celej teórie homeopatie.

Dáme vám do rúk jedinečný nástroj, ktorým pochopíte systém celej minerálnej ríše – Scholtenov systém tabuľky prvkov. Tento systém nám umožňuje hlboko pochopiť jednotlivé prvky, ich vzťahy a ich soli a predvídať aj vlastnosti nových zlúčenín. Tvorí mapu, pomocou ktorej sa budeme orientovať počas prvého roka nášho putovania, pretože tento prvý rok sa budeme zaoberať najmä liekmi z minerálnej ríše.

V rámci skúmania konkrétnych liekov materie mediky uvidíte videá ľudí, ktorí boli vyliečení homeopaticky. Zameriame sa pritom na lieky zo skupiny nátrií a sulfuru.

Aby ste mohli začať používať homeopatické lieky už od začiatku, v rámci terapeutík budeme hovoriť o komplexných preparátoch a základnej lekárničke, ktorá by nemala chýbať v žiadnej domácnosti. Povieme si o jednoduchých indikáciách, v ktorých môžeme tieto lieky použiť.

V rámci medicínskeho minima sa zoznámite zo základnými latinskými termínmi popisujúcimi kosti, svaly a časti ľudského tela. Medicínske minimum je určené pre všetkých nezdravotníkov.

Veľa materiálov zo seminára nájdete v časti fóra Slovenskej akadémie klasickej homeopatie www.akademiahomeopatie.sk/forum, ktorá bude vyhradená vášmu ročníku. Táto sekcia bude prístupná len vám ako našim študentom.

Počas seminára si budete môcť kúpiť aj rôzne pomôcky, ktoré používame, tabuľku prvkov podľa Jana Scholtena a ďalšiu literatúru. Budeme hovoriť aj o počítačových programoch, ktoré nám uľahčujú prácu.

Termíny ďalších seminárov na celý školský rok si môžete pozrieť tu: https://www.akademiahomeopatie.sk/events/seminare/terminy-seminarov/

Teším sa na stretnutie v piatok.

Srdečne pozdravujem,

Dr. Vladimír Petroci
www.akademiahomeopatie.sk
www.facebook.com/akademiahomeopatie

P.S. Občas sa ma pýtate, kde nájdete termíny seminárov. Je to tlačítko druhé zľava na stránke akadémie. Nesnažte sa otvoriť roletové menu. Je to základné tlačítko, ktoré vidno aj bez toho, aby ste nad ním držali myš. Je označené: “Semináre“.
Keď sa naň klikne: https://www.akademiahomeopatie.sk/events/seminare/terminy-seminarov/

Leave a reply

Your email address will not be published.