Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

SCHEDULE of WEBINARS – SAKH

   

  Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

  For ENGLISH – click here

  Krátke (2,5 hodiny)

  14. 1. 2021 Franz Swoboda, Rakúsko, Machy – spoločné znaky a prípady. Webinár 2,5 hodiny. 19 €

  26. 1. 2021 Deborah Collins, Canada. Webinár 2,5 hodiny, zaujímavé prípady z praxe, 19 €. Pre bližšie informácie o webinári Deborah Collins – kliknite sem.

  15. 2. 2021 Quintessence Forum symposium. Skúsenosti javmi v homeopatii, ktoré sa nedajú vysvetliť na základe v súčasnosti prevládajúcej paradigmy. So svojimi skúsenosťami sa podelia: Misha Norland, Deborah Collins, Andreas Bjorndal, Anne Vervacke, Wiet van Helmond, Peter Matu. Ak máte zaujímavú skúsenosť, napíšte na petroci@gmail.com a staňte sa tie rečníkom sympózia. 
  Vstup zadarmo. Link pre registráciu: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ul-GR7TkQR2AprbLxY04CQ

  10. 3. 2021 Douglas Brown, USA. Webinár 2,5 hodiny, zaujímavé prípady z praxe, 19 €.
  Rozpoznanie zvieracieho vedomia z mora, zeme a vzduchu. Živly voda, zem, vzduch sa prejavujú cez zvieraciu myseľ a vytvárajú drámy života na javisku utváranom ich životným prostredím. V tomto seminári Doug preskúma lieky z mora a porovná ich s liekmi, ktorých zdroj pochádza zo zeme a z oblohy.
  Bližšie informácie: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/douglas-brown/

  29. 3. 2021 Franz Swoboda & Susanne Diez Papraďorasty, spoločné znaky tejto takmer neznámej skupiny rastlín v homeopatii a prípady z praxe, 19 €.
  Info: https://www.akademiahomeopatie.sk/swoboda-diez-ferns/

  6. 4. 2021 Jan Scholten, Holandsko – Geraniales. Webinár 2,5 hodiny, spoločné témy rastlinného radu rastlín Geraniales + zaujímavé prípady z praxe. Poplatok za webinár 19 € .
  https://www.akademiahomeopatie.sk/jan-scholten-geraniales/

  Víkendové (12 hodín)

  6. – 7. 2. 2021 Wiet van Helmond, Holandsko. Drahokamy – prípady a kryštalické sústavy v homeopatii, víkendový webinár, 12 hodín, 90 € . Bližšie informácie o webinári Drahokamy – Wiet van Helmond.

  20. – 21. 3. 2021 – ZMENA – Michal Yakir – Úvod do systému rastlín.
  (Namiesto plánovaného webináru Ryby a plyny– Jonathan  Hardy.
  Z vážnych osobných dôvodov J. H. nemôže prednášať.)
  Bližšie informácie: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/michal-yakir-plants/

  24. – 25. 4. 2021 Michal Yakir, Izrael. Rastlinné čeľade Asteraceae, Rubiaceae, Lamiaceae..., víkendový webinár, 12 hodín, 90 €. Preložený termín z marca.

  22.- 23. 5. 2021 Chris Kurz, Austria. Vedenie prípadu. Víkednový webiár, 12 hodín, 90 €.

  19. – 20. 6. 2021 Philip Degroote, Belgicko. Sny v homeopatii. Víkendový webinár, 12 hodín, 90 €.

  8.- 11. 7. 2021 Letná škola v Levoči – seminár, nie online webinár. Veríme, že začiatkom leta sa stretneme už osobne v Levoči. Radi by sme pozvali aj zahraničného prednášateľa.

  31. 7. – 1. 8. 2021 Jonathan Hardy, Anglicko. Ryby a plyny. Víkendový webinár, 12 hodín, 90 €. Preložený termín z marca 2021.
  https://www.akademiahomeopatie.sk/event/jonathan-hardy-gas-fish-remedies/

  Série webinárov

  Schüsslerove soli – pokračovanie (2 nové časti). Mgr.Silvia Trojanovská, pondelok, 19.00, 2,5 hodiny, za 2 webináre spolu 40,- €
  18. 1. 2021
  1. 2. 2021

  Tehotenstvo a pôrod. Dr. Irene Peňa, 3 časti, pondelok, 19.00, 2,5 hodiny, 19 € za 1 časť.
  1. 3. 2021
  15. 3. 2021
  22. 3. 2021

  Veterinárna homeopatia. 3 časti, pondelok, 19.00, 2,5 hodiny, 19 € za 1 časť.
  Bližšie informácie: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/veterinarna-homeopatia/
  8. 3. 2021
  19. 4. 2021
  10. 5. 2021

  Akútna tabuľka (Vijayakar) Dr. Irene Peňa, 2 časti, pondelok, 19.00, 2,5 hodiny, 19 € za 1 časť. 
  12. 4. 2021
  26. 4. 2021

  Štvrtkové stretnutia Študijná skupina. Zadarmo. Od 19.00, približne každý druhý štvrtok. Trvanie – 1 – 2 hodiny. Zadania a videozáznamy (na fóre SAKH) dostupné po prihlásení sa do skupiny cez mail petroci@gmail.com
  21. 1. 2021
  4. 2. 2021
  18. 2. 2021
  4. 3. 2021
  18. 3. 2021
  1. 4. 2021
  15. 4. 2021
  29. 4. 2021

  Tento harmonogram webinárov je aj na stránke webinárov SAKH.

  …………………………………………………….

  Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2021

  Webinaires internationaux traduits en français

  Courts (2 heures 30)


  14. 1. 2021
  Franz Swoboda, Autriche, Les mousses, webinaire de 2h30, introduction et cas pratiques, 19 €

  26. 1. 2021 Deborah Collins, Canada, Traumatisme des vies passées, webinaire de 2h30, cas pratiques, 19 €.- Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici

  10. 3. 2021 Douglas Brown, États-Unis, webinaire de 2h30, cas pratiques, 19 €
  Calamars, poissons, mammifères, oiseaux. Reconnaître la conscience animale en mer, sur terre, dans l’air.
  Les éléments primordiaux de l’eau, de la terre et de l’air continuent de s’exprimer à travers les esprits animaux qui construisent leurs drames de vie sur les scènes façonnées par ces biomes élémentaires. Dans ce séminaire, Doug explorera des cas d’invertébrés et de poissons de la mer, et les comparera et les mettra en contraste avec des cas de mammifères et d’oiseaux de la terre et du ciel.
  Dans ce séminaire, Doug présentera plusieurs cas dans lesquels les premiers remèdes prescrits n’étaient pas les bons,  mais où une prescription plus subtile d’un remède peu connu était nécessaire. 
  Pour plus d’informations et pour les modalités de paiement: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/douglas-brown/#Francais


  29. 3. 2021 Franz Swoboda et Suzanne Diez, Autriche, Les fougères, webinaire de 2h30, introduction et cas pratiques, 19 €
  Informations: https://www.akademiahomeopatie.sk/swoboda-diez-ferns/#Francais

  6. 4. 2021 Jan Scholten,
  Pays-Bas. Geraniales.Webinaire de 2,5 – 3 heures, thèmes communs des Geraniales + cas cliniques intéressants.  19 €.
  https://www.akademiahomeopatie.sk/jan-scholten-geraniales/

  18. 5. 2021 Deuxième symposium Quintessence
  – partage d’expériences sur des phénomènes que l’on vit en homéopathie et qui ne s’expliquent pas selon le paradigme actuel courant. Gratuit.
  Lien d´inscription: Inscrivez-vous à l’avance:
  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qCA0FvI8Tm-GuICeagmLew


  Weekends (12 heures)


  06. – 07. 02. 2021
   Wiet van Helmond, Pays-Bas, Pierres précieuses – cas et structures cristallines en homéopathie, webinaire en weekend de 12 heures, 90 €

  20. – 21. 03. 2021
  CHANGEMENT de programme: Michal Yakir Introduction au tableau des plantes. Webinaire en weekend de 12 heures, 90 €.
  (Au lieu du webinaire prévu sur les poissons et les gaz – Jonathan Hardy, pour des raisons personnelles sérieuses.)
  Pour plus d’informations: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/michal-yakir-plants/#Francais

  24. – 25. 04. 2021 Michal Yakir, Israël, Asteraceae, Rubiaceae, Lamiaceae…, webinaire en weekend de 12 heures, 90 €

  22. – 23. 05. 2021 Chris Kurz, Autriche. Gestion de cas avec de nombreux cas spécifiques. Webinaire en weekend de 12 heures, 90 €

  19. – 20. 06. 2021 Filip Degroote, Belgique. Rêves en homéopathie. Webinaire en weekend de 12 heures, 90 €

  31. 7. – 1. 8. 2021 Jonathan Hardy, Royaume-Uni. Poissons et gaz. Webinaire week-end, 12 heures, 90 €. Terme traduit à partir de mars 2021.
  https://www.akademiahomeopatie.sk/event/jonathan-hardy-gas-fish-remedies/


  Séries de webinaires

  Homéopathie vétérinaire avec Geoff Johnson,
  3 parties, lundi, 19h00, 2,5 heures, 19 € pour 1 partie.

  8 mars 2021
  19. 4. 2021
  10. 5. 2021
  Pour plus d’informations et pour les modalités de paiement: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/veterinarna-homeopatia/#Francais

  Tableau pour les cas aigus (Vijayakar)
  Dr Irene Peña Stroehlein,
  2 parties, lundi, 19h00, 2,5 heures, 19 € pour 1 partie.

  12. 4. 2021
  26. 4. 2021

  Inscriptions:
  📧 Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz
  ☎ Tél/WhatsApp: 00420 601 575 731

   

  …………………………………………………………

  Plan of webinars of Slovak Academy of Classical Homeopathy 2021 in English

  Short (2.5 hours)

  14. 1. 2021 Franz Swoboda, Austria, Mosses.Webinar 2.5 hours. Introduction to mosses and interesting cases from practice, 19 €.


  26. 1. 2021 Deborah Collins, Canada, Trauma from past lives. Webinar 2.5 hours, interesting cases from practice, 19 €. For more information on the webinar of Deborah Collins, please, click here.

  10. 3. 2021 Douglas Brown, USA Webinar 2.5 hours, intriguing cases from practice, 19 €
  Squid, Fish, Mammal, Bird. Recognizing Animal Consciousness in Sea, on Land, in Air
  The primordial elements of water, earth, and air continue to express themselves through the animal minds that construct their life dramas on the stages fashioned by these elemental biomes. In this seminar Doug will explore cases of invertebrates and fish from the sea, and compare and contrast them with mammal and bird cases from earth and sky.
  In this seminar, Doug will present several cases where initial prescriptions based on first impressions opened doors to the perception of interesting lesser-known remedies.
  Info: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/douglas-brown/#English

  29. 3. 2021 Franz Swoboda & Susanne Diez, Austria, Ferns, common features and cases from practice, 19 €.
  More info: https://www.akademiahomeopatie.sk/swoboda-diez-ferns/#English

  6. 4. 2021 Jan Scholten, The Netherlands. Geraniales.Webinar 2.5 hours, common themes of the plant order of Geraniales + interesting cases from practice. Webinar fee 19 €.
  https://www.akademiahomeopatie.sk/jan-scholten-geraniales/#English

  18. 5. 2021 2nd Quintessence symposium, Experiences with phenomena in homeopathy that cannot be explained by the current worldview. If you have an interesting experience with non-local phenomena in homeopathy, please, write to petroci@gmail.com to join speakers. Free admission.
  Registration link:
  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qCA0FvI8Tm-GuICeagmLew

  Weekend webinars (12 hours)

  6. – 7. 2. 2021 Wiet van Helmond, Holland, Gems – cases and crystalline systems in homeopathy. The weekend webinar, 12 hours, 90 €. For more info on the webinar of Wiet van Helmond – click here.

  20. – 21. 3. 2021 – New topic: Michal Yakir – Introduction to the table of plants. 12-hour weekend webinar, € 90. The weekend webinar, 12 hours, 90 €.
  Info: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/michal-yakir-plants/#English
  (The webinar Fish and Gas remedies had been rescheduled because of serious personal reasons).

  24. – 25. 4. 2021 Michal Yakir, Israel, Plant families Asteraceae, Rubiaceae, Lamiaceae… The weekend webinar, 12 hours, 90 €.

  22.- 23. 5. 2021 Chris Kurz, Austria. Case management with many examples of difficult cases. The weekend webinar, 12 hours, 90 €.

  19.- 20. 06. 2021 Filip Degroote, Belgium. Dreams in homeopathy. The weekend webinar, 12 hours, 90 €.

  31. 7. – 1. 8. 2021 Jonathan Hardy, United Kingdom.
  Fish and gas remedies. Weekend webinar, 12 hours, 90 €.
  https://www.akademiahomeopatie.sk/event/jonathan-hardy-gas-fish-remedies/#English 

  Webinar series

  Veterinary homeopathy with Geoff Johnson, 3 parts, Monday, 19.00, 2.5 hours, 19 € for 1 part.
  8. 3. 2021
  19. 4. 2021
  10. 5. 2021
  Info: https://www.akademiahomeopatie.sk/webinars-sakh/veterinarna-homeopatia/#English

  Acute table (Vijayakar) with Irene Peña Stroehlein, 2 parts, Monday, 19.00, 2.5 hours, 19 € for 1 part.
  12. 4. 2021
  26. 4. 2021

  Applications – please write to this email:
  📧 petroci@gmail.com
  ☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.