Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Program 4 ročného kurzu homeopatie

 


1. SEMINÁR

F:
Systém výučby (semináre, zdroje, fórum, FB )
Knihy, materie mediky, repertóriá, program
História homeopatie – S. Hahnemann
Situácia vo svete
Základné pojmy, princíp podobnosti, príprava liekov, pozológia (dávkovanie, potencie)
Mechanizmus účinku homeopatických liekov

MM:

Scholtenov systém prvkov – tabuľka
Sulphur
Nátriové soli

T: Komplexné preparáty

M
: Medicínske minimum


2. SEMINÁR

F:
Klasická (Kentiánska, Konštitučná) homeopatia
J. T. Kent
§ 153 a 212 Organonu
Systém 12-tich typov príznakov Dr. Brauna
Dôležité príznaky
Ako odoberať prípad
Prvý predpis
Reakcia na liek

MM:
Lithium
Káliové soli
Uhlík – Graphites, Carbo vegetabilis, Carbo animalis

T: Základná lekárnička a naliehavé situácie

P: Test

M
: Medicínske minimum


3. SEMINÁR

F:
C. von Boenninghausen
Boenninghausenova metóda – B. kríž
Polárna analýza podľa H. Frei
Druhý predpis

MM:

Magnéziové soli
Nitrogenium
Oxygenium

T:

Úrazy,
Zlomeniny,
Vyvrtnutia

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


4. SEMINÁR

F:  Akútny predpis podľa Vijayakara

MM:
Obzervačná MM podľa Vijayakara
Kalciové soli
Strontiá
Báriá

T:
Horúčkové stavy

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


5. SEMINÁR

F:  
J. C. Burnett
Orgánové lieky
Banerjiho protokoly
Hahnemann a alchýmia

MM:
Berylium
Aluminium
Borax
Phosphorus
Silicea
Causticum
Hepar sulphur

T:
Angíny,
Zápaly pľúc

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


6. SEMINÁR

F: 
Sehgalova metóda
Genus epidemicus

MM:
Perióda železa
Kyseliny

T: Krvácania, Hnačky

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


7. SEMINÁR

F:
Eiyzayagova metóda
Charakteristiky jednotlivých ríš

MM:
Perióda striebra
Amóniové soli

T:
Laryngitídy
Zápaly stredoušia

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


8. SEMINÁR

F:
Frederick Foster Harvey Quin
Mappa mundi

MM:
Perióda zlata
Lantanoidy

T:
ICHS
Hypertenzia
Arterioskleróza

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


9. SEMINÁR

F:
Etiologický predpis
CAM a konvenčná medicína
Skúška lieku (proving)

MM:
Perióda uránu
Vzácne plyny
Drahokamy

T:
Bolesti hlavyIatrogénne ochorenia

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


10. SEMINÁR

F:
Miazmy – Hahnemann, Anglická škola
Miazmy podľa R. Sankarana
Systém rastlín podľa R. Sankarana

MM:
Carcinosinum
Medorrhinum
Syfilinum
Psorinum
Tuberculinum

T:
Astma

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


11. SEMINÁR

F:
Systém rastlín podľa Jana Scholtena – 6 čísel a mapa

MM:
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

T:
Zápcha
Herpes zoster

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


12. SEMINÁR

F: 6 prvkov tradičnej čínskej medicíny v homepatii

MM:
Asteraceae
Araliaceae
Campanulaceae

T:
Ekzémy
P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


13. SEMINÁR

F: Životospráva a prekážky v liečbe

MM:
Solanaceae
Apiaceae
Pavúky

T:
Bolesti chrbta a ischias
Impetigo

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


14. SEMINÁR


F: Tabuľka rastlín podľa Michal Yakir

MM:  
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae

T: Infekcie močových ciest
Lekárnička cestovateľa

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


15. SEMINÁR


F:
Jednostranný prípad (one-sided case)Constantin Hering

MM:
Hady
Vtáci
Gymnospermeae

T: Akútne a alergické nádchy

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum16. SEMINÁR

F:
Predpis podľa keynotes
Adolf von Lippe

MM:

Leguminaceae
Fagaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Cucurbitaceae

T:
Sclerosis multiplex
M
: Medicínske minimum

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


17. SEMINÁR

F:
Úrovne prípadu podľa R. Sankarana

MM:
Loganiaceae
Rauvolfiaceae
Apocynaceae
Gentianaceae
Boraginaceae
Hydrangeaceae
Cornaceae

T:
Kašeľ
Obrna tvárového nervu

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M
: Medicínske minimum


18. SEMINÁR

F:
Archetypy v homeopatii

MM:
Rutales
Anacardiaceae
Sapindales
Brassicales
Malvaceae
Thymelaceae

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

T: Ochorenia pohybového aparátu

M: Medicínske minimum


19. SEMINÁR

F:
Schüsslerove soli

MM:
Mlieka
Morské lieky

T:
Tehotenstvo a pôrod
Gynekologické lieky
Vracanie tehotných
Ochorenia prsníka, dojčenie

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


20. SEMINÁR


F: Psychosomatika a reč tela

MM:
Liliaceae
Poaceae
Orchideaceae
Zingiberaceae
Bromeliaceae

T:

Bolesti žalúdka
Hemoroidy

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


21. SEMINÁR

F:
Bachove kvety
Astrológia a homeopatia

MM:
Cactaceae
Caryophyllaceae
PolygonaceaeChenopodiaceae
Droseraceae

T:
Nespavosť

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


22. SEMINÁR

F:
Planéty a homeopatia

MM:
Rubiaceae
Cinchoniaceae
Oleaceae

T:
Hemoroidy

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


23. SEMINÁR

F: Trauma a jej homeopatická liečba

MM:

Hmyz
Motýle
Ryby

T: Zápaly žíl

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


24. SEMINÁR


MM:
Primulaceae
Sapotaceae
Ebenaceae
Ericaceae
Balsaminaceae
Brušné nozódy

T:
Ochorenia pečeneObezita

P
: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

M: Medicínske minimum


25. SEMINÁR

MM:
Magnoliidy
Nympheales
Huby
Machy
Riasy
Drahokamy

P: Repertorizácia, cvičné úlohy, test

T:
Poranenia hlavy
Ochorenia starého veku, demencie


SKRATKY:
F: Filozofia, teória
MM: Materia medika
T: Terapeutiká
P: Prax

2 druhy seminárov

Tento program je systematický plán základných seminárov (regularne seminaria). Tieto semináre tvoria kostru štúdia.
Okrem toho sa študenti zúčastňujú aj seminárov, na ktorých predstavujú svoje najlepšie témy svetoví zahraniční homeopati (specjalne seminaria). Tento druhý typ seminárov sa už neopakuje.
Kombinácia týchto dvoch typov seminárov vytvára viacrozmerovosť nášho štúdia. Chceme našim študentom dať dobré základy, ale aj perspektívy, stabilitu aj atraktívnosť.

Hlavné myšlienky tohto programu:

1. Tento program vznikol na základe 15 ročných skúseností s výučbou homeopatie v Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Jeho základným princípom je systematicky preberať materiu mediku, prax a výučba rôznych systémov.

2. Pri výuke materie mediky postupujeme tak, že najskôr preberáme minerálne lieky, až potom rastlinné. Rastlinné a živočíšne lieky sú zložitejšie a majú aspekty niekoľkých minerálnych liekov.
Do časti minerálov sú vložené nozódy, do rastlín zvieratá. U minerálov je možný logickejší postup – od známejších a bežnejších, ktoré sú na začiatku – t.j. v 1. a 2. štádiu a v 1. a 2. perióde tabuľky prvkov a potom celé periódy kovov. 

U rastlín je to zložitejšie. Uprednostňujeme bežnosť výskytu v praxi pred systematickým postupom cez mapu rastlín.


4. Pri štúdiu materie mediky sa sústreďujeme na jasnú schému celej materie mediky, na skupinové vlastnosti, t.j. na mapu, ktorá nám pomáha sa rýchlo orientovať vo veľkom počte liekov. Samotné lieky materie mediky nebudeme preberať veľmi podrobne. Zdôraznime však u každého lieku jeho hlavné charakteristiky. Študenti sa budú musieť venovať aj samoštúdiu. K úspešnej praxi je potrebná mapa, ale aj naplnená databáza. Podstata výberu presného lieku spočíva často v interakcii medzi témami skupiny a vlastnosťami samotného lieku.  Inými slovami: potrebujeme vedieť nielen kde máme hľadať, ale aj čo.

5. Druhým pilierom našej školy je prax. Cvičíme repertorizáciu, analýzu prípadu, jeho pochopenie. Máme skúsenosť, že na cvičných prípadoch sa naši študenti najviac naučia.

6. Tretím pilierom je rozmanitosť techník, pretože každý prípad je iný a vyžiada si iný prístup.
preto učíme rôzne techniky a metódy, aj keď základnou zostáva metóda Jana Scholtena, ktorá patrí do skupiny tematických predpisov.
 
7. Pri výbere terapeutík sme sa riadili snahou vybrať témy blízke hlavnej téme materie mediky, resp. jej hlavnej skupiny. Na terapeutiká však nekladieme veľký dôraz.


8. Chceli sme dosiahnuť, aby každý seminár bol vyvážený pokiaľ ide o množstvo obsahu, ale aj zaujímavosť tém.


9. Tento program prináša len homeopatické témy. Súčasťou každého základného semináru bude medicínske minimum, ktoré pokryje základy anatómie, fyziológie, patofyziológie a kliniky. Medicínske minimum je určené pre nezdravotníkov.