Zo sveta homeopatie

    • Všetci to dobre poznáme: dieťa vyleje džúsik po celej kuchyni alebo sa celé zababre a my musíme opäť všetko čistiť a čistiť. A to sme nestihli ani to, čo bolo dôležité a naplánované. Toľkokrát sme mu to h... [read more]

Najbližšie podujatie

Povedali o nás