Zo sveta homeopatie

    • Tento článok chce čitateľa čo najpodrobnejšie oboznámiť so svetonázorom Samuela Hahnemanna, ktorý je považovaný za zakladateľa homeopatie. Ide o stručný výťah dizertačnej práce Joerga Grosse-Onnenbrink  z Halternuz roku 2004, Faku... [read more]
    • Dr. Jonathan Hardy je pionierom našej materie mediky podobne ako Jan Scholten a Louis Klein. Jeho prednášky sú po celom svete veľmi žiadané. Má bohatú prax a o svojich skúsenostiach s konkrétnymi liekmi rozpráva živým spôsobom, zároveň definuje aj spoločné znaky skupín zvierat.

Najbližšie podujatie

Povedali o nás