Zo sveta homeopatie

    • Tento článok chce čitateľa čo najpodrobnejšie oboznámiť so svetonázorom Samuela Hahnemanna, ktorý je považovaný za zakladateľa homeopatie. Ide o stručný výťah dizertačnej práce Joerga Grosse-Onnenbrink  z Halternuz roku 2004, Faku... [read more]

Najbližšie podujatie

Povedali o nás