Zo sveta homeopatie

    • Keď v 19. storočí poslal velikán homeopatie, Constantin Hering,  záznamy zo zdravotnej anamnézy pacienta svojim 33 kolegom, požiadal ich, aby navrhli najvhodnejší homeopatický liek, ktorý pacientovi pomôže. Dostal 22 odpovedí a všetky boli identické. Dnes, keď máme v homeopatii veľké množstvo n... [read more]
    • ​September otvára dvere škôl a ponúka miesta v laviciach všetkým, ktorí  kráčajú cestou poznania. Dospelí majú v porovnaní s deťmi vo vzdelávaní veľkú výhodu –  vedia už, čo im v živote chýba. Preto študujú vybranú oblasť s hlbokým zanietením a chuťou. V tomto článku nájdete reálne sk... [read more]

Najbližšie podujatie

Povedali o nás