Category archives: Aktuálne

  • V čase, keď som bola batoľa, sa moja mamka rozhodla stať homeopatkou. Predsavzatie prišlo po tom, čo padla na dno stavu všeobecne známeho ako popôrodná depresia, z ktorého ju dostalo nevinné homeopatikum. Ten malý, ale úžasn&yac... [read more]
  • ​September otvára dvere škôl a ponúka miesta v laviciach všetkým, ktorí  kráčajú cestou poznania. Dospelí majú v porovnaní s deťmi vo vzdelávaní veľkú výhodu –  vedia už, čo im v živote chýba. Preto študujú vybranú oblasť s hlbokým zanietením a chuťou. V tomto článku nájdete reálne sk... [read more]
  • S lantanoidmi som začal experimentovať približne pred desiatimi rokmi. Trvalo 5 rokov, kým sa vytvoril obraz lantanoidov do takej miery, aby som ich mohol publikovať v knihe „Tajomné lantanoidy“. Odvtedy sme získali mnoho skúseností s touto skupinou liekov a mnoho prípadov bolo publikovaných. Lantan... [read more]