Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Teória špirálovej dynamiky a homeopatia

 

Teória špirálovej dynamiky (Spiral dynamics theory) je teória vývoja osobného a zároveň spoločenského vedomia. Tento koncept sformuloval v polovici 20. storočia americký psychológ Clare W. Graves. Aspekty jeho cyklickej teórie vývoja dospelých ľudí neskôr spopularizovali ako Teóriu špirálovej dynamiky jeho pokračovatelia Don Edward Beck a Christopher Cowan. Jednotlivé úrovne vývoja vedomia títo autori označili ako memy a spojili ich s farbami. (Mem je kultúrno – sociologický pojem označujúci spoločné myšlienky, postoje a presvedčenia, ktoré zdieľa určitá skupina ľudí.)
Za uvedenie do tejto teórie vďačím vynikajúcemu homeopatovi a mysliteľovi Andreasovi N. Bjørndalovi.

V súčasnosti prevláda vo svete mem modrý a oranžový.

MODRÝ mem je hierarchický a jeho pohľad na svet je odvodený od konštantných právd, pravidiel, cirkvi, náboženstva, národa, vertikálnej hierarchie. Má sklon ku konvencionalizmu, fundamentalizmu, tradíciám a konformizmu.

ORANŽOVÝ mem predstavuje kapitalistický postoj hľadania osobného zisku, hľadania „dobrého života“ v ktorom vládne hmotná hojnosť. Je zameraný na cieľ. Kladie dôraz na súťaživosť, konkurenciu ako hlavný hnací motor pokroku. Má silnú vieru vo vedu a racionalitu a tým prekonáva povery a zvonku prijaté presvedčenia predošlého stupňa. Základným princípom správania je etika, nie náboženstvo ako v modrom meme.

Je pochopiteľné, že tieto dva memy (modrý a oranžový) nemôžu priniesť udržateľnú budúcnosť pre ľudstvo.
Nádej však prinášajú rýchlo sa objavujúce nové úrovne vedomia – zelený, žltý a tyrkysový mem. Posledné dva už patria do novej úrovne, ktorá chápe a prijíma kvality všetkých nižších úrovní. Úrovne od béžového až po zelený (úrovne 1 – 6) vnímajú ako správny len svoj vlastný pohľad na svet.

NOVÉ MEMY, ktoré sa začínajú objavovať vo vedomí ľudí:

ZELENÝ „komunitný“ mem je reakciou na materializmus predošlého. Chce sa oslobodiť od chamtivosti. Uvedomuje si utrpenie sveta a živých bytostí. Pocity, citlivosť a starostlivosť tu nahrádzajú chladnú racionalitu. Chce sa rozhodovať prostredníctvom procesov konsenzu. Je antiautoritársky, horizontálny, proti hierarchii, zavádza bočné väzby. Všetky hodnoty sú pluralistické a relativistické. Nikto by nemal byť marginalizovaný. Enviromentalizmus, starostlivosť o prostredie sa stáva spoločensko-politickým smerom.

ŽLTÝ mem „vzájomnej závislosti“ sa objavil pred približne 50 rokmi. Jeho základným princípom je: “Žiť naplno a zodpovedne s autenticitou”. Je zameraný na vedomosti, znalosti a vedomosti sú hodnotou samou o sebe. Oceňuje veľkoleposť existencie a uprednostňuje ju pred hmotným majetkom. Váži si flexibilitu a funkčnosť, vedomosti a kompetencie, ktoré sú preň vyššie ako moc a spoločenské postavenie. Integruje zložité systémy a štruktúry. Prijíma prirodzenosť chaosu a nevyhnutnosť zmeny. Chce, aby moc bola rozptýlená.

TYRKYSOVÝ mem „Harmónia“. Táto úroveň sa začala prejavovať asi pred 30 rokmi. Jeho základným predpokladom je: “Zažite celistvosť existencie prostredníctvom mysle a ducha.”
Medzi charakteristické viery a činy patrí:
Prežívanie sveta ako jedného, ​​dynamického organizmu s vlastnou kolektívnou mysľou.
Uznávanie Ja ako samostatného, ale zároveň spojeného s väčším celkom.
Vníma všetko ako prepojené a navzájom, v prírode je všetko neuveriteľne krásne ekologické zosúladené.
Vníma energie a informácie, ktoré prenikajú prostredím a celým svetom.
Myslenie je holistické a intuitívne.Uprednostňuje spoluprácu.
Hľadá syntézu vedy a náboženstva, ktoré by mali byť zjednotené v univerzálnej duchovnosti.

Tyrkysový mém je prítomný v teóriách holografického vesmíru Davida Bohma a v jeho myšlienke implikátneho a explikátneho rádu, vidíme ho v teórii Ervina Laszlo Akashického poľa, v morfických poliach Ruperta Sheldrakea, Gándhího predstave o pluralitnej harmónii, v Spektre vedomia Kena Wilbera, v hypotéze Gaie Jamesa Lovelocka, u všetkých autorov transpersonálnej psychológie (C. G Jung, S. Grof …), v Noosfére Pierre Teilhard de Chardina, ako aj v Bielom Gandalfovi z Pána prsteňov (Sivý Gandalf patrí do žltého memu) a v Dumbledorovi z Harryho Pottera.

Tyrkysový mem môžeme vnímať ako najdôležitejšiu novú paradigmu, ku ktorej smerujeme práve teraz. Je to základ, z ktorého môžeme porozumieť všetkým nižším úrovniam. Vníma hlbokú kvalitu vzájomnej prepojenosti, celistvosti a svätosti. Vieme si predstaviť, že s týmto svetonázorom by sme mohli skutočne ako ľudstvo prosperovať a nastoliť harmóniu v našom svete.

Mapa Teórie špirálovej dynamiky je veľmi užitočná na pochopenie procesu vývoja ľudstva. Pomocou nej lepšie chápeme odkiaľ prichádzame, kde sme a kam smerujeme.

Súvislosť s mapami používanými v HOMEOPATII:

Taxonomické systémy nám v homeopatii lepšie pochopiť kvality prvkov, rastlín, zvierat. Systémy sú typické pre žltý mem. Bolo by zaujímavé prepojiť schému vývoja Clare W. Gravesa a jeho nasledovníkov Dona Edwarda Becka a Christophera Cowana so schémami tém, ktoré už používame v homeopatii. Mám ny mysli hlavne tabuľku prvkov, ktorá zobrazuje vývoj človeka od obdobia pred narodením (perióda vodíka) až po smrť (na konci periódy uránu). V praxi používam najmä tabuľku prvkov podľa Jana Scholtena. Jan aplikoval neskôr témy evolúcie tabuľky prvkov aj na vývoj rastlín. V Rastlinnom systéme Jana Scholtena prvé tri čísla sú odvodené od periód tabuľky prvkov a definujú taxonomické kategórie: kmeň, trieda, podtrieda. Kmene rastlín (prvé číslo z týchto troch) sú:

1. Vyhynuté nezelené riasy – Perióda vodíka (boli celkom závislé na zdrojoch zo svojho vodného prostredia).
2. Zelené riasy – Perióda uhlíka (dokážu si už sami vytvárať živiny pomocou fotosyntézy. Hmota, majetok, telo sú témy 2. periódy.)
3. Machy – Perióda kremíka (dokážu už žiť na suchej zemi, zemská kóra je tvorená hlavne zlúčeninami kremíka).
4. Papraďorasty – Perióda železa (papraďorasty už nie sú homogénne, majú diverzifikované časti tela, tým pripomínajú deľbu práce na úrovni dediny, ktorá je jednou z hlavných tém 4. periódy)
5. Ihličnany (nahosemmené) – Perióda kremíka (už je tu semeno, mužský a ženský princíp, kultúra).
6. Kvety (krytosemenné) – Lantanoidy (farebné kvety, zrak a farby patria 6. perióde zlata). Rastliny majú zatiaľ len lantanoidné vlastnosti (nezávislosť, chcú byť sami sebou, snažia sa mať seba pod kontrolou), nie vyššie v rámci periódy zlata.
7. Huby – Perióda urána – nadprirodzené javy, jasnovidnosť, hlboké skryté spojenie, múdrosť, blízkosť smrti.

Je veľmi lákavé nájsť súvislosti medzi homeopatickými témami vývoja zachytenými už v známych mapách chemických prvkov a rastlín na jednej strane a Teóriiou špirálovej dynamiky na strane druhej, aj keď prvý pokus môže byť trochu vratký. ;)1. Béžový mem mohli by sme priradiť k perióde vodíka – je tu téma prežitia, existencie.
2. Purpurový mem – perióda uhlíka a kremíka s ich mýtmi, mágiou (perióda uhlíka) a rodinou, kmeňom (perióda kremíka).
4. Červený meme -by mohol zodpovedať perióde železa, aj keď priradenie tohto memu asi najviac neistý. Ktovie, či skutočne obdobie medzi 10 000 rokmi a 5000 rokmi bolo charakterizované hlavne egoistickým bojom o moc. V každom prípade môžeme dať do súvislosti s červeným memom témy akcie, sily, odvahy, vojakov a policajtov, ktoré sú aj témami periódy železa.
5. Modrý mem – perióda striebra – vonkajšie pravidlá určujú správanie, hierarchické štruktúry, cirkev, náboženstvo, národ.
6. Oranžový mem – perióda zlata – podnikanie, súťaživosť, firmy, obchodovanie, kapitalizmus, materiálny zisk.
7. Zelený a žltý mem – Lantanoidy – humanizmus, pohľad z výšky, myslenie, sebarealizácia, integrácia, systémy.
8. Tyrkysový mem – Perióda uránu – múdrosť, neduálnosť, skryté príčiny a pôsobenia, synergické pôsobenie, vzájomné prepojenie, ničota.

O Teórii špirálovej dynamiky (Spiral Dynamics) existuje veľa zdrojov. Citoval som hlavne z:
https://www.thenextevolution.com/spiral-dynamics/

Veľmi dobré zdroje sú napríklad:
http://spiraldynamicsintegral.nl/en/

Videá:
https://www.youtube.com/watch?v=7oEa9GN0T34
https://youtu.be/BZFlE0eKTvw

Veľa diagramov nájdete na internete. Nemám práva na zobrazenie žiadneho z nich.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.