Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Program 4-letniego kursu homeopatii

 

1. Seminarium

F:
System nauczania (Seminaria, materiały źródłowe, forum, FB )
Książki, różne poblikacje Materia Medica, repertoria, program
Historia homeopatii – S. Hahnemann
Homeopatia na świecie
Podstawowe pojęcia,  zasada podobieństw,  przygotowanie leków, posologia ( dawkowanie, potencje)
Mechanizm działania leków homeopatycznych

MM:

Tabela pierwiastków według Jana  Scholtena
Sulphur
Sole sodu

T: Preparaty kompleksowe

M: Podstawy medycyny


2. Seminarium

F:
Homeopatia (wg. Kenta, konstytucyjna)  klasyczna
J. T. Kent
§ 153 i 212 Organonu
System 12-rodzaju objawów Dr. Brauna
Objawy znaczące
Jak zbierać wywiad
Pierwszy przepis
Reakcja na lek

MM:
Lithium
Sole potasu
Węgiel – Graphites, Carbo vegetabilis, Carbo animalis

T: Podstawowa apteczka w nagłych sytuacjach

P: Test
M: Podstawy medycyny


3. Seminarium

F: 
C. von Boenninghausen
metoda Boenninghausena  – kompletny objaw, krzyż
Analiza polarna  według H. Frei
Drugi przepis

MM:
Sole magnezu
Nitrogenium
Oxygenium

T:

Urazy
Złamania
Skręcenia

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, testM: Podstawy medycyny


4. Seminarium

F: Recepta w stanach nagłych według Vijayakara

MM:
Obserwacyjna MM  według Vijayakara
Sole wapnia
Związki strontu
Związki baru

T:
Stany gorączkowe

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


5. Seminarium

F:
J. C. Burnett
Leki narządowe
Protokoły Banerjiee
Hahnemann i alchemia

MM:
Berylium
Aluminium
Borax
Phosphorus
Silicea
Causticum
Hepar sulphur

T:
Anginy
Zapalenie płuc

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


6. Seminarium

F: 
Metoda Sehgala
Genus epidemicus

MM:
Seria żelaza
Kwasy

T:
Krwawienie
Biegunki

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


7. Seminarium

F:
Metoda Eiyzayagowa
Charakterystyki poszczególnych królestw

MM:
Seria srebra
Sole amonu

T:
Zapalenia  krtani
Zapalenia ucha środkowego

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


8. Seminarium

F:
Frederick Foster Harvey Quin
Mapa mundi

MM:
Seria złota
Lantanowce

T:
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie
Arterioskleroza

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


9. Seminarium

F:
Przepis etiologiczny
Medycyna alternatywna i medycyna konwencjonalna
Próba lekowa (proving)

MM:
Seria uranu
Gazy szlachetne
Szlachetne kamienie

T:
Bóle głowy
Choroby jatrogenne

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


10. Seminarium

F:
Miazmy – Hahnemann, szkoła angielska
Miazmy  według R. Sankarana
System roślin według R. Sankarana

MM:
Carcinosinum
Medorrhinum
Syfilinum
Psorinum
Tuberculinum

T:
Astma

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


11.
Seminarium

F:
System roślin według Jana Scholtena – 6 liczb i mapa

MM:
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

T:
Zaparcia

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


12. Seminarium

F: 6  elementów tradycyjnej chińskiej medycyny do stosowania w homeopatii

MM:
Asteraceae
Araliaceae
Campanulaceae

T:
Egzemy
P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test


13. Seminarium

F: Styl życia i przeszkody w leczeniu

MM:
Solanaceae
Apiaceae
Pająki

T:
Bóle kręgosłupa oraz ischias
Impetigo

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


14. Seminarium


F: Tabela roślin według Michal Yakir

MM: 
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae

T:
Infekcje dróg moczowych
Apteczka dla podróżnych

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


15. Seminarium


F: 
Przypadek jednostronny (one-sided case)Constantin Hering

MM:
Węże
Ptaki
Gymnospermeae

T: Katar -infekcje i alergie

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


16. Seminarium

F:
Przepis według keynotes
Adolf von Lippe

MM:

Leguminaceae
Fagaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Cucurbitaceae

T: 
Stwardnienie rozsiane

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


17. Seminarium

F:
Poziomy przypadku według R. Sankarana

MM:
Loganiaceae
Rauvolfiaceae
Apocynaceae
Gentianaceae
Boraginaceae
Hydrangeaceae
Cornaceae

T:
Kaszel
Paraliż nerwu twarzowego

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M
: Podstawy medycyny


18. Seminarium

F:
Archetypy w homeopatii

MM:
Rutales
Anacardiaceae
Sapindales
Brassicales
Malvaceae
Thymelaceae

T: Schorzenia narządu ruchu

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


19. Seminarium

F:
SoleSchüsslera

MM:
Mleka
Leki morskie

T:
Ciąża i poród
Leki ginekologiczne
Wymioty ciążowe
Choroby piersi,  karmienie

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


20. Seminarium

F: Psychosomatyka i mowa ciała

MM:
Liliaceae
Poaceae
Orchidaceae
Zingiberaceae
Bromeliaceae

T:

Bóle żołądka
Hemoroidy

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


21. Seminarium

F: Kwiaty Bacha

MM:
Cactaceae
Caryophyllaceae
PolygonaceaeChenopodiaceae
Droseraceae

T:
Bezsenność

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny22. Seminarium

F: Astrologia i homeopatia

MM:
Rubiaceae
Cinchoniaceae
Oleaceae


T:
Hemoroidy

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


23. Seminarium

F:
Trauma i jej leczenie homeopatyczne

MM:
Owady
Motyle
Ryby
Bakteria

T: Zapalenie żyły

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


24. Seminarium


MM:
Primulaceae
Sapotaceae
Ebenaceae
Ericaceae
Balsaminaceae
Nozody brzuszne

T:
Choroby wątroby
Otyłość

P
: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


25. Seminarium

MM:
Magnoliidae
Nympheales
Grzyby
Mchy
Glony
Kamienie szlachetne

T:Uraz głowy
Choroby starości, demencja

P: Repertoryzacja, ćwiczenia, test

M: Podstawy medycyny


ZNACZENIE SKRÓTÓW:
F: Filozofia, teoria
MM: Materia medica
T: Terapeutyka
P: Praktyka
M: Podstawy medycyny

Dwa  rodzaje seminariów:

Program zawiera plany podstawowych spotkanie seminaryjnych które  tworzą szkielet tych studiów.
Niezależnie od nich studenci biorą udział w wykładach podczas których najlepsi światowi homeopaci demonstrują poprowadzone przez siebie przypadki. Ten rodzaj seminariów będzie niepowtarzalny.
Połączenie obu typów spotkań tworzy wielowymiarowy układ naszego studium. Jego celem jest zapewnienie studentom właściwych podstaw,  jak również perspektywy,  stabilności i atrakcyjności przekazu.

Główne założenia tego programu:

1. Program powstał na podstawie 15 letnich doświadczeń nauczania homeopatii w Słowackiej Akademii Homeopatii Klasycznej. Polega na systemowym podejściu do zgłębiania Materia Medica ,  praktyce oraz zapoznanie studentów z różnymi systemami  stawiania diagnozy.

2.  Nauczając Materia Medica na początku zajmujemy się lekami mineralnymi,  a dopiero potem roślinnymi. Czynimy tak na podstawie założenia, że leki roślinne i zwierzęce są bardziej złożone i zawierają w sobie aspekty kilku leków mineralnych.

Blok wykładów o minerałach obejmuje również nozody,  wykładów roślinnych –  zwierzęta. Zgłębiając minerały możemy zastosować bardziej logiczne podejście –  od bardziej znanych i powszechniejszych,  znajdujących się na początku,  to znaczy w stadium  1 i 2 pierwszej i drugiej serii tabeli pierwiastków. Serie metali omawiamy podczas kolejnych wykładów.

W przypadku roślin podejście jest bardziej złożone.   Podczas zajęć koncentrujemy się przede wszystkim  na praktycznym zastosowaniu konkretnych leków, a dopiero potem omawiamy resztę królestwa roślin.


4. Wykłady na podstawie Materia Medica  opierają się na strukturze tego dzieła,  właściwościach poszczególnych grup,  pewnego rodzaju mapie,  która pozwala nam orientować się nagromadzonych w niej lekach.  Nie planujemy zbyt drobiazgowego omawiania poszczególnych leków,  ale będziemy się skupiać na głównych cechach każdego z nich.  Dużą rolę w studiach odgrywa edukacja własna –  skuteczna praktyka wymaga systemu,  ale jednocześnie zestawu dobrze zgromadzonych przez studenta  danych.  Podstawa doboru właściwego leku polega bardzo często na interakcjach pomiędzy tematami danej grupy a właściwościami konkretnego leku.  Innymi słowy:  musimy wiedzieć nie tylko gdzie szukać,  ale również czego.

5. Kolejnym filarem edukacji w naszej szkole jest przećwiczenie praktycznego wykorzystania  nabytej wiedzy.  Podczas zajęć uczymy repertoryzacji,  zrozumienia przypadku,  analizy. Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że studenci uczą się najlepiej na przypadkach omawianych podczas ćwiczeń.


6. Trzecim filarem edukacji w Akademii jest zapoznanie studentów  z szerokim wachlarzem technik  dochodzenia do diagnozy.  Każdy przypadek jest inny i może wymagać innego podejścia.  Z tego właśnie powodu,  pomimo że podstawą naszego studium jest metoda Jana Scholtena, znajdująca się w grupie przepisów tematycznych,  nauczamy  również innych technik i podejść.
 
7. Dobierając przypadki staramy się wykorzystywać motywy właściwe dla zasad głównych Materia Medica.  Z drugiej jednak strony terapeutyka nie jest dla nas najważniejsza.


8. Dbamy o to  by każde z seminariów zawierało zarówno wiele treści,  jak i interesujących przypadków.

9. Powyższy program zawiera wyłącznie opis wykładów o tematyce homeopatycznej.  Częścią każdego z seminariów z grupy podstawowych będzie zapoznanie studentów z medycznym minimum, w którym znajdą się podstawy anatomii,  fizjologii,  patofizjologii i klinicystyki. Wykłady te są obowiązujące dla osób niemających wykształcenia medycznego.

Miejsce seminariów:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
www.swps.pl