Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Liečba sennej nádchy pomocou polárnej analýzy

 
Keď v 19. storočí poslal velikán homeopatie, Constantin Hering,  záznamy zo zdravotnej anamnézy pacienta svojim 33 kolegom, požiadal ich, aby navrhli najvhodnejší homeopatický liek, ktorý pacientovi pomôže. Dostal 22 odpovedí a všetky boli identické. Dnes, keď máme v homeopatii veľké množstvo najrôznejších smerov, nám to môže pripadať ako fikcia. Môžeme si byť istí, že ak by to Hering urobil dnes, odpovede by sa celkom určite odlišovali. Ak by sme ale všetci používali metódu polárnej analýzy, výsledky by sa mohli zhodovať s matematickou presnosťou.

Osobne nie som konzervatívnym zástancom jediného smeru v homeopatii. Používam niekoľko metód a každá z nich má svoje výhody i nevýhody. Na nižšie uvedenom prípade by som však rád demonštroval obrovskú výhodu metódy polárnej analýzy, ktorú vyvinul významný švajčiarsky lekár a homeopat Dr. Heiner Frei. Vychádzal pri tom z učenia starých klasikov homeopatie, predovšetkým Boenninghausena. Článok je určený homeopatom, ktorí majú základné vedomosti o tejto metóde, preto nebudem zachádzať do detailov. V prípade poukazujem na výrazné chyby, ktorým sa treba pri aplikovaní tejto metódy vyhnúť, aby sa mohol určiť správny liek. Kto sa chce problematikou polárnej analýzy hlbšie zaoberať, odporúčam vynikajúcu knihu od Heinera Freia s titulom Polarity analysis in homeopathy.

Prostredníctvom emailu ma požiadala 50 ročná pani o pomoc pri liečbe sennej nádchy, ktorá ju trápi 10 rokov. Keďže nemala možnosť prísť na osobnú homeopatickú konzultáciu, poslal som jej dotazník navrhnutý Heinerom Freiom pre potreby polárnej analýzy. Ide o „Dotazník pre chronické ochorenia – uši, nos, hrdlo, oči“.
V dotazníku klienta uviedla nasledovné modality:
 • check{< čerstvý vzduch}
 • check{> studené počasie}
 • check{> vlhké počasie}
 • check{< suché počasie}
 • check{< vietor}
 • check> ležanie
 • check< ľah na chrbte
 • check> ľah na strane
 • check> zatvorenie očí
 • check< ľah na bolestivej strane
 • checktúžba po pohybe
 • check< otrasy pri chôdzi
 • check< prehĺtanie
 • checkneprítomnosť smädu
 • check> po ľahnutí si
 • check< kýchanie
 • check< samota
 • checkkrvácanie jasnočervenej krvi z nosa

September otvára dvere škôl a ponúka miesta v laviciach všetkým, ktorí  kráčajú cestou poznania. Dospelí majú v porovnaní s deťmi vo vzdelávaní veľkú výhodu –  vedia už, čo im v živote chýba. Preto študujú vybranú oblasť s hlbokým zanietením a chuťou. V tomto článku nájdete reálne skúsenosti  absolventov polročného kurzu homeopatie z Liptovského Mikuláša.

Polárna analýza

Kto má s polárnou analýzou určité skúsenosti vie, že v tomto bode nastáva najťažšia práca, kedy treba jednotlivé symptómy roztriediť a určiť, ktoré z nich majú byť súčasťou repertorizácie a ktoré nie. Ak by sme do repertorizácie zahrnuli všetky uvedené symptómy, s istotou by bol každý liek kontraindikovaný. To znamená, že repertorium by vylúčilo každý liek.

 • V prvom rade treba vylúčiť „pseudo-symptómy“. Sú to symptómy, ktoré nesúvisia s chorobným stavom klienta, ale s prirodzenými faktormi, ktoré spôsobujú zvýšený/znížený výskyt alergénu v ovzduší. Tieto symptómy som uviedol do zátvoriek.
 • V ďalšom kroku treba vylúčiť symptómy nesúvisiace s ochorením. Klientka uviedla zhoršenie ľahom na bolestivej strane. Keďže v tomto prípade sa snažíme liečiť sennú nádchu, tento symptóm nedáva zmysel. Preto som ho z repertorizácie vylúčil.
 • Pokiaľ máme dostatok polárnych symptómov (symptómy, ktoré majú svoj protiklad), je vhodné vylúčiť z repertorizácie mentálne príznaky. Mentálne príznaky sa berú do úvahy až pri finálnom rozhodnovaní sa medzi dvoma liekmi. Preto som zhoršenie, keď je klientka sama, z repertorizácie vylúčil.

Púpava a včela

 • Pri tejto analýze je dôležité, aby sme si každý symptóm s klientom overili. Často totiž dochádza k dezinterpretácii. Klient napríklad uvádza zhoršenie večer. Pri bližšom rozhovore sa ukáže, že zhoršenie spôsobuje ležiaca poloha a nie denná doba, pretože sa stav zhoršil aj po obede, keď si ľahol. Avšak tým, že človek si líha väčšinou až večer, chybne interpretuje symptóm.
 • Je dôležité vylúčiť vzájomne si odporujúce symptómy. Ak klient uvedie zlepšenie teplom a zároveň zhoršenie teplom, ide o logickú chybu (v tomto prípade k tejto chybe nedošlo).

Repertorizácia

Po tejto analýze som zvyšné príznaky zrepertorizoval vo voľne dostupnom online repertóriu, ktoré je určené na polárnu analýzu. Výsledok bol nasledovný:

Z repertorizácie vyplýva nasledovné

 • 4 lieky pokrývajú všetky symptómy klientky: Cantharis, Belladonna, Bryonia a China.
 • Zo 4 možných liekov, iba jeden z nich nie je kontraindikovaný, Cantharis. Bryonia má vo svojom obraze výrazné zlepšenie ležaním na chrbte (4. stupeň). Avšak klientka uviedla zhoršenie ležaním na chrbte. Preto je Bryonia kontraindikovaná a neprichádza do úvahy pri výbere lieku.
 • Cantharis má zároveň najvyšší polárny rozdiel (10). Genus lieku teda najbližšie zodpovedá stavu klientky.

Polárna analýza

Po kliknutí sa obrázok zväčší.

Postup
 • Odporučil som klientke zakúpiť si liek Cantharis v potencii 200 CH a užiť jednu dávku.
 • O dva týždne mi klientka oznámila, že jej príznaky sennej nádchy úplne ustúpili. Odvtedy prešli dva roky a klientka je stále bez príznakov.

Zhodnotenie výhod a nevýhod po​​​​lárnej a​nalýzy

Je veľmi rýchla. Pri určitej praxi si odoberanie prípadu i následná analýza nevyžaduje viac ako 30 minút.

Je jednoduchá a exaktná. Na rozdiel od niektorých homeopatických metód, nevyžaduje pochopenie duševného rozpoloženia klienta a životného príbehu. Tým zároveň nedochádza k chybnej interpretácii jeho problémov s ktorým sa v praxi často stretávame.

Osobná konzultácia nie je nevyhnutná. Zároveň ale treba dbať na to, že homeopatická liečba v žiadnom prípade nenahrádza bežnú lekársku starostlivosť.

Táto metóda kladie vyššie nároky na klientov, ktorí musia vypĺňať dotazník veľmi presne. I jeden nesprávne uvedený príznak môže znemožniť výber správneho lieku.

Homeopat musí pri analýze veľmi presne zhodnotiť, ktoré príznaky do repertorizácie zahrnie a ktoré vylúči. V mojej praxi, napriek presným inštrukciám, 80 percent klientov urobí pri vyplnení dotazníka nejakú chybu, ktorú následne treba korigovať.

Autor: Ing. Tomáš Výboch, SAKHom.Obrázky: pixabay.com

LINKY na 2 NÁSTROJE: POLARITY ANALYSIS A DOTAZNÍKY: ​https://www.akademiahomeopatie.sk/eshop/homeopaticke-dotazniky/​Tieto dva nástroje, ktoré​ potrebujete k Boenninghausenovej metóde ako ju používa Dr. Heiner Frei,​ nájdete na ​stránke, na ktorú sa dostanete týmti linkom. Oba nástroje môžete používať zadarmo a v slovenčine.

Zabezpečili sme ich pre Vás, aby každý človek na Slovensku mal možnosť pomôcť sám sebe alebo iným v zdravotných ťažkostiach. Homeopatia je účinná, ak sa správne, t. j. individualizovane používa. Každý človek potrebuje liek, ktorý čo najviac zodpovedá jeho súboru príznakov, jeho jedinečným prejavom v chorobe. Boenninghausenova metóda spojená s polárnou analýzou je jednoduchá a dostatočne presná na to, aby prinášala vynikajúce výsledky v liečbe akútnych aj chronických ochorení.

Ak by ste sa chceli naučiť viac,​ ​prihláste sa na ​4 ročné vzdelávanie v Slovenskej aKadémii klasickej homeopatie alebo na​ polročné kurzy homeopatie, ktoré sú už v 11 mestách Slovenska. ​Môžete sa tak ​naučiť nielen Boenninghausenovu metódu predpisu, ale aj množstvo iných užitočných informácií ako správne používať homeopatické lieky a ​efektívne liečiť.

​​Opis Boenninghausenovej metódy, polárnej analýzy a ​prípad vyliečeného reumatizmu

September otvára dvere škôl a ponúka miesta v laviciach všetkým, ktorí  kráčajú cestou poznania. Dospelí majú v porovnaní s deťmi vo vzdelávaní veľkú výhodu –  vedia už, čo im v živote chýba. Preto študujú vybranú oblasť s hlbokým zanietením a chuťou. V tomto článku nájdete reálne skúsenosti  absolventov polročného kurzu homeopatie z Liptovského Mikuláša.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.