Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Polárna analýza – metóda homeopatickej liečby, ktorú zvládne každý

 

Barón von Boenninghausen – k Vašim službám!

Tento článok prináša veľmi dôležitý návod. Môže znamenať zmenu vo vývoji homeopatie na Slovensku. Ponúkame Vám v ňom základné informácie a nástroje potrebné k tomu, aby ste sa mohli začať sami úspešne liečiť pomocou presne vybratých homeopatických liekov. Táto metóda sa dá ľahko naučiť a používať.  

Príbeh baróna von Boenninghausen

Barón von Boenninghausen (1785-1864) je jedným z najvýznamnejších homeopatov v dejinách homeopatie.  Je autorom prvého homeopatického repertória, pomôcky, ktorá uľahčuje prácu homeopatom celého sveta. Objavil však aj spôsob ako je možné pomerne ľahko nájsť homeopatický liek, ktorý zohľadňuje individualitu človeka. Individualizovaný výber homeopatík je základným predpokladom ich účinnosti, pretože základným princípom homeopatie je princíp podobnosti: podobné sa lieči podobným.

Clemens Maria Franz barón von Boenninghausen sa narodil v jednej z najstarších šľachtických rodín Vestfálska (severozápadné Nemecko). V Groningene študoval právo, prírodné vedy a medicínu. Po ukončení právnickej fakulty pracoval ako advokát, sudca a neskôr ako generálny sekretár holandského kráľa Louis Bonaparta. Po jeho abdikácii v roku 1810 odišiel zo štátnej služby a plne sa venoval botanike a agrikultúre. Tieto záujmy ho priviedli k tomu, že sa stal riaditeľom botanickej záhrady v Munsteri. Medzi botanikmi bol veľmi vážený a začal byť známy ako “mudrc z Munsteru”.               

PulsatillaPulsatilla 

Munster

Munster

   Ako 42 ročný vážne ochorel na tuberkulózu. Lekári mu nevedeli pomôcť. Dr. Boenninghausen napísal listy na rozlúčku svojim priateľom. Našťastie jeden z nich – botanik a lekár Dr. A. Weihe bol zároveň homeopat. Navrhol mu homeopatickú liečbu. Dr. Boenninghausen vidiac, že ostatní lekári nad ním len krčia plecami a nevedia si rady s jeho chorobou, podrobne opísal svoje príznaky a poslal mu ich. Dr. Weihe mu odporučil homeopatický liek Pulsatilla. Po ňom nastal zvrat vo vývoji choroby a do pol roka bol Dr. Boenninghausen zdravý a v plnej sile. To naňho hlboko zapôsobilo. Rozhodol sa zasvätiť zvyšok života štúdiu úžasnej metódy liečby, ktorá mu zachránila život. Pravidelne si písal s Dr. Samuelom Hahnemannom. Na popud Hahnemanna pripravil aj prvé repertórium – knihu, ktorá indexovým spôsobom usporadúva príznaky a lieky, ktoré k nim patria. Vďaka jeho hlbokým znalostiam a praxi mu kráľ Wilhelm IV. v roku 1843 udelil právo vykonávať medicínu bez toho, aby mal ukončené lekárske vzdelanie. Zomrel v zrelom veku ako 79 ročný.  

Boenninghausenova metóda   

Okrem vyt​​​​vorenia prvého repertória Dr. Boenninghausen obohatil homeopatickú prax aj o klasifikáciu príznakov a definíciu úplného príznaku. Definoval aj 5 stupňové rozlišovanie liekov v jednotlivých symptómoch (rubrikách) svojho repertória. 1. stupeň bol najmenej dôležitý, 5. stupeň najviac. 

Boenninghausen začal pracovať s časťami príznakov zistenými pri skúškach liekov a v klinickej praxi ako so samostatnými jednotkami. Navzájom ich kombinoval a vytváral tak nové príznaky. Kombinoval však len typické znaky lieku, ktoré odvodil od tých príznakov, ktoré sa objavili v 3. a vyššom stupni na viac ako jednom mieste tela. Najdôležitejšie boli pritom pre neho nie mentálne príznaky ako je tomu v klasickej konštitučnej metóde, ale celkové príznaky a modality.

Celkové príznaky sa týkajú celého organizmu. Sú to napríklad chute a averzie, smäd, vplyv počasia, pocit chladu alebo tepla, typ bolesti, ktorá sa opakuje na rôznych častiach tela, menštruácia. Modality sú faktory, ktoré ovplyvňujú príznaky – t. j. zlepšujú ich alebo zhoršujú. Napríklad sedenie zhoršuje, chlad zlepšuje, tlak zhoršuje, atď. 

Boenninghausenova metóda spočíva vo výbere lieku, ktorý najpresnejšie zodpovedá celkovým príznakom a modalitám človeka, pretože sú to veľmi spoľahlivé príznaky. Problém bol len v tom, že celkové príznaky a modality predstavujú všeobecné charakteristiky, ktoré sú spoločné mnohým liekom. 

Dr. Heiner Frei zo Švajčiarska však objavil spôsob, ako znížiť počet liekov, o ktorých je možné uvažovať u konkrétneho pacienta. Objavil tzv. polárnu analýzuVychádza z toho, že existujú polárne príznaky.

Sú to príznaky, ktoré majú aj svoj opak. Napríklad: má smäd – nemá smäd, pohyb zlepšuje – pohyb zhoršuje, čerstvý vzduch zlepšuje – čerstvý vzduch zhoršuje, atď. Takýchto príznakov je v Boenninghausenovom repertóriu približne 120. Práve oni sú pri výbere lieku najdôležitejšie, pretože vždy berieme do úvahy aj opačný príznak ako má chorý človek. Ak tento opačný príznak je v 3. stupni a vyššom, znamená to, že významný príznak lieku nie je v súlade s príznakmi pacienta a preto môžeme tento liek vylúčiť z uvažovania.

Heiner Frei

Heiner Frei

Boenninghausenova metóda polárnej analýzy je jedna z najľahších a zároveň najefektívnejších metód v homeopatii.

Po prvý raz som sa o nej dozvedel od priateľa, ktorý pracuje v Mníchove ako praktický lekár. Povedal mi, že veľa o homeopatii nevie, ale pomocou počítačového programu, ktorý pracuje s Boenninghausenovým repertóriom a dotazníkov Dr. Heinera Frei má približne 80 % úspešnosť pri liečbe. V čakárni si jeho pacienti vyplnia dotazník. Potom si dotazník spolu s nimi prejde a overí si ich príznaky a modality. Potom im odporučí liek. Celý proces trvá približne 10 – 15 minút. Je to neporovnateľne menej ako 1,5 hodinové klasické konštitučné vyšetrenie. Najlepšie na tom je to, že tento proces zvládne každý, pretože je veľmi jednoduchý. Preto tak podrobne vysvetľujem túto metódu, pretože verím, že je to úžasný nástroj, ktorý umožní každému na Slovensku používať homeopatické lieky individualizovane – presne – účinne.

Ako na to – praktické tipy

V súčasnosti máme už všetky pomôcky pre túto metódu dostupné zadarmo. Dr. Heiner Frei inicioval vznik online programu Polarity Analysis – www.polarity-analysis.com. Stačí sa zaregistrovať. Pripravili sme slovenský preklad vyše 2000 rubrík tohto repertória. 

Do slovenčiny sme preložili aj dotazníky Dr. Heinera Frei. Nájdete ich na www.akademiahomeopatie.sk v roletovom menu ESHOP. Stránka je v menu označená ako Boenninghausen – Frei. Tieto dotazníky sú určené pre základné druhy akútnych a chronických ochorení. Každý riadok dotazníka je príznak z Boenninghausenovho repertória. Ľudia často nevedia opísať svoj stav spontánne, nevedia, čo je dôležité. Tieto dotazníky ich inšpirujú. Dôležité je vybrať len tie príznaky, ktoré sú výrazné. Ak ide o akútny stav, nesmieme brať do úvahy staré príznaky, len tie, ktoré sa objavili odkedy človek ochorel.

homeopatické globule

Ideálne je nájsť 8 až 10 najlepších príznakov. Uprednostňujeme pritom polárne príznaky, t.j. tie, ktoré majú aj svoj opak. Potom uvažujeme len o tých liekoch, ktoré nie sú vylúčené silnými polárnymi príznakmi, t.j. sú v bielom poli. Z nich sú najvhodnejšie tie lieky, ktoré pokrývajú najväčší počet príznakov a zároveň majú najvyšší kladný polárny rozdiel. Polárny rozdiel vzniká odpočítaním súčtu stupňov jednotlivých príznakov, ktoré má pacient, od tých, ktoré im program priradil ako opačné symptómy. Tieto opačné – polárne symptómy sú pod čiarou. Predstavujú niečo ako opozičný hlas. Ak je tento hlas silný (3. stupeň a vyšší), potom tento liek je nevhodný. Hľadáme lieky, ktoré sú prítomné v čo najväčšom počte príznakov a zároveň majú čo najvyšší polárny rozdiel. Tieto lieky si potom porovnáme s opisom liekov a rozhodneme sa pre liek, ktorý je najvhodnejší pre pacienta.

Prípad reumatických bolestí bedrových kĺbov

16. januára 2015 sme v rámci praxe spolu so študentmi Slovenskej akadémie klasickej vyšetrili mladú 28 ročnú ženu, ktorá mala anémiu, nefropatiu, bolesti chrbta a bolesti bedrových kĺbov. Najväčším problémom boli pre ňu bolesti bedrových kĺbov. Reumatológ diagnostikoval chronický zápal, poškodenú chrupavku kĺbov a zápal medzistavcových skĺbení. Napriek tomu, že užívala nesteroidné antireumatiká a kortikoidy, mala veľké bolesti najmä v ľavom bedrovom kĺbe. Pre hrozné bolesti sa nemohla ani pohnúť na posteli.  Bolesti boli ostré, akoby ju niekto pichal nožom. Nemali sme k dispozícii príbeh, s ktorým by bolo možné spojiť vznik ochorenia, ani zaujímavé duševné príznaky. Tieto sú dôležité pre klasickú konštitučnú metódu predpisu. Ale pacientka vedela povedať čo všetko jej stav zlepšuje a zhoršuje. Mali sme teda k dispozícii jasné modality. Preto sme sa rozhodli pre Boenninghausenovu metódu.

Hlavné príznaky, ktoré sme vzali do úvahy boli: problém s bedrovým kĺbom, bodavé bolesti smerom dnu, > (zlepšuje) kontinuálny pohyb, > ľah na chrbte, > ľah na nebolestivej strane, > sedenie, > celkové teplo, < (zhoršuje) chlad, < státie, < ľah na bolestivej strane, < fyzická námaha.

aconitum napellus

Aconitum napellus

Týchto 11 príznakov sme vložili do programu – viď obrázok “polárna analýza”. Najlepšie vyšla Thuja s 11 rubrikami a polárnym rozdielom 5 a Aconit s 10 rubrikami, ale polárnym rozdielom až 17. Pri porovnaní opisu týchto dvoch liekov v materie medike (druh knihy, kde sú opísané obrazy jednotlivých homeopatických liekov) sme sa rozhodli pre jednorázovo podať Aconit 30 C, ktorý presnejšie zodpovedal jej príznakom. Vzali sme do úvahy aj to, že ochorenie sa začalo, keď si našla prvé zamestnanie. U liekov z čeľade iskerníkovitých, kam patrí aj Aconit, sa často objavujú problémy na začiatku dospelosti.

Polárna analýza - repertorizácia

Polárna analýza (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Pri kontrole 17. 2. 2015 sme zistili, že už pred 3 týždňami si vysadila všetky lieky (Medrol, Recoxa, Pantoprazol, Sorbifer), pretože jej stav sa výrazne zlepšil – bolesti chrbta o 80% a bedrových kĺbov o 90%. Bedrové kĺby ju boleli už len po väčšej chôdzi. Mala aj väčšiu chuť do jedla.

Na ďalšiu kontrolu prišla 5. júna 2015. Od prvého podania si len 3 x zopakovala dávku Aconitu, vždy keď mala pocit, že sa jej vracajú bolesti bedrových kĺbov. Po dávke vždy ustúpili. Odvtedy – už 2 roky sa pacientka má dobre, nemá bolesti chrbta ani bedrových kĺbov, nie je unavená a neužíva žiadne lieky.  

Homeopatia je liečba budúcnosti.

Používajte ju v prospech svoj a svojich blízkych. Pri správnom použití prináša zmenu zdravotného stavu hraničiacu so zázrakom. Stojí to za to.

Verím, že budete mať veľké úspechy s touto jednoduchou a veľmi účinnou metódou polárnej analýzy, za ktorú vďačíme Dr. Boenninghausenovi. Samozrejme, ako v každej činnosti, je potrebná aj určitá prax.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tejto metóde a dokonale ju zvládnuť, prípadne naučiť sa aj iné metódy, ktoré používame v homeopatii, odporúčame vám prihlásiť sa na polročné kurzy našej akadémie SAKH, ktoré sú už v 11 mestách na Slovensku alebo na štvorročný kurz, ktorý je v Bratislave.

Autor: MUDr.Vladimír PetrociObrázky: pixabay.com

Článok bol uverejnený v roku 2017 v augustovom vydaní časopisu Vitalita.

​Prípad sennej nádchy​​​​ vyliečenej pomocou Boenninghausenovej ​polárnej analýzy

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.