Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Homeopatia na liečbu otravy z radiácie

Nebezpečenstvo radiácieHomeopat, Dr. Emil Grubbe (1875 – 1960) bol prvým človekom, ktorý použil radiáciu na liečbu pacientov s rakovinou (Dearborn, 2005).

V januári 1896 bol Grubbe študentom na Hahnemann Medical College (známej homeopatickej lekárskej školy v Chicagu). Liečbu radiáciou použil u pani Rose Lee, ktorá trpela rakovinou prsníka.

Nápad použiť radiáciu pri liečbe rakoviny dostal od doktora Reubena Ludlama, profesora na homeopatickej škole. Ludlam vedel o experimentoch s röntgenovým žiarením, ktoré vykonával Grubbe pri diagnostickom postupe. Experimentoval však tak veľa, že sa na jeho ruke a krku vytvorili kvôli nadmernému vystaveniu röntgenovému žiareniu pľuzgiere a nádory.

Keďže jeden zo základných pilierov homeopatie hovorí, že malé dávky látky dokážu vyliečiť symptómy, ktoré spôsobujú väčšie dávky tej istej látky, Ludlam navrhol Grubbeovi, že môže radiáciu využiť pri liečbe ťažkostí, ako sú nádory, pretože ich sama spôsobuje.

 

Táto udalosť je opäť jeden z príkladov z histórie, keď uplatnenie homeopatickej zákonitosti spôsobilo dôležitý prielom v liečbe chorých.

Aj keď musel mať Grubbe v ranom detstve jednu ruku amputovanú kvôli vysokej expozícii  počas jeho prvých skúseností s radiáciou, nakoniec sa dožil dlhého a plnohodnotného veku – 85 rokov, čiastočne aj vďaka homeopatickej liečbe, ktorú využíval počas svojho života. Grubbe mal za sebou tiež dlhú a úspešnú kariéru ako profesor elektroterapeutík a rádiológie na Hahnemann Medical College. Stal sa tiež prvým profesorom röntgenológie na svete (Hodges, 1964).
Doktor Grubbe pôsobil ako profesor na štyroch rôznych lekárskych školách v Chicagu, vrátane homeopatických, eklektických a alopatických fakúlt. Veľkým Grubbeho prínosom na poli vedy a medicíny bolo tiež využívanie olova, ako ochrany proti žiareniu.
Zmyslom tohto úvodu článku je potvrdiť, že homeopati už dlho používajú homeopatické lieky pri liečbe ľudí, ktorí boli vystavení radiácii, vrátane mnohých ľudí, ako sú Emil Grubbe, ktorí boli vystavení významnému množstvu radiácie a žili dlhý a plodný život.

Chcel by som tiež všetkých posmeliť, aby zabránili šíreniu strachu medzi sebou. Aj keď je dobré byť pripravený na potenciálne katastrofy, je dôležité, aby sa zabránilo zhoršovaniu týchto emócii, prílišným nafukovaním.
Prvý homeopatický liek, na ktorý môžeme myslieť pri obrovskom strachu z radiácie, ktorý šíria médiá, je Arsenicum album 30 CH. Ide o hlavný liek na úzkosť a strach kvôli zdravotným problémom a strach z otravy. Je dobré dať si jednu dávku tohto lieku v prípade, že má človek silný strach, avšak jeho opakované užívanie je potrebné konzultovať s profesionálnym homeopatom.

Konvenčné myslenie ako rozumný prvý krok

Oficiálne stanovisko k typu a intenzite radiačného žiarenia, ktorému môžeme byť vystavení sa mení zo dňa na deň.

Americké centrum pre kontrolu chorôb (CDC) odporúča užiť jodid draselný, aby sa zabránilo absorpcii žiarenia štítnou žľazou. Týmto postupom sa dosahujú dobré výsledky. Odporúča sa, aby ľudia vo veku nad 12 rokov užili 130 mg jódu, ktorý zaplaví štítnu žľazu, a táto vďaka tomu prestane absorbovať rádioaktívny jód. Tieto opatrenia sú určite rozumné ak existujú dôkazy o rádioaktívnom jóde, avšak do dnešného dňa nebolo vystavenie sa tejto látke problémom verejného zdravia.

Je však dôležité si uvedomiť, že jodid draselný, zdá sa, chráni proti žiareniam, ktoré majú niečo spoločné s jódom, ale nie pred inými žiareniami ako je cesium, strontium, nitrogen a tritium. Okrem toho, Japonci pracujú na znížení emisií žiarenia tak, že pridávajú do rádioaktívnych zmesí grafit a bór, ktoré môžu zmeniť celú povahu emisií.

Vedecké dôkazy o homeopatickej liečbe environmentálnych jedov

Laboratórny výskumExistuje významný počet výskumov, ktoré dokazujú výhody užívania homeopatických liekov pri liečbe chorôb v dôsledku expozície toxickým látkam.

V roku 1994 skúmala vysoko rešpektovaná skupina vedcov 105 štúdii na zvieratách, ktoré hodnotili schopnosť homeopatických liekov vylúčiť ťažké kovy z tiel myší (Linde, Jonas, Melchart, et al, 1994). Tento prieskum ukázal, že najlepšie výsledky boli dosiahnuté v štúdiách, ktoré boli hodnotené ako vedecky prísne. Vedci zistili významné zníženie úmrtnosti v dôsledku expozície toxickým minerálom (arzén, ortuť, kadmium, bizmut) keď boli homeopatické dávky týchto látok dané zvieratám (v porovnaní s tými, ktoré dostali placebo).

Od roku 1994, viac ako tucet nových štúdii potvrdilo tieto výsledky. Skupina univerzitných výskumníkov v Indii vykonala laboratórne testy na účinok ťažkých kovov na myšiach, ktorým dali homeopatické dávky týchto toxických látok po expozícii (Datta, Mallick, Khuda-Bukhsh, 2001; Mallick, Chakrabarty, Khuda-Bukhsh, 2003; Banerjee P, Mallick, Chakrabarti, Guha, et al, 2003; Bhattacharya, 2003; Bhattacharyya SS, Pathak S 2008, Human and Experimental Toxicology, 2010). * (* Nie je možné vymenovať celý zoznam štúdií. Pri bližšom záujme o túto tému si môžete pozrieť odkazy v tomto článku.)

V súčasnosti ovplyvnil arzén v podzemnej vode milióny ľudí vo viac ako 20 krajinách sveta. V Západnom Bengálsku (India) a Bangladéši je viac ako 100 miliónov ľudí v ohrození a dodávka vody bez obsahu arzénu je úplne nedostačujúca.

Pokusy o odstránenie arzénu z podzemných vôd pomocou konvenčných ortodoxných postupov sú väčšinou neúspešné. V dvojitej slepej skúške bol daný homeopatický liek vyrobený z arzénu (Arsenicum album 30 CH) skupine ľudí, ktorí požili podzemnú vodu otrávenú arzénom. Obsah arzénu v moči a krvi bol pravidelne vyhodnocovaný. (Khuda-Bukhsh, AR , Pathak, S, Guha 2005; Belon, Banerjee, Karmakar, et al, 2007). Jednotlivé markery na toxicitu enzýmov a látok v krvi boli pravidelne sledované tri mesiace. Výsledky boli veľmi povzbudivé a ukazujú, že liek môže u ľudí zmierniť otravu arzénom.

Experimentálne dôkazy homeopatickej liečby ochorenia z radiačnej expozície

Neexistuje významné množstvo štúdii, ktoré by hodnotili užívanie homeopatických liekov pri liečbe problémov, ktoré vznikli z vystavenia radiácii, ale je niekoľko experimentov, z ktorých by ľudia mohli mať prospech. Dúfame, že vedomosti o týchto štúdiách povzbudia výskumných pracovníkov, aby ich zopakovali.

Homeopatický výskum hodnotil účinok homeopatických liekov na ochranu proti radiácii (Khuda-Bukhsh, and Banik, 1991a, 1991b). Myši – albíni boli vystavené 100-200 rad röntgenovému žiareniu (subletálna dávka) a vzápätí po 24, 48 a 72 hodinách sa výskum vyhodnocoval. Pred a po vystaveniu bol podaný liek Ginseng 6X, 30X a 200X a Ruta graveolens 30X a 200X. Myši, ktorým boli lieky podané mali významne menšie poškodenie chromozómov a buniek ako myši, ktoré dostali placebo. Hlavne liek Ginseng 30X a 200X mal výrazný a niekedy až mimoriadny účinok.

Okrem dôkazov o benefitoch užívania homeopatických dávok ženšenu (ginseng) existuje aj iný výskum, ktorý testoval užívanie surovej dávky tohto lieku a zistil, že opravuje DNA, ktoré bolo vystavené radiácii (Kim, Lee, Cho, et al., 1996).

V inej štúdii boli morčatá – albíni vystavení malým dávkam röntgenového žiarenia, ktoré spôsobilo začervenanie kože. Štúdie ukázali, že homeopatická včela (Apis mellifica 7 CH alebo 9 CH) mala ochranný účinok a zhruba 50 percentný ozdravný účinok na kožu, vystavenú röntgenovému žiareniu (Bildet, Guyot, Bonini, et al., 1990). Apis mellifica je homeopatický liek na začervenanie, opuch, svrbenie, čo sú všetko bežné príznaky včelieho uštipnutia… a preto homeopatické dávky tejto látky sú účinné na liečbu rovnakých príznakov.

Na základe homeopatickej literatúry a klinických skúseností počas uplynulých desiatok rokov existuje niekoľko potenciálnych homeopatických liekov na liečbu po ožiarení. Tieto lieky uvádzam nižšie. Je však nanajvýš dôležité vyhľadať odbornú pomoc homeopata, ktorý určí presný liek a dávkovanie:

Radium bromatum

X-ray

Uranium nitricum

Strontium carbonicum

Calendula, masť

Cadmium sulphuratum

Cadmium iodatum

Ceanothus americanus

Niektoré z vyššie uvedených liekov sú vyrobené z rádioaktívnych látok, zatiaľ čo iné sa stali známe po mnohoročných klinických skúsenostiach.

Cadmium sulphuratum je napríklad dobre známy homeopatický liek používaný na liečbu ľudí s rakovinou, ktorí pociťujú vedľajšie účinky liečby ožarovaním.

Cadmium iodatum by mohlo byť účinné u osôb vystavených radiácii, ktoré neužívali jodid draselný a teda nechránili svoju štítnu žľazu. Ceanothus je hlavný liek na problémy so slezinou a keďže vieme, že radiácia poškodzuje slezinu, tento liek by mohol byť dôležitý ako ochrana pred radiáciou. Calendula (nechtík lekársky) je v homeopatii dobre známa bylina. Vysoko uznávaný výskum ukázal vynikajúce výsledky pri použití masti z Calenduly u ľudí, ktorí mali dermatitídu v dôsledku rádioterapie (kožné vyrážky) (Kassab S, Cummings M, Berkovitz, 2009).

Je potrebné poznamenať, že homeopati majú tendenciu myslieť na seba ako na súčasť zdravotníckeho tímu. Spolupracujú s ďalším zdravotným personálom, aby poskytli možnosti pre ľudí na bezpečnú a účinnú zdravotnú starostlivosť.

Dôležité referencie: Ľudia, ktorí chcú odkaz a opis stoviek klinických štúdii publikovaných v recenzovaných lekárskych a vedeckých časopisoch, by mohli zvážiť kúpu ebooku, ktorý som napísal s názvom „Homeopatické rodinné lekárstvo: „Nano-farmakológia založená na dôkazoch“.

Moja vďaka patrí J. Satti, PhD. fyzičke z oblasti rádiológie a Francis Treuherz, FS Hom. za ich pripomienky a redakčnú prácu v tomto článku.

Referencie:

Banerjee P, Bhattacharyya SS, Pathak S, Naoual B, Belon P, Khuda-Bukhsh AR. Comparative Efficacy of Two Microdoses of a Potentized Homeopathic Drug, Arsenicum Album, to Ameliorate Toxicity Induced by Repeated Sublethal Injections of Arsenic Trioxide in Mice. Pathobiology 2008;75:156-170. DOI: 10.1159/000124976.

Banerjee, P.; Biswas, S. J.; Belon, P.; Khuda-Bukhsh, A. R. A Potentized Homeopathic Drug, Arsenicum Album 200, Can Ameliorate Genotoxicity Induced by Repeated Injections of Arsenic Trioxide in Mice. Journal of Veterinary Medicine, Series A, Volume 54, Number 7, September 2007 , pp. 370-376(7). DOI: 10.1111/j.1439-0442.2007.00945.x

Belon P, Banerjee A, Karmakar SR, Biswas SJ, Choudhury SC, Banerjee P, Das JK, Pathak S, Guha B, Paul S, Bhattacharjee N, Khuda-Bukhsh AR. Homeopathic remedy for arsenic toxicity?: Evidence-based findings from a randomized placebo-controlled double blind human trial. Sci Total Environ. 2007 Jul 10.

Bhattacharya S. Homeopathy reduces arsenic poisoning in mice. New Scientist. October 22, 2003.
http://www.newscientist.com/article/dn4305-homeopathy-reduces-arsenic-poisoning-in-mice.html

Bildet, J.,Guyot, M., Bonini, F., et al. (1990) “Demonstrating the Effects of Apis mellifica and Apium virus Dilutions on Erythema Induced by U.V. Radiation on Guinea Pigs,” Berlin Journal of Research in Homeopathy, 1:28.

Datta, SS, Mallick, PP, Khuda-Bukhsh, AR, Comparative Efficacy of Two Microdoses of a Potentized Homoeopathic Drug, Cadmium Sulphoricum, in Reducing Genotoxic Effects Produced by Cadmium Chloride in Mice: A Time Course Study, BMC Complementary and Alternative Medicine, 2001;1:9.

Dearborn, F. Encyclopedia of 20th-Century Technology (2 vols.). New York: Routledge, 2005.

Hodges, P. C. The Life and Times of Emil H. Grubbe. Chicago: University of Chicago, 1964.

Human and Experimental Toxicology, July 2010 (this entire issue to devoted to “Hormesis and Homeopathy” — hormesis is the study of low-dose effects: http://het.sagepub.com/content/vol29/issue7/
To access free copies of these articles, see: http://www.siomi.it/siomifile/siomi_pdf/BELLE_newsletter.pdf

Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD004845. DOI:10.1002/14651858.CD004845.pub2.

Khuda-Bukhsh, A.R., Banik, S. (1991a) “Assessment of Cytogenetic Damage in X-irradiated Mice and its Alteration by Oral Adminis¬tration of Potentized Homeopathic Drug, Ginseng D200,” Berlin Journal of Research in Homeopathy, 1,4/5:254.

Khuda-Bukhsh, A.R. Maity, S. (1991b) “Alteration of Cytogenetic Effects by Oral Administration of Potentized Homeopathic Drug, Ruta graveolens in Mice Exposed to Sub-lethal X-radiation,” Berlin Journal of Research in Homeopathy, 1, 4/5:264.

Kim TH, Lee YS, Cho CK, et al. Protective effect of ginseng on radiation-induced DNA double strand breaks and repair in murine lymphocytes. Cancer Biother Radiopharm. 1996 Aug;11(4):267-72.

Linde, K., Jonas, W.B., Melchart, D., et al. (1994) “Critical Review and Meta-Analysis of Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology,” Human and Experimental Toxicology, 13:481-92.

Mallick, P, Chakrabarti (Mallick), J, Bibhas, G, Khuda-Bukhsh, AR. Ameliorating Effect of Microdoses of a Potentized Homeopathic Durg, Arsencium Album, on Arsenic-Induced Toxicity in Mice. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2003,3:7.

Autor: Dana Ullman
Článok preložený z: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/homeopathy-for-radiation-poisioning_b_842664.html

Foto: pixabay.com

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.