Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Chris Kurz – webinár 22.- 23. 05. 2021

Expired
  • Start date:
    05/22/2021, 9:00
  • End date:
    05/23/2021, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

Online practical webinar on complex of case management in homoeopathic practice

 For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Väčšina začínajúcich homeopatov sa čoskoro zoznámi s informáciou, že kým sa stanú dobrými homeopatmi potrvá to roky. Okrem zbierania skúseností a štúdia však môžete urobiť niečo pre to, aby ste postupovali rýchlejšie. Chris Kurz Vás zoznámi s celým procesom, ktorý vedie k úspešnej homeopatickej praxi. Tento proces sa začína správnym odobratím anamnézy, pokračuje analýzou prípadu, repertorizáciou, materiou medikou, správnym dávkovaním a vdením prípadu. Počas webinára budeme robiť malé cvičenia a experimenty, ktoré ilustrujú dôležité techniky odoberania anamnézy a analýzy prípadu. Pozrieme sa aj s modernou interpretáciou miaziem. Budeme spolu analyzovať veľa prípadov, aby sme zlepšili vo vnímaní  totality a úspešnom predpise. Prípady, s ktorými budeme pracovať zahŕňajú depresiu, neuralgiu tváre, nočné desy, dyshidrotický ekzém a veľa ďalších ochorení. Aj lieky budú predstavovať široké spektrum. Bude to napríklad Hekla lava, Aconitum, Drosera, Ulmus, Buteo, Physostigma… Pomocou prípadov Chris bude demonštrovať špecifické témy a bude s poslucháčmi komunikovať. Počas tohto webinára získate nový pohľad na odoberanie prípadu a ľahšie nájdete to, čo má byť liečené.

Chris Kurz, PhD je jadrový fyzik a má zas ebou viac ako 30-ročnú prax. Napísal knihu „Imagine Homeopathy – kniha experimentov, obrazov a metafor“, okrem toho aj veľa článkov a vystupoval na rôznych konferenciách. Okrem výučby homeopatie sa veľmi zaujíma o vzťah medzi vedou a homeopatiou a zúčastnil sa mnohých diskusií a prednášok na túto tému.

12-hodinový víkendový webinár, Chris Kurz, 22. – 23. mája 2021 (sobota a nedeľa)

Časový harmonogram:

9,00 – 10,30 hod 11.00 – 12.30 hod 14,00 – 15,30 hod 16.00 – 17.30
Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Cena (na 2 dni webinár): 90, – €

Webinár sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 05. 2021.
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Účastnícky poplatok je 90 € (2400 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: petrociova@gmail.com
Tel: 00421 948 127 733

Možnosti platby

1. Bankový prevod:
SLOVENSKO
Názov účtu: MUDr. Vladimír Petroci
IBAN: SK2265000000000020074787
BIC: POBNSKBA
ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

…………..

Chris Kurz, Ph.D. – Process of homeopathic treatment – 22. – 23. 05. 2021

Most beginning homeopaths have been told that it takes years before becoming a good prescriber. But apart from gathering experience, there is something you can do to get there faster. In this weekend webinar we will take a look at the entire chain of events that lead up to a successful prescription: starting from the patient’s story, the case taking, case analysis, repertorization, materia medica information, posology and case management.
We will do exercises and little experiments that illustrate important techniques in case taking and case analysis.
We will look at a modern interpretation of miasms. And we will analyze numerous cases in order to sharpen our skills to see the totality and make a successful prescription.
The cases include clinical depression, facial neuralgia, pavor nocturnus, dyshidrotic eczema, and many other diseases. Remedies discussed will cover a large spectrum, including Hekla lava, Aconitum, Drosera, Ulma, Buteo, Physostigma, and many others.
The main focus of the webinar will be the management of the case – the precise way how to handle follow ups, what to do and when. There will be cases demonstrating the specific topics and ample time for discussion. You will take a deeper and different look at case taking, you will learn to view a case from different angles and recognize what needs to be cured. After these two days, you will be a better homeopath.

Dr. Chris Kurz is a nuclear physicist and experienced homeopath with more than 30 years of practice. He has published a different kind of homeopathic textbook, “Imagine Homeopathy – a book of experiments, images, and metaphors”, written many articles, and presented at various conferences. Apart from teaching homeopathy, he is very interested in the relationship between science and homeopathy and has participated in numerous discussions and lectures on this topic.

12 hours weekend webinar by Dr. Chris Kurz
May 22nd – 23rd 2021 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Applications (for English version), you can sign in by writing to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr. Chris Kurz will speak English. The webinar will be consecutively interpreted into Slovak on the same channel as Chris Kurz will be speaking to provide the proper pace for other interpreters. There will be dedicated channels for other languages: Polish (for sure), French, German (both of them if there will be at least 10 people interested to use these channels). In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the speaker´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Dr Chris Kurz – La gestion de cas – 22 – 23 mai 2021

La plupart des homéopathes débutants ont en tête qu’il faut des années avant de devenir un bon prescripteur. Mais en plus d’acquérir de l’expérience, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour y arriver plus rapidement. Dans ce webinaire de week-end, nous examinerons toute la chaîne des processus qui mènent à une prescription réussie : de l’histoire du patient à la prise de cas, en passant par l’analyse du cas, la répertorisation, les informations de la matière médicale, la posologie et la gestion du cas.
Nous ferons des exercices et des petites expériences qui illustreront des techniques importantes de prise de cas et d’analyse de cas.
Nous examinerons une interprétation moderne des miasmes.
Et nous analyserons de nombreux cas afin d’aiguiser nos compétences pour voir la totalité et faire une prescription réussie. Nous verrons des cas de dépression clinique, de névralgie faciale, de terreurs nocturnes, d‘eczéma dyshidrosique et de nombreuses autres maladies. Les remèdes discutés couvriront un large spectre, y compris Hekla lava, Aconitum, Drosera, Ulma, Buteo, Physostigma et bien d’autres. L’accent principal du webinaire sera mis sur la gestion du cas – la manière précise de gérer les suivis, ce qu’il faut faire et quand. Il y aura des cas démontrant les sujets spécifiques et beaucoup de temps pour la discussion. Vous aurez un regard plus profond et différent sur la prise en charge des cas, vous apprendrez à voir un cas sous différents angles et à reconnaître ce qui doit être soigné. Après ces deux jours, vous serez un meilleur homéopathe.

Chris Kurz, Ph.D. est physicien nucléaire et homéopathe expérimenté avec plus de 30 ans de pratique. Il a publié un manuel d’homéopathie hors du commun, « Imaginez l’Homéopathie – un livre d’expériences, d’images et de métaphores », il a écrit de nombreux articles et tenu diverses conférences. Outre l’enseignement de l’homéopathie, il s’intéresse beaucoup à la relation entre la science et l’homéopathie et a participé à de nombreuses discussions et conférences sur ce sujet.

Webinaire en week-end de 12 heures –  Dr Chris Kurz
22-23 mai 2021 (samedi et dimanche)

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 90,- €

Nouvelles modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom, prénom, adresse postalem pays

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez

Montant total

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Merci de joindre la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255

BIC : SUBASKBX

Bank : VUB a.s.

Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Merci de joindre la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

 

2 : Inscriptions: (et pour toute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Merci de joindre votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

☎ Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

 

Langues :
Le Dr Chris Kurz parlera en anglais. Le webinaire sera traduit en français, slovaque, polonais… Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, slovaque, polonais), et environ 20% du volume de la voix du Dr Chris Kurz.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2021.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………

Dr. Chris Kurz – 22. – 23. Mai 2021
(12 Stunden)

Den meisten Homöopathen Innen die beginnen wurde gesagt, dass es Jahre dauert, bis man ein guter Verschreiber wird. Aber abgesehen davon, dass Sie Erfahrungen  sammeln, können Sie noch etwas tun, um schneller ans Ziel zu kommen. In diesem Wochenend-Webinar werden wir einen Blick auf die gesamte Kette von Ereignissen werfen, die zu einer erfolgreichen Verschreibung führen: beginnend mit der Geschichte des Patienten, weiter mit der Fallaufnahme, der Fallanalyse, der Repertorisation, der Materia-Medica-Information, der Posologie und dem Fallmanagement.
Wir werden Übungen und kleine Experimente machen, die wichtige Techniken der Fallaufnahme und Fallanalyse veranschaulichen.
Wir werden uns mit einer modernen Interpretation der Miasmen beschäftigen. Und wir werden zahlreiche Fälle analysieren, um unsere Fähigkeiten zu schärfen, die Gesamtheit zu sehen und eine erfolgreiche Verschreibung zu machen. Die Fälle umfassen klinische Depression, Gesichtsneuralgie, Pavor nocturnus, dyshidrotisches Ekzem und viele andere Krankheiten. Die besprochenen Heilmittel werden ein großes Spektrum abdecken, einschließlich Hekla lava, Aconitum, Drosera, Ulma, Buteo, Physostigma und viele andere. Das Hauptaugenmerk des Webinars wird auf dem Management des Falles liegen – die genaue Art und Weise, wie man mit Follow-ups umgeht, was zu tun ist und wann. Es wird Fälle geben, die die spezifischen Themen demonstrieren und es wird ausreichend Zeit für Diskussionen geben. Sie werden einen tieferen und neuen Blick auf die Fallaufnahme werfen, Sie werden lernen, einen Fall aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu erkennen, was geheilt werden muss. Nach diesen zwei Tagen werden Sie ein e bessere r Homöopath in sein.

Chris Kurz, Ph.D. ist ein Kernphysiker und erfahrener Homöopath mit mehr als 30 Jahren Praxis. Er hat ein Homöopathie-Lehrbuch der anderen Art, “Imagine Homeopathy – a book of experiments, images, and metaphors”, veröffentlicht, viele Artikel geschrieben und auf verschiedenen Konferenzen präsentiert. Neben der Lehre der Homöopathie ist er sehr an der Beziehung zwischen Wissenschaft und Homöopathie interessiert und hat an zahlreichen Diskussionen und Vorträgen zu diesem Thema teilgenommen.

 

Webinar – Dr. Chris Kurz 22. – 23. 05. 2021
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden): 90,- €

Anmeldung und Zahlungsverfahren:

  1. Bezahlung: a. Wenn Sie eine Rechnung wünschen:

(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)

Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:

Nachname, Vorname, Postanschrift, Land

Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden

Gesamtbetrag:

Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

b. Überweisung

Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255

BIC: SUBASKBX

Bank: VUB a.s.

Kontoinhaber: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

 

2: Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz

und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:

Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.

☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731


ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen einen ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieses Links werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es wird empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinar Beginn am Samstagmorgen einzuloggen. Falls Sie die ZOOM-Plattform zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Plattform vorgeschlagen wird, herunter.

Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen einen Link zur Videoaufnahme schicken. Sie steht Ihnen 3 Wochen zur Verfügung.

Sprachen:

Dr. Chris Kurz wird auf Englisch vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, Slowakisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragenden in der Original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über diese wird das Simultandolmetschen laufen.

Programm für das erste Halbjahr 2021 – Webinare SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars

……………

Dr Chris Kurz – webinarium 22. – 23. 05. 2021 r.

Większości początkujących homeopatów ma wrażenie, że dobór remedium wymaga lat praktyki. Jednakże oprócz zdobywania doświadczenia jest coś, co można zrobić, aby ten proces przyspieszyć.
Podczas weekendowego seminarium internetowego przyjrzymy się całemu łańcuchowi wydarzeń, które prowadzą do skutecznego doboru remedium: Począwszy od historii pacjenta poprzez zbieranie wywiadu, analizę przypadku, repertoryzację, analizę informacji zgromadzonej w Materia Medica, wyborze sposobu dawkowania i prowadzenia przypadku.
Podczas seminarium przeprowadzimy kilka ćwiczeń i niewielkich eksperymentów, które posłużą zilustrowaniu właściwych technik zbierania wywiadu i prowadzenia przypadku. Przyjrzymy się również nowoczesnej interpretacji fenomenu miazm.
Aby doszlifować nasze umiejętności całościowego postrzegania objawów i doprowadzenia do właściwego przepisu, dokonamy analizy szeregu przypadków. Znajdą się wśród nich takie dolegliwości jak depresja kliniczna, nerwoból twarzy, lęki nocne , wyprysk dyshidrotyczny i wiele innych chorób.
Omówione remedia będą obejmować szerokie spektrum, w tym Hecla lava, Aconitum, Drosera, Ulma, Buteo, Physostigma i wiele innych.
Głównym tematem webinaru będzie prowadzenie przypadku – działania, które powinny mieć miejsce w czasie wizyt kontrolnych, co należy zrobić i kiedy. Opisane kazusy będą ściśle połączone z konkretnymi tematami i pozostawią jednocześnie dosyć czasu na ewentualną dyskusję.
Seminarium pozwoli na poszerzenie umiejętności w sferze zbierania wywiadu a w czasie jego trwania można się będzie nauczyć postrzegania przypadku z różnych perspektyw – lepszego pojęcia jakiego rodzaju problemy będą wymagały leczenia. Te dwa dni sprawią, że staniecie się lepszymi homeopatami.

Chris Kurz, Ph.D. jest fizykiem jądrowym i doświadczonym homeopatą z ponad 30-letnią praktyką. Opublikował szczególny rodzaj podręcznika homeopatycznego Imagine Homeopathy – a book of experiments, images, and metaphors, napisał wiele artykułów i prezentował swoje doświadczenia podczas różnych konferencji.

Oprócz nauczania homeopatii bardzo interesuje się związkami nauki z homeopatią, brał udział w licznych dyskusjach i wykładach na ten temat.

Terminy, cena, zapisy
12 godzinne webinarium, sobota i niedzela po 6 godzin,

Całkowity koszt: 450 zł.

Daty: 22. – 23. 05. 2021 r.

Harmonogram:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Dane do przelewu w Euro
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
IBAN: PL36 1600 1462 1883 8307 9000 0002
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.