Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Nezvládnuteľné dieťa

tvrdohlavé, nezvládnuteľné dieťa
 
tvrdohlavé, nezvládnuteľné dieťa

Jedným z najčastejších dôvodov, kvôli ktorým dnes prichádzajú na homeopatickú konzultáciu matky so svojimi deťmi, je problémové správanie. Mnoho dnešných detí sa vzpiera akejkoľvek autorite, nerešpektujú žiadne pravidlá, bezhranične nastoľujú svoju vôľu tak, že deformujú celý rodinný život. Zúfalí rodičia sa veľmi často nakoniec len bezmocne prizerajú a nenachádzajú riešenie. Aj v takýchto prípadoch môže byť homeopatia neoceniteľnou pomocou.

Na homeopatickú konzultáciu ku mne prichádza stále viac ľudí, ktorí chcú riešiť nejaký duševný problém. Po úzkostných stavoch je to najčastejšie problém so správaním. Veľmi často počujeme vetu, že dnešné deti sú úplne iné, ako deti zo starších generácii. Kým v minulosti boli deti poddajnejšie, dalo sa s nimi ľahšie dohodnúť, dnes veľmi často od rodičov počúvame, že majú „vlastnú hlavu“, nedá sa s nimi pohnúť a nerešpektujú žiadne autority. Príkazy a zákazy vzbdudzujú v týchto deťoch ešte väčší vzdor.

Výchova

Istotne zohráva v mnohých prípadoch svoju úlohu aj nevhodná výchova. Mnoho rodičov chce svoje deti vychovávať iným spôsobom, ako boli vychovávaní oni. Nechcú byť prehnane autoritatívni, používať tresty, príkazy a zákazy, ktoré boli v minulosti bežnou výchovnou praxou. Chcú zvoliť rešpektujúcejší prístup vo výchove s ohľadom na potreby dieťaťa. Tento cieľ je istotne správny. Veľmi často však vidíme, že sa tým s vaničkou vylialo aj dieťa. V snahe úplne sa vyhnúť autoritatívnej výchove sa rodičia prepadli do opačného extrému a stali sa voči dieťaťu poddajnými. A tak sa dieťa stane autoritou voči rodičovi. Toto prehodenie rolí vídavame dnes veľmi často.

Malé dieťa zvyčajne samo dobre vyciťuje, že je rodič voči nemu v prevahe. Toto vyciťovanie je samozrejme správne a nesmie sa kriviť nesprávnou výchovou. Rodič má mať voči dieťaťu prevahu, pretože má omnoho viac povinností, ktoré musí plniť. Pri postupnom dozrievaní si dieťa musí osvojiť, že jeho práva môžu narastať len s pribúdajúcim plnením svojich povinností. Uprenie práva bez plnenia povinností nie je žiadny trest, ale prirodzený dôsledok konania človeka. Všade vo svete sa človek stretáva s pravidlami, ktoré musí plniť, ak má byť zachovaná harmónia. Prečo by to malo byť vo výchove inak.

výchova, rodičia a deti

Bezhraničná sloboda prinesie dieťaťu oveľa viac škody, ako úžitku. Hrozí, že dieťa bude rozmaznané a egocentrické, pretože môže vyrásť v presvedčení, že uspokojenie jeho potrieb je nadriadené uspokojeniu potrieb druhých ľudí. Tým si pripravuje nejedno sklamanie pri formovaní vzťahov s inými ľuďmi. Veľmi často však vidíme, že dieťa je vychovávané primerane, napriek tomu je jeho správanie neakceptovateľné.

Vždy treba zistiť príčinu

Homeopatická liečba v týchto prípadoch nie je jednoduchá. V prípadoch fyzického ochorenia homeopat zakladá svoj výber lieku na fyzickej symptomatológii a duševnej dispozícii klienta. Ak je však dieťa fyzicky zdravé, homeopat sa musí spoliehať  prevažne na správne posúdenie duševnej dispozície. Je tu teda vyššie riziko, že nájdenie vhodného homeopatika bude trvať dlhší čas.

Len pre ilustráciu: Na záchvaty hnevu máme v homeopatii dobre známych 87 homeopatík. Homeopat musí počas konzultácie s klientom zistiť, ktoré z týchto 87 homeopatík konkrétnemu dieťaťu pomôže. K tomu potrebuje poznať životný príbeh dieťaťa, pretože príčin môže byť mnoho. Môže to byť problematické tehotenstvo matky, pôrod, rozvod rodičov, hádky s kamarátmi, šikanovanie v škole, partnerský rozchod alebo rôzne iné traumatické zážitky.

Homeopatovi môže do istej miery pomôcť aj súbor fyzických charakteristík, ako sú preferencie a averzie k určitým jedlám, fyzická vitalita dieťaťa, atď. V mojej praxi však majú tieto faktory minoritnú hodnotu pri posúdení výberu vhodného homeopatika. Naopak, často najhodnotnejšou informáciou je pre mňa etiológia, teda príčina problémového správania dieťaťa. Aby som ju zistil, pýtam sa rodiča, čo sa dialo v období, keď dieťa začalo mať problémy.

Separácia od matky v ranom detstve

Navšívila ma mamička so svojím dvanásťročným synom. Chlapec sa snaží zaujať a vydobyť si postavenie v skupine agresívnym správaním. Často sa pobije. Nedokáže kontrolovať svoje impulzy. Má potrebu dokazovať svoju nadradenosť voči ostatným. Nerešpektuje žiadne autority. Neznáša príkazy, rád robí veci sám. Dostal už trojku zo správania. Nedávno prišiel domov opitý. Potrpí si na svoj fyzický vzhľad. Na druhej strane má veľmi rád malé deti a je voči nim starostlivý.

Jeho matka sa zdôverila, že keď bol chlapec menší, nevedela sa mu dostatočne venovať, pretože musela pracovať. Pri rozhovore s chlapcom som mal pocit, že sa mi snaží za každú cenu dokázať, že nikoho nepotrebuje. Bol veľmi neprístupný, ale pod tým všetkým bolo cítiť neistotu. Mojou hypotézou bolo, že chlapec zažil traumu z odlúčenia od matky.

lac lupinum, vlk

Na tento problém sú účinné napríklad homeopatiká pripravené z mliek cicavcov. Spôsob, ako sa dieťa s touto traumou vysporiadava, nám determinuje konkrétneho cicavca, ktorého mlieko dieťa potrebuje. U tohto chlapca som si bol istý vlčím mliekom ktoré má v homeopatii názov Lac lupinum. Po ňom hlásila matka dramatické zlepšenie správania. Upokojil sa, nemá výbuchy hnevu, je kontaktnejší, začal sa učiť a robiť si úlohy. Matka zhodnotila zlepšenie správania o 90 percent.

Aspergerov syndróm

Na konzultáciu prišla mamička so svojím 11 ročným synom, ktorému diagnostikovali aspergerov syndróm. Rozhovor s chlapcom bol problematický. Na väčšinu otázok odpovedal, že nevie. Matka vraví, že je inteligentný, ale má problémové správanie. Nepoprosí, nepoďakuje. Je veľmi agresívny a vrieska, ak sa nesplní jeho želanie. V škole nedokáže fungovať s ostatnými. Chodí len na vybrané predmety. Vyvádza ho z miery, že sú ostatné deti pomalšie, ako on. Je veľmi nadaný v matematike a informatike. Musí dostávať úlohy naviac. Jeho stav sa zhorší, keď je hladný. Už od raného detstva útočil bezdôvodne na deti na ihrisku. Rád im rozkazuje a veľmi ho nahnevá, ak ho neposlúchajú. Má ataky hnevu minimálne raz za deň. Nenávidí svoju sestru.

nahnevaný chlapec

Veľký odpor k autoritám, jednostranné nadanie chlapca, ale tiež osobná anamnéza dieťaťa ma naviedli k homeopatiku Artemisia absinthium, ktoré som odporučil. Po tomto homeopatiku sa chlapec prestal hádať so svojou sestrou. Dokáže poďakovať, pozdraviť a poprosiť rodičov. Dokáže čakať. Jeho každodenné ataky hnevu veľmi výrazne ustúpili. Už nedupe, nevrieska. Učiteľka v škole si všimla, že sa upokojil. Matka zhodnotila zlepšenie jeho stavu o 70 percent.

Nedostatok pozornosti a hysterické správanie

Ďalšou klientkou bolo dievčatko, ktoré je pre svojich rodičov nezvládnuteľné. Je veľmi výbušná a extrémne tvrdohlavá. Ak nedostane to, čo chce, začne vrieskať, zatne sa a nedá sa s ňou pohnúť. Trvá to už 6 rokov. V amoku a zlosti je schopná biť svojich rodičov. Je veľmi súťaživá a vo všetkom musí byť prvá. Má veľmi rada pohyb, ktorý ju upokojuje. V športe je mimoriadne talentovaná. Mamička hovorí, že každý je z nej po 1-2 hodinách vyčerpaný. Je ako kaskadér, vylezie aj na dvojmetrovú stenu. Je veľmi citlivá na krik a hluk. Matka vraví, že je dievčatko hysterické.

Toto správanie začalo po tom, ako sa jej narodila sestrička. Ak má dieťa pocit, že nedostáva dostatok pozornosti a reaguje na to prehnaným hysterickým správaním, čím sa snaží zaujať pozornosť, veľmi silno uvažujem o liekoch z pavúčej ríše. Najtypickejšie je to pre homeopatikum Tarentula, ktoré som aj tomuto dievčatku odporučil. Po ňom došlo k výraznému zlepšeniu správania. Matka hovorí, že je rozumnejšia a pokojnejšia. Dá si už povedať, nie je tak tvrdohlavá.

Dar, na ktorý treba počkať

Pri povrchom pozorovaní sa môže zdať, že všetky tieto deti sú si podobné a majú aj podobné prejavy. Často po prečítaní nejakého môjho článku mi zavolajú čitatelia a pýtajú sa, kde môžu zohnať homeopatikum, o ktorom som písal. Majú totiž dojem, že oni, alebo niekto z ich blízkych presne zodpovedá danému popisu. Samozrejme im ich otázku zodpoviem, avšak som si istý, že s najväčšiou pravdepodobnosťou im liek nebude účinkovať.

A to z toho dôvodu, že tam, kde oni vidia podobnosť, vidí vyškolený homeopat mnoho rozdielností.

Preto nie je možné, aby dokázal homeopatiu účinne používať človek bez patričného vzdelania. V dvoch z vyššie uvedených prípadov som správne homeopatikum zvolil až na štvrtý alebo piatykrát. Každý klient musí mať vždy na pamäti, že homeopatiou sa dajú dosiahnuť malé zázraky, chce to však veľkú dávku trpezlivosti. Pokiaľ je ochotný dať svojmu homeopatovi dostatok času, výrazne zvyšuje svoje šance na úspech.

Homeopatia môže byť pre mnohých požehnaním a darom. Ale na veľký dar je treba často pokorne počkať, nedá sa vynútiť rýchlosťou.

Autor: Ing. Tomáš Výboch, SAKHom.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.