Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Dr. Emília Vlčková a jej “posolstvo” o homeopatii

 

Už takmer 20 rokov Dr. Emília Vlčková vystupuje na rôznych stretnutiach veriacich so svojím posolstvom o homeopatii, ktoré je postavené na poverčivosti, predsudkoch a polopravdách, až vyslovenom zavádzaní. Jedno z posledných bola prednáška 27. 2. 2019 v UPECE v Bratislave s názvom: Liek, placebo, mágia? Napriek opakovaným telefonátom s Dr. Luciou Labašovou, ktorá organizovala toto vystúpenie Dr. Vlčkovej v UPECE, nebol mi umožnený dialóg a vypočutie si aj iného názoru. Dr. Lucia Labašová mi jasne povedala po porade s ďalšími organizátormi, že mi nedajú možnosť vyjadriť iný názor a neotvoria diskusiu, teda, aby som ani nechodil. Preto sa chcem aspoň takto vyjadriť k tendenčnému pohľadu Dr. Vlčkovej na homeopatiu.

Homeopatia súvisí s novou paradigmou, ktorá sa formuje posledných 100 rokov vo fyzike. Doteraz prevládajúci mechanistický pohľad na svet vznikol v 17. storočí a bol silne ovplyvnený Newtonom a Descartesom. Podľa nich všetky veci sú navzájom nezávislé. V novej paradigme je však naopak všetko prepojené a ovplyvňuje sa. Nič také ako pozorovateľ, ktorý nemá žiadny vplyv na pozorovaný jav alebo vec neexistuje. Myslím si, že práve pre tento základný svetonázorový rozpor vzniká neprijatie homeopatie skeptikmi a náboženskými fanatikmi.

Biela mágia nie je ako Dr. Vlčková tvrdí konanie dobrého pomocou zlých síl. Diabol nemôže konať dobro. Už Pán Ježiš to povedal. Inak by jeho kráľovstvo bolo rozdelené. Podľa ovocia poznáš strom. Do oblasti bielej mágie patrí aj konanie zázrakov Pánom Ježišom a svätcami a stretávame sa s ňou denne pri eucharistickej sviatosti. Pretože biela mágia je podľa definície používanie nadprirodzených síl pre nesebecké účely. … Biela mágia bola praktizovaná: liečením, požehnaním, modlitbami, spevmi.. a tým sa dosahovala zmena vo svete. Ak sa skupina ľudí modlí za niekoho, robia bielu mágiu.
https://en.wikipedia.org/wiki/White_magic

V čase, keď žil skvelý nemecký lekár a chemik Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) bolo bežné u intelektuálov, že boli deisti = Boh svet stvoril, ale do jeho chodu nezasahuje (myslím, že veľká časť našich veriacich by aj dnes tvrdila to isté). Dr. S. Hahnemann bol hlboko veriaci človek a ohovárania, ktoré sa v súvislosti s jeho svetonázorom objavujú sú absurdné. Svojím radikálnym postojom voči konvenčnej medicíne si bohužiaľ vytvoril mnohých nepriateľov, ktorí využili každú príležitosť, aby ho pošpinili.
https://www.akademiahomeopatie.sk/samuel-hahnemann-a-jeho-svetonazor-1-cast/

Sám som praktizujúci katolík. Homeopatia je v súlade s vierou. Potvrdzuje to aj veľmi pozitívny vzťah k homeopatii u kňazov, mníchov a mníšiek v celom svete. Vo Francúzsku som navštívil dva kláštory, v ktorých som natočil 10 videorozhovorov s kňazom a mníškami, ktoré sa bežne liečia homeopaticky. Všetci sa zhodli na tom, že im homeopatia pomáha a je v súlade s ich duchovným životom. V Poznani v Poľsku som nahral veľmi pozitívne vyjadrenie o homeopatii dominikánskeho mnícha a lekára Dr. J. Norkowského. https://www.youtube.com/watch?v=rq0ziwNd7n8

Homeopatiu radi používajú veriaci v rôznych krajinách, napríklad ortodoxní Židia alebo veľmi tradiční Amiši v USA. Len na Slovensku a v Poľsku vznikol tento hon na čarodejnice. Na Slovensku za výdatnej pomoci Dr. Vlčkovej, ktorá prebrala štafetu od baziliána pátra Eliáša, ktorý svojich študentov v Prešove nútil v 90-tych rokoch písať listy proti všetkým metódam alternatívnej medicíny.

Homeopatická liečba si v 19. storočí získala veľkú podporu u ľudí, lebo sa ukázala niekoľkonásobne účinnejšia pri epidémiách ako konvenčná medicína. Ale zároveň si ju obľúbili mešťania, intelektuáli, šľachta, kňazi, pápeži. Misionári ju priniesli do celého sveta. Podporovali ju viacerí pápeži.
https://www.akademiahomeopatie.sk/homeopatia-a-nabozenstvo/

Homeopatický liek nemá vplyv na duchovnú úroveň. Je stimulom, ktorý môže pri splnení základných podmienok pomôcť vrátiť organizmus do normy, t.j. telo sa zbaví pod jeho vplyvom pomocou vlastných regulačných mechanizmov svojich telesných a duševných ťažkosti, ale s duchom to nemá nič spoločné. Ak to niekto tvrdí, hovorí to len sám za seba. Žiadny liek nemôže zmeniť ducha.

Veľmi dobrý článok o vzťahu homeopatie a náboženstva napísal RNDr. Peter Matu: https://matu.blog.sme.sk/c/337742/Homeopatia-a-krestanstvo.html

Článok RNDr. Petra Matu o “svedectve” Dr. Vlčkovej: http://matu.blog.sme.sk/c/365154/homeopatia-a-svedectvo-lekarky

Pokiaľ ide o pokusy J. Benvenisteho, vyšli pozitívne pred, počas aj po návšteve kúzelníka Jamesa Randiho. Len jeden pokus vyšiel negatívne, ten, pri ktorom pipetoval sám Randi. To však stačilo, aby sa s Maddoxom a Walterom Stewartom rýchlo zbalil a vyhlásil v časopise Nature, že Benvenisteho pokus zlyhal. Štvavá kampaň, ktorá sa následne rozbehla celkom zničila reputáciu skvelého vedca a riaditeľa francúzskeho výskumného ústavu INSERM.

V homeopatii sa nepoužívajú žiadne kyvadlá ani prístroje. EAV je samostatná metóda alternatívnej medicíny. To nie je homeopatia. Jediný prístroj, ktorý klasickí homeopati používajú je počítač s programom, ktorý sa volá repertórium. Je to index príznakov liekov, ktorých je v súčasnosti cca 8000. Homeopatovi pri výbere lieku pomáha porovnanie v koľkých príznakoch sa ktorý liek nachádza.

Liečba podobným je bežná v našom živote a ľudstvo ju pozná už od praveku. Nie je to nič výnimočné. Ak vypijeme teplý čaj v lete, aby sme sa ochladili, pustíme si teplú vodu na popálenú končatinu, tehotná zje citrón, lebo ju páli žáha, používame vtedy princíp podobnosti.

Tzv. Austrálska štúdia z roku 2015 bola celosvetovo veľmi ochotne preberaná médiami, napriek tomu, že vznikla na objednávku a s jasným cieľom poškodiť meno homeopatie. Autori použili svojvoľné kritériá pri výbere štúdií: minimálne 150 skúšobných subjektov a 5/5 Jaddadove skóre kvality. Po ich skombinovaní im vyšlo len 5 štúdií, na základe ktorých vyhlásili, že ani jedno zo 68 ochorení sa nedá liečiť homeopaticky. Autori porušili základné pravidlá vedeckého skúmania a objektívnosti nielen tým, že v priebehu štúdie menili kritériá hodnotenia, ale aj tým, že priamo klamali o svojej nepredpojatosti. Predsedom tímu bol významný predstaviteľ skupiny skeptikov.
NHMRC inštitút doteraz napriek opakovaným požiadavkám nezverejnil prvú správu o homeopatii, ktorá vyznela pozitívne. Autori prvej štúdie neprišli k žiadanému záveru, a preto ich práca nebola zaplatená, aj keď bola včas dokončená. Preto NHMRC vytvoril nový tím s jasným zámerom.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

Som dvojatestovaný lekár. Nenašiel som doteraz účinnejšiu metódu liečby ako je homeopatia. Je mimoriadne účinná a bezpečná pri chronických aj akútnych zdravotných ťažkostiach. Ohováranie homeopatie vytvára v ľuďoch zbytočne zábrany svedomia, vďaka ktorým budú zbytočne trpieť.

Dr. Vladimír Petroci

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.