Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

MUDr. Vladimir Petroci

 

Homeopatické vzdelanie:

 • V rokoch 1991 – 1992 absolvoval základný kurz CEDH – Diplôme international de thérapeutique homéopathique.
 • Trojročná škola The London College of Classical Homoeopathy – International Diploma in Classcial Homoeopathy z 15. 9. 1995.
 • V rokoch 1994 – 1996 Holandsko – indická škola klasickej homeopatie – Certifikát Študijnej skupiny Clemensa von Boenninghausena v Groningene v spolupráci so Slovenskou homeopatickou spoločnosťou, z 18. 5. 1997.
 • V rokoch 1995 – 1997 absolvoval Školu revolučnej homeopatie Dr. M.L. Sehgala – Certifikát z 20. 4. 1997.
 • 2004 -2006 škola Willa Taylora v Prahe.
 • Od roku 2004 sa každoročne zúčastňuje – Spring seminar Jana Scholtena v Utrechte.
 • Účasť na homeopatických kongresoch v Bad Krozingene v Nemecku v roku 2013 a 2014.
 • Pravidelne sa zúčastňuje individuálnych seminárov:
  • Slovenskej homeopatickej spoločnosti:
   • Robert Bannan – 24.-26. 6. 1996,
   • Corrie Hiwat 16.-18.5. 1997,
   • Harry van der Zee 5.-6.7. 1997,
   • Farokh Master – letná škola – august 2001,
   • Jean Pierre Jansen – 9.-11. 1998,
   • Rajan Sankaran – jún 2000,
   • Jean – Pierre Jansen – letná škola – 24.-28.8. 2002,
   • Miriam Sommer – letná škola – 23.-27. 8. 2003,
   • Patricie Le Roux 26.-28.5. 2005,
   • Jean-Pierre Jansen 17.-19. 6. 2005.
  • Českej lekárskej homeopatickej spoločnosti:
   • Anette Sneevliet – 12-14. 6. 1998,
   • Letná škola klasickej homeopatie Skalský Dvůr 5.-11.7.1998,
   • Alize Timmermann – 23.-25. 10. 1998,
   • Deborah Collins 4.-6.4. 2003,
   • Will Taylor 16.-18. 4. 2003,
   • Divyia Chhabra – 3.-4.4.2004,
   • Will taylor 25.-27. 2. 2005,
   • P. Herscu 31.1.- 2.2.1996 v Kostelci.

Prednášková činnosť:

 • Rakúska škola v Bratislave – 1994.
 • Bratislava – prednášanie na víkendových seminároch troch základných kurzov Slovenskej homeopatickej spoločnosti od roku 1999 do r. 2004.
 • Prednášanie na seminároch Hahnemannovej nadace, neskôr Českej komory klasickej homeopatie v Brne od roku 1998.
 • Prednášanie na kurzoch Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne od roku 2001.
 • Prednášanie na základných kurzoch Alternativy od roku 1998.
 • Aktívna účasť na Prvom národnom kongrese profylaktickej medicíny 17.-21.5. 1994 v Sankt Peterburgu, Rusko.
 • Organizácia a prednášanie na desiatich víkendových seminároch 1997 – 2002 v Tatranskej Polianke.
 • Prednášanie na Univerzite tretieho veku Univerzity M. Bela v Poprade.
 • Prednášanie na seminároch firmy Peithner.
 • Vystúpenie na Medzinárodnom homeopatickom kongrese 29. 9. – 1. 10. 2000 v Bratislave na tému Proving Stachys recta a na Medzinárodnom homeopatickom kongrese 9. 11 – 10. 11. 2002 v Prahe na tému Proving a prípad lieku Azadirachta indica.
 • Vystúpenie na Medzinárodnom homeopatickom kongrese v Bratislave v roku 2012.
 • Na jeseň roku 2004 založil Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie, v ktorej prednáša víkendové semináre – individuálne pre 4 ročníky študentov.
 • Od roku 2014 prednáša cykly seminárov v Turecku, Poľsku, Rumunsku, Českej republike, Francúzsku a Belgicku.

Organizačná činnosť

 • 10 homeopatických seminárov v rokoch 1997 – 2000 v T. Polianke
 • člen výboru Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti od 1994 do 2006
 • 2005 – založil Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie
 • 2007 – inicioval vznik Slovenskej komory homeopatov
 • Od 2012 predseda Slovenskej komory homeopatov

Publikačná činnosť:

 • Autor knihy: Studánky – Obrazy dětí v homeopatických lécích, Alternativa, Praha 1995.
 • Preklady kníh a/alebo odborná editácia:
  • Scholten, J.: Homeopatia a minerály, Modrý Peter, Levoča 1996.
  • Shepherdová, D.: Zázrak minimálnej dávky, Modrý Peter, Levoča 1998.
  • Peltová, M.: Nespoutaný růst, Modrý Peter, Levoča 2005.
  • Scholten, J.: Homeopatia a prvky, Modrý Peter, Levoča 2007.
  • Scholten, J.: Repertórium prvkov, Modrý Peter, Levoča 2009.
  • Scholten, J.: Tajomné lantanoidy, Modrý Peter, Levoča 2010.
  • Sehgal S. a Y.: Pocity, Modrý Peter, Levoča 2011.
  • Bailey, Ph: Mlieka v homeopatickej praxi, Modrý Peter, Levoča 20123
  • Bailey, Ph: Homeopatická psychológia, Modrý Peter, Levoča 2013.
 • Publikované články v časopisoch:
  • Homeopatie (Alternativa Praha)
  • Homeopatické listy (ČLHS Praha)
  • Spravodaj SHS (SHS Bratislava)
  • Vitalita
  • Balans
  • Rytmus života
  • Zdravie
  • Interhomeopathy
  • Spectrum
  • Život
  • Život – Zdravie rodiny

Medicínske vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Všeobecné lekárstvo 1983 – 1989. Dátum a miesto promócie – 1.7.1989, LF UPJŠ Košice.
 • 27. 4. 1993 – atestácia z Vnútorného lekárstva, I. stupeň.
 • 20. 3. 1997 – nadstavbová atestácia z odboru Tuberkulóza a pľúcne choroby
 • Škola pneumológie a ftizeológie – 1999 (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny)

Prax

 • 1989 – Výskumný ústav medicíny pri Lekárskej fakulte UPJŠ
 • 1989 – 1990 – Vojenská prezenčná služba, lekár obväziska.
 • 1990 – 2002 – Wolkerov odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Tatranskej Polianke
 • 2002 – Kúpele Lučivná
 • Od roku 2003 až do súčasnosti homeopatická súkromná prax

Akupunktúra a EAV

 • Základný kurz akupunktúry ukončený odbornou skúškou – 1991 (Dr. Radomír Růžička)
 • Kurz akupunktúry – 1991 (Československá lékařská akademie pro akupunkturu a komplementární medicínu, spol. s r.o. v Brně, Dr. R. Umlauf)
 • Základný kurz elektroakupunktúry podľa Volla a homeopatie – 26.8.-6.9.1991 v Prahe
 • Kurz Elektroakupunktúry podľa Volla – 1993 (Dr. J. Šmirala, Dr. N. L. Lupičev)