Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Homeopatia, veda, konfirmačný bias a prečo som optimista

 
 
Tento článok je mojou odpoveďou na názor Jana Mertu, diskutujúceho pod rozhovorom "Predseda Slovenskej komory homeopatov: Všetci sa tvária, že homeopatia neexistuje", ktorý uverejnil internetový časopis Refresher.​

Myslel som, že už sa tejto diskusii nebudem venovať, ale páči sa mi, že ste inteligentný a úprimný. Tak ako ste povedali v tomto texte a zároveň aj v inom príspevku, veda je nespoľahlivá. Ja nie som vedec a predpokladám, že ani Vy. Moje vedomie neurčujú vedecké závery, ale to čo vidím, moja skúsenosť. Raz v detstve som sa popálil na žeravej platni sporáka a odvtedy sa ho už nedotýkam holými prstami. Nemusel som si o tom prečítať žiadny vedecký článok.

Každé vedecké skúmanie vychádza z osobnej skúsenosti. Obrazne povedané: ak by nepadlo jablko Newtonovi na hlavu, nikdy by nehľadal matematické vyjadrenie gravitačných zákonov. Ak by nerobil Hahnemann experiment s chinínovou kôrou, nemali by sme princípy homeopatie.

Ja nie som vedec, ale Dr. S. Hahnemann bol. Bol váženým nemeckým vedcom. Publikoval vedecké články v dvoch odboroch: chémia a medicína. Bol prvým klinickým farmakológom - precízne sledoval reakcie liekov na ľudský organizmus. Trval na overovaní našich znalostí a experimentoch. Každý si môže overiť údaje o liekoch, ktoré opísal on a jeho kolegovia. Homeopatia je veda.

V 19. a 20. storočí si získala homeopatia dôveru miliónov ľudí nie slepou vierou, ale reálnymi výsledkami. Na internete je veľa stránok o úspechoch pri liečení epidémií. Pozrite si napríklad tento prehľad: Link

Pri smrteľných ochoreniach ako je cholera, týfus, šarlach, španielska chrípka, atď. - s mortalitou 20% - 60% bola úmrtnosť pri homeopatickej liečbe 0 až 15%. Pritom to neboli náhodné vyliečenia, ale šlo o veľké čísla - tisíce a desaťtisíce pacientov.

Homeopaticke globulky

​Homeopatická liečba epidémií

Homeopati dokázali zároveň pôsobiť preventívne. Nielen v 19. storočí, ale aj v súčasnosti. Spred niekoľkých rokov máme veľmi dobre zaznamenanú liečbu epidémií leptospirózy na Kube. 2,5 milióna ľudí (20 % obyvateľstva Kuby) dostalo homeopatikum vyrobené z aktívneho kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje leptospirózu. Do dvoch týždňov bola epidémia zastavená a výskyt leptospirózy klesol v troch najviac postihnutých provinciách, v ktorých bol homeopatický liek distribuovaný na historické minimum. Pritom v ostatných provinciách bol výskyt mnohonásobne vyšší. Napriek hurikánom v nasledujúcich rokoch (leptospiróza sa šíri vodou pri záplavách), epidémie leptospirózy sa v týchto troch (opäť na rozdiel od ostatných provincií) provinciách neobjavili. Sú to ľahko overiteľné fakty. Link

Pokiaľ ide o výskum podstaty pôsobenia ultrariedených roztokov, ukazuje sa, že nie je to tak jednoduché s neprítomnosťou hmoty v nich.

Vrelo odporúčam si prečítať si tieto články a všetky citácie, na ktoré sa odvolávajú. ​


Výskum účinku homeopatických liekov

 • Dôležitý článok, ktorý sa blíži k definovaniu podstaty účinku homeopatických liekov z hľadiska súčasnej vedy:
  "A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system."
  Iris R Bell, Mary Koithan
  Link
 • Permanent Dissipative Structures in Water: The Matrix of Life? Experimental Evidences and their Quantum Origin.
  V. Elia, R. Germano and E. Napoli
  Link
 • Existujú stovky vedeckých článkov základného výskumu. Uvediem ešte aspoň tieto originálne práce Profesora Dr. Marcina Molskeho z Poznane, pretože som s bol s autorom v osobnom kontakte: Link a Link2

​Dvojité ​slepé ​klinické ​štúdie

V homeopatii existujú kvalitné štúdie a štúdie uverejnené v peer reviewed a renomovaných časopisoch. A celkovo platí, že aspoň pokiaľ ide o dvojité slepé štúdie v prevahe sú pozitívne štúdie v pomere 8 ku 1. Link

 • Randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena. Link

 • Jacobs, J., Jonas, W. B., Jiménez-Pérez, M. & Crothers, D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.Pediatr. Infect. Dis. J., 2003; 22:229–234 | PubMed
 • Frei H, Everts R, von Ammon K et al: Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder – a randomised, double blind, placebo controlled trial. European Journal of Pediatrics 2005, 164/12: 758-767

Homeopatia má pri dodávaní vedeckých prác neporovnateľne ťažšiu situáciu ako jej sestra - konvenčná medicína.

1. Je verejným tajomstvom, že v posledných rokoch (asi 15 rokov) platí embargo na uverejňovanie článkov s témou homeopatie v renomovaných časopisoch - tu nejde o vyplakávanie, ale o fakt. Najznámejšie medicínske časopisy ako Lancet alebo British Medical Journal majú neoficálne embargo na homeopatické štúdie. Ak to tak nie je, skúste im ponúknuť veľmi kvalitnú štúdiu Michal Yakir z Univerzity v Tel Avive, ktorá už tri roky leží v zásuvke a vznikla po úvodnej pilotnej štúdii. V tejto nasledujúcej štúdii bolo skúmaných ďalších 100 žien s PMS a výsledky vyšli veľmi pozitívne v porovnaní s placebom - 2 x vyšší účinok ako u placeba. Pritom táto štúdia bola 3 x zaslepená. Štúdia je veľmi kvalitne zrealizovaná, má všetko pozitívne peer reviews, ale renomované časopisy ju nechcú uverejniť s odôvodneniami redaktorov v štýle: "Našich čitateľov tento druh štúdií nezaujíma".

Pozrite si skúsenosť Profesorky Jennifer Jacobs a Dr. Heinera Frei vo videách na pravej strane.  

Je zvrátené odmietať kvalitné štúdie a potom požadovať, aby boli uverejnené v najrenomovanejších časopisoch. Je to ako keby ste niekomu zviazali prsty a potom od neho chceli, aby hral na klavíri.

2. Nie sú financie na výskum v alternatívnej medicíne a tým aj homeopatii. Vo svete sa venuje minimum prostriedkov na výskum v tejto oblasti. Sú to tisíciny promile toho, čo sa venuje na výskum v konvenčnej medicíne. Farmaceutické firmy nedajú peniaze, pretože to nie je lukratívne, homeopatiká nie je možné registrovať ako svoj vlastný liek a sú lacné. Okrem toho alternatíva predstavuje stále rastúci konkurenčný potenciál.

3. Medzi vedcami panujú predsudky voči homeopatii. Mám s tým osobnú skúsenosť. Vedúci laboratórií odmietnu tento druh výskumu len pre fakt, že ide o homeopatiu.

Napriek tomu všetkému podarilo sa vytvoriť veľmi silné dôkazy o účinnosti homeopatie. Samozrejme, bol by potrebný ďalší výskum. Ale ako, keď k nemu nie je ochota?

Prof. Dr. Jennifer Jacobs - o trojito slepej štúdii detskej hnačky v Nicaraguea ako to bolo s uverejnením vo veľmi renomovanom čsaopise Pediatrics. Redaktor kvôli uverejneniu takmer stratil svoje miesto, pretože uverejnil štúdiu o homeopatii.

Dr. Heiner Frei o skúsenosti s kontaktom s redaktorom Lancetu hovorí od 11. do 15. minúty v tomto filme nemeckej televízie. Dr. Heiner Frei, švajčiarskeho pediatra, zrealizoval na detskej klinike v Berne veľmi dobrú štúdiu venovanú ADHD. Jeho kolegovia najskôr chceli dokázať, že homeopatia neúčinkuje, neverili homeopatii, ale boli prekvapení výsledkami.

​KONFIRMAČNÉ SKRESLENIE

​Myslím, že celý problém s homeopatiou je v predpojatosti, v tom, čo sa označuje ako KONFIRMAČNÝ BIAS. Je to dobre preskúmaný jav. Hovorí, že ak sa človek rozhodne uveriť, alebo neuveriť niečomu, potom ak sa stretne s informáciou, ktorá nie je v súlade s jeho názorom, neprijme ju a začne racionalizovať, hľadať všemožné argumenty, prečo to tak nemôže byť, prečo sú tie dôkazy nesprávne, prečo je to nemožné. Tento jav má dlhú históriu vo vede. Od Galileiho po Louis Pasteura a Alberta Einsteina. Veľa zásadných objavov vo vede bolo najskôr vysmievaných a diskreditovaných. Filozof a teoretik vedy Thomas S. Kuhn hovorí o vývoji vedy prostredníctvom zvratov paradigmy (= celok základných ponímaní týkajúcich sa predmetu záujmu a metódy, ktoré ovládajú nejakú disciplínu v danom čase). Kým jedna skupina ľudí nadšene víta nový pohľad na skutočnosť, iná skupina sa tejto zmene vehementne bráni.
Homeopatia je súčasťou tohto nového spôsobu nazerania na svet. Preto som optimistický a verím, že tieto zaujaté útoky budú o niekoľko desaťročí len útrpnou spomienkou a nikto sa s nimi už nebude chcieť stotožňovať.

Konfirmačný bias skeptikov sa prejavuje v tom, že:

1. Vyberú si len jeden detail a nevidia celok - napr. "Austrálska štúdia dokázala"....(a nevezmú do úvahy, že je minimálne 5 iných metaanalýz pozitívnych a existujú jasné argumenty o tom, že Austrálska štúdia bola zmanipulovaná a metodoloogicky chybná podobne ako Shangova z roku 2005).

2. Opakujú stále tú istú nesprávnu informáciu: - napr. nie je ani jedna pozitívna štúdia v prospech homeopatie (existuje približne 4000 štúdií, z toho je veľká väčšina pozitívnych, v rámci dvojitých slepých peer reviewed štúdií je 8 x viac pozitívnych než negatívnych). ​
Alebo: V homeopatii nie sú kvalitné štúdie a nie sú v renomovaných časopisoch. (Sú aj štúdie v renomovaných časopisoch, ale už 15 rokov platí embargo na uverejňovanie vedeckých prác venovaných homeopatii, ak vyznejú pozitívne).
Alebo: homeopati nenávidia konvenčnú medicínu (je to samozrejme nezmysel, používame konvenčnú medicínu a spolupracujeme s ňou, mnohí homeopati sú lekári).
Alebo: je to placebo (nie je - lebo homeopatiká pôsobia aj na rastliny, veľkochovy zvierat a malé bábätká) a efekt nie je vždy po 1. vyšetrení. Efekt prvotného zhoršenia tiež nezodpovedá placebo efektu, rovnako ani jav reverzných príznakov.
Už Joseph Goebbels, majster propagandy Tretej ríše sa riadil pravidlom, že tísíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.

3. Útočia na osobu, používajú urážllivé vyjadrenia, zhadzujú:
a. užívateľov homeopatie: "len hlúpi a naivní ľudia používajú homeopatiu" (Pritom podľa štatistík najmä vysokoškolsky vzdelaní a stredná a vyššia trieda sú priaznivcami homeopatie).
b. homeopatov: šarlatáni, podvodníci, idioti, klamári. (Neuvedomujú si, že štúdium homeopatie je nesmierne náročné a trvá celý život. Ak by chcel niekto podvádzať, určite si nezvolí tak náročnú cestu.)

4. Závidia a podporujú v ľuďoch závisť: sú to šarlatáni, ktorí sa obohacujú (pričom homeopatia je časovo veľmi náročná na štúdium aj prax, vykonávajú ju nadšenci a príjem homeopatov je v priemere niekoľkonásobne nižší ako konvenčných lekárov. Okrem toho homeopati podporujú samoliečenie u obyvateľstva.Prečo by to robili, keby im šlo len o peniaze.

Skeptici možno povedia. Veď aj homeopati majú konfirmačný bias a snažia sa nájsť odôvodnenie niečoho, čo neexistuje.
Medzi názorom skeptikov a zástancov homeopatie sú však tri zásadné rozdiely: 1. Komplexnosť argumentov, 2. Paradoxnosť javu, 3. Osobná skúsenosť.

1. Komplexnosť: v prospech homeopatie hovorí široká škála argumentov: Klinické šúdie, obzervačné kohortové štúdie, in vitro štúdie, štúdie vo veterinárnej medicíne, štúdie na rastlinách, historické údaje epidémií, opakovateľnosť skúšok liekov, vyše 200 ročná tradícia, viac ako 200 miliónov užívateľov, 200 000 lekárov homeopatov, prijatie homeopatie do národných zdravotných systémov (napr. Švajčiarsko, Francúzsko, Brazília, India, Chile, Mexiko, Pakistan). Ak by to bol nezmysel, existovalo by toto všetko?

2. Paradoxnosť javu: Ak je niečo nepravdepodobné, je malá šanca, že si to získa veľkú podporu, pretože ľudia musia prekonať veľký odpor nezvyčajnosti. Nie je veľká pravdepodobnosť, že by na prvý pohľad nezmyselné veci si našli veľkú priazeň. Ak si ju nájdu, musí v nich byť niečo skutočné, čo ľudí presvedčí.

3. Dôležitá je vlastná skúsenosť. Ak sa napriek negatívnemu očakávaniu uzdraví človek, jeho priatelia, rodina, je prirodzené, že ho to presvedčí. Ľudia sa neriadia vedeckými prácami, ale vlastným zdravým rozumom. Ak by homeopatia nebola účinná, zdravý sedliacky rozum by ju dávno poslal do ríše fantázie. Skeptici na rozdiel od priaznivcov homeopatie nemajú žiadnu skúsenosť s homeopatiou, vychádzajú len zo svojej predstavy, nie zo zažitej reality.

To isté platí aj zo strany homeopatov. Kto by sa dobrovoľne nechal celý život vysmievať a ponižovať, keby nevidel pozitívne účinky homeopatie a výsledky svojej práce? Len ten, kto vidí, že jeho práca má zmysel dokáže znášať tieto krivdy a ústrky zo strany ľudí, ktorí homeopatiu nepoznajú a preto ju zosmiešňujú na základe prevládajúcej verejnej mienky tvarovanej médiami, farmafirmami, a skeptikmi.

MUDr. Vladimír Petroci

Obrázky: Pixabay
Reakcia na diskusiu pod článkom – rozhovorom v internetovom časopise Refresher.

7 Comments

 1. by Sona on 08/14/2017  10:37 Odpovedať

  Žijeme v dobe, v ktorej môžeme očakávať, že príde k významným udalostiam, významným zmenám vo svete, pretože žijeme medzi dvoma paradigmami ( všeobecne uznávanými princípmi , štandardami, podľa ktorých sa posudzuje skúsenosť, pozn. ) . Zmena paradigmy rozhodne nie je žiadna maličkosť. Jedná sa o zásadné preusporiadanie celého vzťahu k významným ľudským znalostiam, chápaniu a zvykom.
  Svet medicíny sa mení od existujúceho prístupu západnej alopatickej medicíny k novému prístupu založenému na energetickej medicíne.
  Za posedných štyristo rokov prevládala alopatická medicína v západnom svete ako dominantná forma a jej hlavné princípy prijíma spoločnosť ako úplne samozrejmé, ako jediný správny spôsob lekárskej praxe.
  Sociológ Thomas Kuhn popísal tri fázy zrodu NOVEJ PARADIGMY.

  1.fáza. K novej paradigme panuje absolútny odpor a ľudia, ktorí ju predkladajú sú vystavení posmechu.

  2.fáza. Dochádza k pokusu vysvetliť novú paradigmu používaním starého jazyka a konceptov, ktoré sú už známe a prijaté, čo samozrejme nie je možné. V tejto fáze je znateľný silný odpor a agresívny boj starého proti novému, nakoľko do starej paradigmy, ktorá vychádza z takzvanej „objektívnej reality“ bolo príliš veľa investovaného - do vedy, vzdelávania, praxe, výroby....

  3. fáza. Prijatie novej paradigmy ako absolútnej samozrejmosti. V momente, keď sa dosiahne prijatie nového dostatočným množstvom ľudí a presiahne takzvaný „ kritický počet “ stane sa NOVÉ prijateľné a samozrejmé pre všetkých. To je cieľ, ku ktorému aj v HOMEOPATII mierime.

  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žiť v starom aj novom súčasne sa vylučuje. Ale tak, ako bežní ľudia stále viac prijímajú zodpovednosť za svoje zdravie sami, vyberajú si to najlepšie z tradičnej medicíny a to najlepšie z homeopatie ,vytvárajú si tak kombináciu, ktorá pre nich funguje. V homeopatii máme veľa liekov v takzvanom 7.štádiu, ktorých hlavnou témou je spolupráca, podpora, pomoc, zlepšovanie, rozširovanie, učenie sa novému. Ak rozšírime a prijmeme tieto témy z vlastného života na celú spoločnosť, budujeme NOVÚ ZEM.

 2. by Katarína on 08/17/2017  12:28 Odpovedať

  Fantastický článok ! Ďakujem.

 3. by Honey badger on 08/17/2017  20:25 Odpovedať

  Galileo gambit, sarlatanska klasika... http://www.lovcisarlatanov.sk/tag/homeopatia/

  • by admin on 08/18/2017  22:05 Odpovedať

   Honey badger, Vaša poznámka má jeden veľký nedostatok: Hahnemann bol Galileo medicíny a podobne ako Galileo mal pravdu. Prehľad hlavných argumentov je v článku vyššie. . Stručne si to zrekapitulujme: PRAX (2. najpoužívanejšia metóda liečby na svete, minimálne 200 miliónov užívateľov, vyše 200 000 lekárov homeopatov, opakujúce sa vynikajúce výsledky pri liečbe epidémií v priebehu viac ako 200 rokov), VEDECKÉ ŠTÚDIE každého druhu s veľkou prevahou pozitívnych nad negatívnymi (metaanalýzy, randomizované dvojité slepé, klinické obzervačné, in vitro, na zvieratách a rastlinách - spolu cca 4000 štúdií), PLAUZIBILNÝ MODEL ÚČINKU vyplývajúci zo základného výskumu.

 4. by Jan Merta on 08/17/2017  20:56 Odpovedať

  Musím říct, že už mě to vážně nebaví. Tohle je klasický Gish Gallop, tedy zahlcení hromadou tvrzení v naději, že nějaké zůstane nevyvracené a podaří se to prodat jako úspěch. Nicméně každý by měl zpozornět, když se někdo ohání tak bídnými argumenty. Ohledně té Kuby je něco na https://apgaylard.wordpress.com/2010/08/08/much-ado-about-nothing/ a možná jsou tam odkazy i na další články. Homeopathy se nechová jako vědecký žurnál. U HRI už jsem vyvracel jiné věci v oné předchozí diskusi, u toho poměru studie prezentují negativní výsledek jako neutrální. Je to jako kdyby někdo řekl, že umí ovlivnit vůlí, co na kostce padne, řekl, že zařídí šestky, ty padnou v 1/6 případů a označilo by se to za neutrální výsledek. Ne, to je výsledek, co bychom očekávali, kdyby žádnou schopnost ovlivňovat, co na kostce padne, neměl. Dál se tomu nehodlám věnovat, mě to, na rozdíl od vás, neživí. Pokud jste přední proponent homeopatie na Slovensku, tak je vaše absence byť jen základů kritického vědeckého myšlení zvláštní. S pozoruhodnou produktivitou vytahujete zdroje, které souhlasí s vaším pohledem, zjevně nevěnujete ani desetinovou snahu najít cokoli, co by mohlo jít proti vašemu pohledu.

  • by admin on 08/18/2017  20:44 Odpovedať

   Jan Merta, ospravedlňujem sa, že som Vás zahltil informáciami. Chcel som predložiť celé spektrum argumentov a pritom ich sprehľadniť. Mrzí ma, ak sa mi to nepodarilo dostatočne. Môj najväčší argument stále zostáva moja skúsenosť lekára, ktorý už 26 rokov úspešne používa vo svojej praxi homeopatiu. O akú skúsenosť sa opierate vy? O blogy skeptikov, ktorí homeopatiu nikdy neskúsili a hľadajú len argumenty prečo to nemôže fungovať? To je konfirmačné skreslenie o ktorom hovorím.
   - Ktoré argumenty sú biedne?
   - U HRI ste nič nevyvrátili.
   - Pomer pozitívnych : negatívnych : nepriekazných štúdií v homeopatii je veľmi podobný ako v konvenčnej medicíne.
   Pokiaľ ide o skúsenosť na Kube, argumenty apgayalarda sú opäť typické pre skeptikov. Hľadá všetko možné, len aby spochybnil reálnu skúsenosť. Všetko je to len snaha dokázať, že pohár je dopoly prázdny. Citujem z diskusie pod článkom vyjadrenie apgayalarda: "Almost any other explanation is more plausible than the homeopathy deployed here." Teda všetko vychádza z predpojatosti. Homeopatia nemôže fungovať, preto musíme nájsť spôsob ako tú štúdiu spochybniť.
   Mimochodom, kto v dramatickej situácii epidémie bude robiť randomizovanú dvojitú slepú štúdiu? Prečo doteraz neurobili konvenční lekári ani jednu randomizovanú dvojito zaslepenú štúdiu efektívnosti očkovania, pritom nejde o situáciu epidémie ako bola na Kube?
   Komentáre k apgayalardovým nepodloženým predpokladom : https://gohol.wordpress.com/2010/09/15/some-answers/
   Efektívnosť homeopatie pri epidémiách sa veľmi jasne opakovane potvrdila v priebehu posledných 200 rokov. Historické záznamy nepustia. Samozrejme, skeptici si nájdu vždy nejakú bulharskú konštantu, aby si zdôvodnili prečo to tak nemôže byť. Opäť konfirmačné skreslenie.
   Mimochodom, názory skeptikov poznám. Ale skeptici sa mýlia. Rovnako ako sa mýlili scholastickí filozofi, keď vyhlasovali spolu s niektorými predstaviteľmi cirkvi (Martin Luther), že Koperník sa mýli.

 5. Pingback : Homeopatia a veda | Homeopatická akadémia

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.