Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Homeopatia, veda, konfirmačný bias a prečo som optimista

 

Tento článok je mojou odpoveďou na názor Jana Mertu, diskutujúceho pod rozhovorom “Predseda Slovenskej komory homeopatov: Všetci sa tvária, že homeopatia neexistuje”, ktorý uverejnil internetový časopis Refresher.​

Myslel som, že už sa tejto diskusii nebudem venovať, ale páči sa mi, že ste inteligentný a úprimný. Tak ako ste povedali v tomto texte a zároveň aj v inom príspevku, veda je nespoľahlivá. Ja nie som vedec a predpokladám, že ani Vy. Moje vedomie neurčujú vedecké závery, ale to čo vidím, moja skúsenosť. Raz v detstve som sa popálil na žeravej platni sporáka a odvtedy sa ho už nedotýkam holými prstami. Nemusel som si o tom prečítať žiadny vedecký článok.

Každé vedecké skúmanie vychádza z osobnej skúsenosti. Obrazne povedané: ak by nepadlo jablko Newtonovi na hlavu, nikdy by nehľadal matematické vyjadrenie gravitačných zákonov. Ak by nerobil Hahnemann experiment s chinínovou kôrou, nemali by sme princípy homeopatie.

Ja nie som vedec, ale Dr. S. Hahnemann bol. Bol váženým nemeckým vedcom. Publikoval vedecké články v dvoch odboroch: chémia a medicína. Bol prvým klinickým farmakológom – precízne sledoval reakcie liekov na ľudský organizmus. Trval na overovaní našich znalostí a experimentoch. Každý si môže overiť údaje o liekoch, ktoré opísal on a jeho kolegovia. Homeopatia je veda.

V 19. a 20. storočí si získala homeopatia dôveru miliónov ľudí nie slepou vierou, ale reálnymi výsledkami. Na internete je veľa stránok o úspechoch pri liečení epidémií. Pozrite si napríklad tento prehľad: Link

Pri smrteľných ochoreniach ako je cholera, týfus, šarlach, španielska chrípka, atď. – s mortalitou 20% – 60% bola úmrtnosť pri homeopatickej liečbe 0 až 15%. Pritom to neboli náhodné vyliečenia, ale šlo o veľké čísla – tisíce a desaťtisíce pacientov.

Homeopatická liečba epidémií

Homeopati dokázali zároveň pôsobiť preventívne. Nielen v 19. storočí, ale aj v súčasnosti. Spred niekoľkých rokov máme veľmi dobre zaznamenanú liečbu epidémií leptospirózy na Kube. 2,5 milióna ľudí (20 % obyvateľstva Kuby) dostalo homeopatikum vyrobené z aktívneho kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje leptospirózu. Do dvoch týždňov bola epidémia zastavená a výskyt leptospirózy klesol v troch najviac postihnutých provinciách, v ktorých bol homeopatický liek distribuovaný na historické minimum. Pritom v ostatných provinciách bol výskyt mnohonásobne vyšší. Napriek hurikánom v nasledujúcich rokoch (leptospiróza sa šíri vodou pri záplavách), epidémie leptospirózy sa v týchto troch (opäť na rozdiel od ostatných provincií) provinciách neobjavili. Sú to ľahko overiteľné fakty. Link

Pokiaľ ide o výskum podstaty pôsobenia ultrariedených roztokov, ukazuje sa, že nie je to tak jednoduché s neprítomnosťou hmoty v nich.

Odporúčam si prečítať si tieto články a všetky citácie, na ktoré sa odvolávajú. ​

Výskum účinku homeopatických liekov

 • Dôležitý článok, ktorý sa blíži k definovaniu podstaty účinku homeopatických liekov z hľadiska súčasnej vedy: “A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system.” Iris R Bell, Mary Koithan, Link
 • Permanent Dissipative Structures in Water: The Matrix of Life? Experimental Evidences and their Quantum Origin. V. Elia, R. Germano and E. Napoli, Link
 • Current trends in high dilution research with particular reference to gene regulatory hypothesis Anisur Rahman Khuda-Bukhsh,
  Link
 • Existujú stovky vedeckých článkov základného výskumu. Uvediem ešte aspoň tieto originálne práce Profesora Dr. Marcina Molskeho z Poznane, pretože som s bol s autorom v osobnom kontakte: Link1 a Link2

Dvojité ​slepé ​klinické ​štúdie

V homeopatii existujú kvalitné štúdie a štúdie uverejnené v peer reviewed a renomovaných časopisoch. A celkovo platí, že aspoň pokiaľ ide o dvojité slepé štúdie v prevahe sú pozitívne štúdie v pomere 8 ku 1. Link

 • Randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena. Link
 • Jacobs, J., Jonas, W. B., Jiménez-Pérez, M. & Crothers, D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.Pediatr. Infect. Dis. J., 2003; 22:229–234 | PubMed
 • Frei H, Everts R, von Ammon K et al: Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder – a randomised, double blind, placebo controlled trial. European Journal of Pediatrics 2005, 164/12: 758-767

Homeopatia má pri dodávaní vedeckých prác neporovnateľne ťažšiu situáciu ako jej sestra – konvenčná medicína.

1. Je verejným tajomstvom, že v posledných rokoch (asi 15 rokov) platí embargo na uverejňovanie článkov s témou homeopatie v renomovaných časopisoch – tu nejde o vyplakávanie, ale o fakt. Najznámejšie medicínske časopisy ako Lancet alebo British Medical Journal majú neoficálne embargo na homeopatické štúdie. Ak to tak nie je, skúste im ponúknuť veľmi kvalitnú štúdiu Michal Yakir z Univerzity v Tel Avive, ktorá už tri roky leží v zásuvke a vznikla po úvodnej pilotnej štúdii. V tejto nasledujúcej štúdii bolo skúmaných ďalších 100 žien s PMS a výsledky vyšli veľmi pozitívne v porovnaní s placebom – 2 x vyšší účinok ako u placeba. Pritom táto štúdia bola 3 x zaslepená. Štúdia je veľmi kvalitne zrealizovaná, má všetko pozitívne peer reviews, ale renomované časopisy ju nechcú uverejniť s odôvodneniami redaktorov v štýle: “Našich čitateľov tento druh štúdií nezaujíma”.

Pozrite si skúsenosť Profesorky Jennifer Jacobs a Dr. Heinera Frei v týchto videách.

Prof. Dr. Jennifer Jacobs – o trojito slepej štúdii detskej hnačky v Nikaragui ako to bolo s uverejnením vo veľmi renomovanom čsaopise Pediatrics. Redaktor kvôli uverejneniu takmer stratil svoje miesto, pretože uverejnil štúdiu o homeopatii.
Dr. Heiner Frei o skúsenosti s kontaktom s redaktorom Lancetu hovorí od 11. do 15. minúty v tomto filme nemeckej televízie. Dr. Heiner Frei, švajčiarskeho pediatra, zrealizoval na detskej klinike v Berne veľmi dobrú štúdiu venovanú ADHD. Jeho kolegovia najskôr chceli dokázať, že homeopatia neúčinkuje, neverili homeopatii, ale boli prekvapení výsledkami.

Je zvrátené odmietať kvalitné štúdie a potom požadovať, aby boli uverejnené v najrenomovanejších časopisoch. Je to ako keby ste niekomu zviazali prsty a potom od neho chceli, aby hral na klavíri.

2. Nie sú financie na výskum v alternatívnej medicíne a tým aj homeopatii. Vo svete sa venuje minimum prostriedkov na výskum v tejto oblasti. Sú to tisíciny promile toho, čo sa venuje na výskum v konvenčnej medicíne. Farmaceutické firmy nedajú peniaze, pretože to nie je lukratívne, homeopatiká nie je možné registrovať ako svoj vlastný liek a sú lacné. Okrem toho alternatíva predstavuje stále rastúci konkurenčný potenciál.

3. Medzi vedcami panujú predsudky voči homeopatii. Mám s tým osobnú skúsenosť. Vedúci laboratórií odmietnu tento druh výskumu len pre fakt, že ide o homeopatiu.

Napriek tomu všetkému podarilo sa vytvoriť veľmi silné dôkazy o účinnosti homeopatie. Samozrejme, bol by potrebný ďalší výskum. Ale ako, keď k nemu nie je ochota?

KONFIRMAČNÉ SKRESLENIE

Myslím, že celý problém s homeopatiou je v predpojatosti, v tom, čo sa označuje ako KONFIRMAČNÝ BIAS. Je to dobre preskúmaný jav. Hovorí, že ak sa človek rozhodne uveriť, alebo neuveriť niečomu, potom ak sa stretne s informáciou, ktorá nie je v súlade s jeho názorom, neprijme ju a začne racionalizovať, hľadať všemožné argumenty, prečo to tak nemôže byť, prečo sú tie dôkazy nesprávne, prečo je to nemožné. Tento jav má dlhú históriu vo vede. Od Galileiho po Louis Pasteura a Alberta Einsteina. Veľa zásadných objavov vo vede bolo najskôr vysmievaných a diskreditovaných. Filozof a teoretik vedy Thomas S. Kuhn hovorí o vývoji vedy prostredníctvom zvratov paradigmy (= celok základných ponímaní týkajúcich sa predmetu záujmu a metódy, ktoré ovládajú nejakú disciplínu v danom čase). Kým jedna skupina ľudí nadšene víta nový pohľad na skutočnosť, iná skupina sa tejto zmene vehementne bráni.
Homeopatia je súčasťou tohto nového spôsobu nazerania na svet. Preto som optimistický a verím, že tieto zaujaté útoky budú o niekoľko desaťročí len útrpnou spomienkou a nikto sa s nimi už nebude chcieť stotožňovať.

Konfirmačný bias skeptikov sa prejavuje v tom, že:

1. Vyberú si len jeden detail a nevidia celok – napr. “Austrálska štúdia dokázala”….
(A nevezmú do úvahy, že je minimálne 5 iných metaanalýz pozitívnych a existujú jasné argumenty o tom, že Austrálska štúdia bola zmanipulovaná a metodoloogicky chybná podobne ako Shangova z roku 2005).

2. Opakujú stále tú istú nesprávnu informáciu: – napr. nie je ani jedna pozitívna štúdia v prospech homeopatie.
(Pritom existuje približne 4000 štúdií, z toho je veľká väčšina pozitívnych, v rámci dvojitých slepých peer reviewed štúdií je 8 x viac pozitívnych než negatívnych). ​
Alebo: V homeopatii nie sú kvalitné štúdie a nie sú v renomovaných časopisoch. (Sú aj štúdie v renomovaných časopisoch, ale už 15 rokov platí embargo na uverejňovanie vedeckých prác venovaných homeopatii, ak vyznejú pozitívne).
Alebo: homeopati nenávidia konvenčnú medicínu (je to samozrejme nezmysel, používame konvenčnú medicínu a spolupracujeme s ňou, mnohí homeopati sú lekári).
Alebo: je to placebo (nie je – lebo homeopatiká pôsobia aj na rastliny, veľkochovy zvierat a malé bábätká) a efekt nie je vždy po 1. vyšetrení. Efekt prvotného zhoršenia tiež nezodpovedá placebo efektu, rovnako ani jav reverzných príznakov.
Už Joseph Goebbels, majster propagandy Tretej ríše sa riadil pravidlom, že tísíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.

3. Útočia na osobu, používajú urážllivé vyjadrenia, zhadzujú:
a. užívateľov homeopatie: “len hlúpi a naivní ľudia používajú homeopatiu”.
(Pritom podľa štatistík najmä vysokoškolsky vzdelaní a stredná a vyššia trieda sú priaznivcami homeopatie.)

b. homeopatov: šarlatáni, podvodníci, idioti, klamári.
(Neuvedomujú si, že štúdium homeopatie je nesmierne náročné a trvá celý život. Ak by chcel niekto podvádzať, určite si nezvolí tak náročnú cestu.)

4. podporujú v ľuďoch závisť: sú to šarlatáni, ktorí sa obohacujú.
(Pritom homeopatia je časovo veľmi náročná na štúdium aj prax, vykonávajú ju nadšenci a príjem homeopatov je v priemere niekoľkonásobne nižší ako konvenčných lekárov. Okrem toho homeopati podporujú samoliečenie u obyvateľstva. Prečo by to robili, keby im šlo len o peniaze?)

Skeptici možno povedia. Veď aj homeopati majú konfirmačný bias a snažia sa nájsť odôvodnenie niečoho, čo neexistuje.
Medzi názorom skeptikov a zástancov homeopatie sú však tri zásadné rozdiely:
1. Komplexnosť argumentov,
2. Paradoxnosť javu,
3. Osobná skúsenosť.

1. Komplexnosť: v prospech homeopatie hovorí široká škála argumentov: Klinické šúdie, obzervačné kohortové štúdie, in vitro štúdie, štúdie vo veterinárnej medicíne, štúdie na rastlinách, historické údaje epidémií, opakovateľnosť skúšok liekov, vyše 200 ročná tradícia, viac ako 200 miliónov užívateľov, 200 000 lekárov homeopatov, prijatie homeopatie do národných zdravotných systémov (napr. Švajčiarsko, Francúzsko, Brazília, India, Chile, Mexiko, Pakistan). Ak by to bol nezmysel, existovalo by toto všetko?

2. Paradoxnosť javu: Ak je niečo nepravdepodobné, je malá šanca, že si to získa veľkú podporu, pretože ľudia musia prekonať veľký odpor nezvyčajnosti. Nie je veľká pravdepodobnosť, že by na prvý pohľad nezmyselné veci si našli veľkú priazeň. Ak si ju nájdu, musí v nich byť niečo skutočné, čo ľudí presvedčí.

3. Dôležitá je vlastná skúsenosť. Ak sa napriek negatívnemu očakávaniu uzdraví človek, jeho priatelia, rodina, je prirodzené, že ho to presvedčí. Ľudia sa neriadia vedeckými prácami, ale vlastným zdravým rozumom. Ak by homeopatia nebola účinná, zdravý sedliacky rozum by ju dávno poslal do ríše fantázie. Skeptici na rozdiel od priaznivcov homeopatie nemajú žiadnu skúsenosť s homeopatiou, vychádzajú len zo svojej predstavy, nie zo zažitej reality.

To isté platí aj zo strany homeopatov. Kto by sa dobrovoľne nechal celý život vysmievať a ponižovať, keby nevidel pozitívne účinky homeopatie a výsledky svojej práce? Len ten, kto vidí, že jeho práca má zmysel dokáže znášať tieto krivdy a ústrky zo strany ľudí, ktorí homeopatiu nepoznajú a preto ju zosmiešňujú na základe prevládajúcej verejnej mienky tvarovanej médiami, farmaceutickými firmami, a skeptikmi.

MUDr. Vladimír Petroci

Obrázok: Pixabay

7 Comments

   Leave a reply

   Your email address will not be published.

   Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.