Homeopatia, veda, konfirmačné skreslenie a prečo som optimista

 
Tento článok je mojou odpoveďou na názor Jana Mertu, diskutujúceho pod rozhovorom "Predseda Slovenskej komory homeopatov: Všetci sa tvária, že homeopatia neexistuje", ktorý uverejnil internetový portál Refresher.

Jan, myslel som, že už sa tejto diskusii nebudem venovať, ale páči sa mi, že ste inteligentný a úprimný, aj keď zaujatý proti homeopatii. Tak ako ste povedali v tomto texte a zároveň aj v inom príspevku, veda je nespoľahlivá. Ja nie som vedec a predpokladám, že ani Vy. Moje vedomie neurčujú vedecké závery, ale to čo vidím, moja skúsenosť. Raz v detstve som sa popálil na žeravej platni sporáka a odvtedy sa ho už nedotýkam holými prstami. Nemusel som si o tom prečítať žiadny vedecký článok.

Každé vedecké skúmanie vychádza z osobnej skúsenosti. Obrazne povedané: ak by nepadlo jablko Newtonovi na hlavu, nikdy by nehľadal matematické vyjadrenie gravitačných zákonov. Ak by nerobil Hahnemann experiment s chinínovou kôrou, nemali by sme princípy homeopatie.
Naša empirická skúsenosť je vždy základom vedeckého skúmania, nie naopak. Keby sme sa spoliehali len na dnešné teoretické vedomosti o svete, tak by sme nemohli veriť ani v gravitáciu, lebo nikto doteraz nevysvetlil podstatu tejto sily, ktorá zjavne pôsobí. Veríme v ňu len preto, lebo jej účinky pociťujeme, teda empiricky zažívame, zažívame na vlastnej koži. Teoreticky ju ale nechápeme a preto by podľa skeptikov nemala fungovať rovnako ako homeopatia, ktorej spôsob účinku sa ešte len snažíme pochopiť. 

Homeopatia je veda

Ja nie som vedec, ale Dr. S. Hahnemann bol. Bol váženým nemeckým vedcom. Publikoval vedecké články v dvoch odboroch: chémia a medicína. Bol prvým klinickým farmakológom - precízne sledoval účinky liekov na ľudský organizmus. Trval na overovaní našich znalostí a experimentoch. Každý si môže overiť údaje o liekoch, ktoré opísal on a jeho kolegovia.

V 19. a 20. storočí si získala homeopatia dôveru miliónov ľudí nie slepou vierou, ale reálnymi výsledkami. Na internete je veľa stránok o úspechoch pri liečení epidémií. Pozrite si napríklad tento prehľad: Link

Pri smrteľných ochoreniach ako je cholera, týfus, šarlach, španielska chrípka, atď. - s mortalitou 20% - 60% bola úmrtnosť pri homeopatickej liečbe 0 až 15%. Pritom to neboli náhodné vyliečenia, ale šlo o veľké čísla - tisíce a desaťtisíce pacientov.

Homeopatické globulky

Homeopati dokázali pritom nielen veľmi úspešne liečiť epidémie, ale zároveň pôsobiť preventívne. Nielen v 19. storočí, ale aj v súčasnosti. Spred niekoľkých rokov máme veľmi dobre zaznamenanú liečbu epidémií leptospirózy na Kube. 2,5 milióna ľudí (20 % obyvateľstva Kuby) dostalo homeopatikum vyrobené z aktívneho kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje leptospirózu. Do dvoch týždňov bola epidémia zastavená a výskyt leptospirózy klesol v troch najviac postihnutých provinciách, v ktorých bol homeopatický liek distribuovaný, na historické minimum. Pritom v ostatných provinciách bol výskyt mnohonásobne vyšší. Napriek hurikánom a záplavám v nasledujúcich rokoch (leptospiróza sa šíri vodou pri záplavách), epidémie leptospirózy sa v týchto troch provinciách neobjavili (opäť na rozdiel od ostatných provincií Kuby). Sú to ľahko overiteľné fakty. Link

Príznačné je aj to, že Finlayov inštitút, ktorý vyrába konvenčné vakcíny na Kube a ktorý v spolupráci s homeopatmi pri akútnej kríze v roku 2007, keď mali pripravené vakcíny len pre 0,1 % najviac ohrozeného obyvateľstva, vyrobil túto homeopatickú nozódu leptospirózy, musel napriek úspešným ďalším nozódam, ktoré sa osvedčili v praxi (Hepatitída A, Cholera, Dengueho horúčka) prerušiť ich výrobu a používanie po tom, čo USA pohrozili, že zavedú obchodné sankcie voči Kube, ak s tým neprestanú. Okrem toho, ich správu o dramatických a overiteľných výsledkoch v liečbe a prevencii leptospirózy im všetky renomované časopisy odmietli uverejniť bez udania dôvodu.

Základný výskum a plauzibilita homeopatie

Pokiaľ ide o výskum vlastností pôsobenia ultrariedených roztokov, ukazuje sa, že nie je to tak jednoduché s neprítomnosťou hmoty v nich.

Vrelo odporúčam prečítať si oba články Prof. Iris Bell a všetky citácie, na ktoré sa odvoláva. Je to ucelený model ako by mohli homeopatické lieky pôsobiť aj v potenciách nad 12 CH. Objavy nanočastíc v ultrariedených roztokoch prinášajú samotného aktéra týchto hormetických dejov:

 • Dôležité 2 články Prof. Iris Bell, ktoré prinášajú model účinku homeopatických liekov z hľadiska súčasnej vedy:
  "A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system."
  Iris R Bell, Mary Koithan
  Link
 • "Testing the Nanoparticle-Allostatic Cross Adaptation-Sensitization Model for Homeopathic Remedy Effects"
  Iris R Bell, Mary Koithan
  Link
 • Permanent Dissipative Structures in Water: The Matrix of Life? Experimental Evidences and their Quantum Origin.
  V. Elia, R. Germano and E. Napoli
  Link
 • Vynikajúci článok, ktorý napísal taliansky vedec v oblasti imunológie Paolo Bellavite: Complexity science and homeopathy: a synthetic overview.
  Link
 • Existujú stovky vedeckých článkov základného výskumu. Uvediem ešte aspoň tieto originálne práce Profesora Dr. Marcina Molskeho z Poznane, pretože som s bol s autorom v osobnom kontakte: Link 1 a Link 2

MECHANIZMUS ÚČINKU HOMEOPATICKÝCH LIEKOV podľa Dr. Iris Bell, PhD z USA

Vysvetlenie účinku homeopatických liekov podľa Dr. Iris Bell, PhD je založené na štyroch princípoch:

 1. Homeopatické lieky sú veľmi reaktívne nanočastice, ktoré vznikli z pôvodnej látky spracovaním pomocou otriasania roztokom alebo trením, nie sú to chemické látky v pôvodnej hrubej forme.
 2. Nanočastice homeopatického similima (lieku, ktorý zodpovedá stavu pacienta) slúžia ako nízkoúrovňové, ale veľmi významné jedinečné stresory pre organizmus.
 3. Ako stresory s nízkou intenzitou, nanočastice lieku stimulujú zmeny opačným smerom než je ten, ktorým pôsobili stresory s veľkou intenzitou a vyvolali ochorenie. Maladaptácia daná chorobou preladí systém. Ale správny liek v nízkej dávke vyvolá opačný smer maladaptačného procesu.
 4. Adaptívne zmeny, ktoré sú konečným výsledkom posilnia odolnosť systému.

V homeopatii existujú kvalitné štúdie, štúdie uverejnené v peer reviewed a renomovaných časopisoch. Celkovo, aspoň pokiaľ ide o dvojité slepé štúdie, v prevahe sú pozitívne štúdie v pomere 8 ku 1. Pomer výsledkov vedeckých prác skúmajúcich homeopatické lieky je podobný pomeru pozitívnych , negatívnych a nepriekazných štúdií v konvenčnej medicíne. Link

Pozrite si napríklad:

 • Randomizovaná, placebom kontrolovaná dvojitá slepá štúdia zrealizovaná na 30-tich klinických miestach v USA na 232 pacientoch zistila, že účinok intraartikulárnych injekcií homeopatických komplexných liekov Traumeel (Tr14) a Zeel (Ze14) bol porovnateľný s konvenčnými liekmi používanými pri liečbe bolesti pri osteoartritíde kolena. Link


 • Jacobs, J., Jonas, W. B., Jiménez-Pérez, M. & Crothers, D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.Pediatr. Infect. Dis. J., 2003; 22:229–234 | PubMed - Link

  Komentovaných 226 vedeckých prác, ktoré vyzneli pozitívne pre homeopatiu (dvojité slepé štúdie, metaanalýzy, základný výskum, in vitro štúdie, veterinárna medicína, agrohomeopatia) - nájdete tu: Vedecké štúdie  v homeopatii- Link.

Reakcia na diskusiu pod článkom – rozhovorom uverejnenom na internetovom portáli Refresher.

7 Comments

 1. by Sona on 08/14/2017  10:37 Odpovedať

  Žijeme v dobe, v ktorej môžeme očakávať, že príde k významným udalostiam, významným zmenám vo svete, pretože žijeme medzi dvoma paradigmami ( všeobecne uznávanými princípmi , štandardami, podľa ktorých sa posudzuje skúsenosť, pozn. ) . Zmena paradigmy rozhodne nie je žiadna maličkosť. Jedná sa o zásadné preusporiadanie celého vzťahu k významným ľudským znalostiam, chápaniu a zvykom.
  Svet medicíny sa mení od existujúceho prístupu západnej alopatickej medicíny k novému prístupu založenému na energetickej medicíne.
  Za posedných štyristo rokov prevládala alopatická medicína v západnom svete ako dominantná forma a jej hlavné princípy prijíma spoločnosť ako úplne samozrejmé, ako jediný správny spôsob lekárskej praxe.
  Sociológ Thomas Kuhn popísal tri fázy zrodu NOVEJ PARADIGMY.

  1.fáza. K novej paradigme panuje absolútny odpor a ľudia, ktorí ju predkladajú sú vystavení posmechu.

  2.fáza. Dochádza k pokusu vysvetliť novú paradigmu používaním starého jazyka a konceptov, ktoré sú už známe a prijaté, čo samozrejme nie je možné. V tejto fáze je znateľný silný odpor a agresívny boj starého proti novému, nakoľko do starej paradigmy, ktorá vychádza z takzvanej „objektívnej reality“ bolo príliš veľa investovaného - do vedy, vzdelávania, praxe, výroby....

  3. fáza. Prijatie novej paradigmy ako absolútnej samozrejmosti. V momente, keď sa dosiahne prijatie nového dostatočným množstvom ľudí a presiahne takzvaný „ kritický počet “ stane sa NOVÉ prijateľné a samozrejmé pre všetkých. To je cieľ, ku ktorému aj v HOMEOPATII mierime.

  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žiť v starom aj novom súčasne sa vylučuje. Ale tak, ako bežní ľudia stále viac prijímajú zodpovednosť za svoje zdravie sami, vyberajú si to najlepšie z tradičnej medicíny a to najlepšie z homeopatie ,vytvárajú si tak kombináciu, ktorá pre nich funguje. V homeopatii máme veľa liekov v takzvanom 7.štádiu, ktorých hlavnou témou je spolupráca, podpora, pomoc, zlepšovanie, rozširovanie, učenie sa novému. Ak rozšírime a prijmeme tieto témy z vlastného života na celú spoločnosť, budujeme NOVÚ ZEM.

 2. by Katarína on 08/17/2017  12:28 Odpovedať

  Fantastický článok ! Ďakujem.

 3. by Honey badger on 08/17/2017  20:25 Odpovedať

  Galileo gambit, sarlatanska klasika... http://www.lovcisarlatanov.sk/tag/homeopatia/

  • by admin on 08/18/2017  22:05 Odpovedať

   Honey badger, Vaša poznámka má jeden veľký nedostatok: Hahnemann bol Galileo medicíny a podobne ako Galileo mal pravdu. Prehľad hlavných argumentov je v článku vyššie. . Stručne si to zrekapitulujme: PRAX (2. najpoužívanejšia metóda liečby na svete, minimálne 200 miliónov užívateľov, vyše 200 000 lekárov homeopatov, opakujúce sa vynikajúce výsledky pri liečbe epidémií v priebehu viac ako 200 rokov), VEDECKÉ ŠTÚDIE každého druhu s veľkou prevahou pozitívnych nad negatívnymi (metaanalýzy, randomizované dvojité slepé, klinické obzervačné, in vitro, na zvieratách a rastlinách - spolu cca 4000 štúdií), PLAUZIBILNÝ MODEL ÚČINKU vyplývajúci zo základného výskumu.

 4. by Jan Merta on 08/17/2017  20:56 Odpovedať

  Musím říct, že už mě to vážně nebaví. Tohle je klasický Gish Gallop, tedy zahlcení hromadou tvrzení v naději, že nějaké zůstane nevyvracené a podaří se to prodat jako úspěch. Nicméně každý by měl zpozornět, když se někdo ohání tak bídnými argumenty. Ohledně té Kuby je něco na https://apgaylard.wordpress.com/2010/08/08/much-ado-about-nothing/ a možná jsou tam odkazy i na další články. Homeopathy se nechová jako vědecký žurnál. U HRI už jsem vyvracel jiné věci v oné předchozí diskusi, u toho poměru studie prezentují negativní výsledek jako neutrální. Je to jako kdyby někdo řekl, že umí ovlivnit vůlí, co na kostce padne, řekl, že zařídí šestky, ty padnou v 1/6 případů a označilo by se to za neutrální výsledek. Ne, to je výsledek, co bychom očekávali, kdyby žádnou schopnost ovlivňovat, co na kostce padne, neměl. Dál se tomu nehodlám věnovat, mě to, na rozdíl od vás, neživí. Pokud jste přední proponent homeopatie na Slovensku, tak je vaše absence byť jen základů kritického vědeckého myšlení zvláštní. S pozoruhodnou produktivitou vytahujete zdroje, které souhlasí s vaším pohledem, zjevně nevěnujete ani desetinovou snahu najít cokoli, co by mohlo jít proti vašemu pohledu.

  • by admin on 08/18/2017  20:44 Odpovedať

   Jan Merta, ospravedlňujem sa, že som Vás zahltil informáciami. Chcel som predložiť celé spektrum argumentov a pritom ich sprehľadniť. Mrzí ma, ak sa mi to nepodarilo dostatočne. Môj najväčší argument stále zostáva moja skúsenosť lekára, ktorý už 26 rokov úspešne používa vo svojej praxi homeopatiu. O akú skúsenosť sa opierate vy? O blogy skeptikov, ktorí homeopatiu nikdy neskúsili a hľadajú len argumenty prečo to nemôže fungovať? To je konfirmačné skreslenie o ktorom hovorím.
   - Ktoré argumenty sú biedne?
   - U HRI ste nič nevyvrátili.
   - Pomer pozitívnych : negatívnych : nepriekazných štúdií v homeopatii je veľmi podobný ako v konvenčnej medicíne.
   Pokiaľ ide o skúsenosť na Kube, argumenty apgayalarda sú opäť typické pre skeptikov. Hľadá všetko možné, len aby spochybnil reálnu skúsenosť. Všetko je to len snaha dokázať, že pohár je dopoly prázdny. Citujem z diskusie pod článkom vyjadrenie apgayalarda: "Almost any other explanation is more plausible than the homeopathy deployed here." Teda všetko vychádza z predpojatosti. Homeopatia nemôže fungovať, preto musíme nájsť spôsob ako tú štúdiu spochybniť.
   Mimochodom, kto v dramatickej situácii epidémie bude robiť randomizovanú dvojitú slepú štúdiu? Prečo doteraz neurobili konvenční lekári ani jednu randomizovanú dvojito zaslepenú štúdiu efektívnosti očkovania, pritom nejde o situáciu epidémie ako bola na Kube?
   Komentáre k apgayalardovým nepodloženým predpokladom : https://gohol.wordpress.com/2010/09/15/some-answers/
   Efektívnosť homeopatie pri epidémiách sa veľmi jasne opakovane potvrdila v priebehu posledných 200 rokov. Historické záznamy nepustia. Samozrejme, skeptici si nájdu vždy nejakú bulharskú konštantu, aby si zdôvodnili prečo to tak nemôže byť. Opäť konfirmačné skreslenie.
   Mimochodom, názory skeptikov poznám. Ale skeptici sa mýlia. Rovnako ako sa mýlili scholastickí filozofi, keď vyhlasovali spolu s niektorými predstaviteľmi cirkvi (Martin Luther), že Koperník sa mýli.

 5. Pingback : Homeopatia a veda | Homeopatická akadémia

Leave a reply

Your email address will not be published.