Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Spánok a sny v homeopatickom liečení

 

Meranie úspechu v liečení prostredníctvom spánku a snov

Spánok je jedným z najdôležitejších základov dobrého zdravia. Vďaka kvalitnému nočnému odpočinku môžeme čeliť dňu svieži a čulí, pokým pretrvávajúce problémy so spánkom narúšajú naše vnímanie pohody. Naša podvedomá myseľ počas spánku usilovne spracúva nedávne udalosti aj dávne nevyriešené problémy. Spánok môžeme vnímať ako citlivý indikátor nášho vyrovnania sa s naším vnútrom. Ak sme plne vyrovnaní s naším vnútorným ja, je náš spánok kvalitný a nasledovný deň máme dostatok energie, kým nesúlad medzi našou vedomou a podvedomou mysľou môže spánok narúšať.

 Od diagnózy k liečeniu

Správna diagnóza je len začiatkom homeopatickej cesty liečenia. Pôsobenie homeopatického lieku je veľmi individuálne, úvodnú fázu zlepšenia môže  pacient vnímať ako turbulentnú. Ako sa pacient začína presúvať do svojich hlbších úrovní, môžu sa prechodne zhoršiť fyzické symptómy, môžu nastať výkyvy nálad a úrovní energie, medziľudské vzťahy môžu byť napäté. A hoci všeobecné zlepšenia nálady a energie sú celkom spoľahlivým potvrdením pozitívnej reakcie na liečenie, medzi najspoľahlivejšie indikátory tohto procesu patrí kvalita spánku a posun vo vzoroch alebo obsahu snov. V skutočnosti, dokonca aj počas období zjavnej stagnácie (vo vývoji fyzických symptómov, pozn. prekl.) alebo emočného nepokoja, pozitívne zmeny týchto ukazovateľov potvrdzujú celkové zlepšenie.

Spánok a sny sú citlivými ukazovateľmi duševného zdravia

Hoci len menšia časť pacientov prezentuje problémy so spánkom ako svoj hlavný problém, kvalita spánku mnohých ľudí nie je dostatočne dobrá a tak (počas liečenia, pozn. prekl.) mnohí informujú homeopata o zlepšení v tejto oblasti, keď sa ich na to spýta.

fantazijný obrázok krajiny s tečúcou riekouPosuny v spánku a snívaní počas homeopatického liečenia sa môžu objavovať súčasne s posunmi vo vývoji hlavného problému, stávajúc sa tak nešpecifickými ukazovateľmi stavu duševného zdravia organizmu, resp. charakteru hlavného problému. Presne predpísaný homeopatický liek často pozmení vzory snov na začiatku liečebného procesu. Prvá (a podľa mojich skúseností najčastejšia) zmena spočíva v dočasnom rozvinutí snívania tým, že si človek viac pamätá svoje sny alebo si aspoň viac uvedomuje, že v noci sníval. Tento fenomén sa obvykle vysvetľuje ako vyplávanie podvedomého materiálu na povrch a jeho zapojenie do vedomých zážitkov človeka. Táto integrácia postupne podporuje pocit celkovej pohody, ktorý kompenzuje prípadné prerušenie spánku vyvolané snom.

Ďalšia zmena je zrejmá u pacientov, ktorí zvykli mať pôvodne veľa snov a v priebehu liečenia sa ich spánok stáva pokojnejším. U týchto pacientov sa zdá, že u nich nastalo dobré spojenie s podvedomím, ich problémy ešte pretrvávajú a sú znovuprežívané, avšak bez riešenia. Postupným riešením  problémov klesá potreba ich znovuprežívania počas spánku a v súlade s tým klesá počet snov. Táto situácia musí byť odlíšená od stavu, keď sa pacientovi sníva málo a súčasne má jeho spánok nízku kvalitu: v takýchto prípadoch pokles snov naznačuje prehlbujúce sa odpájanie od podvedomia a mali by sme znovu posúdiť vhodnosť predpísaného lieku.

Pre vývoj fyzického problému je bežné, že sa oneskoruje za duševným stavom. Z tohto dôvodu patria zmeny v kvalite spánku a snoch medzi najcitlivejšie klinické ukazovatele celkového zlepšenia. Ako také sú mimoriadne nápomocné ak sú zmeny v špecifických symptómoch vágne, protichodné alebo iným spôsobom ťažšie interpretovateľné.

Nakoniec aj posun v obsahu snov je užitočným ukazovateľom na vývojovej krivke. Pretrvávajúci sen spojený s negatívnou emóciou sa postupne môže stať menej emočne výrazný pokým sa jeho emočný náboj úplne nerozptýli; pretrvávajúce zlyhávanie v dokončení istej činnosti alebo dosiahnutí istého cieľa sa môže vyriešiť v sne skôr, než sa takéto riešenie objaví v bdelom živote; vzťah sa môže upraviť v sne skôr, než sa tak stane v realite; Heringove zákony sa môžu prejaviť v noci prostredníctvom snov s mŕtvymi alebo žijúcimi ľuďmi z pacientovej minulosti. V každom z týchto prípadov je užitočné rozprávať s pacientom o jeho snoch z pohľadu homeopatického liečenia tak, aby sme podporili jeho sebauvedomovanie a tiež, aby sme pozitívne zmeny týkajúce sa snov prezentovali ako známky celkového zlepšenia. Homeopat sa môže rozhodnúť, či sa ešte hlbšie ponorí do významu pacientových snov, avšak optimálny vývoj v liečení sa dá dosiahnuť aj bez takýchto hlbokých výkladov snov.

Význam snov pre dlhodobé vedenie prípadov

Homeopati by mali nevyhnutne porozumieť pravej podstate homeopatie a súčasne byť schopní vysvetliť pacientom základné zákony liečenia. Ak si homeopati neuvedomia, že je potrebné liečiť celého človeka, a nielen jeho orgány, uľavia mu síce, ale len čiastočne. Homeopatickí pacienti, na druhej strane, môžu mať nerealistické očakávania o ich prispení do celého procesu a stávajú sa rozčarovanými ak úľava nenastane rýchlo.

Ak budeme v priebehu liečenia venovať pozornosť snom, môžeme, ako homeopati, veľmi skoro rozpoznať jemné posuny v duševnom zdraví, ktoré predpovedajú zjavnejšie fyzické alebo mentálne zmeny a súčasne sledovať dlhodobý vývoj pacienta. Homeopat, ktorý pracuje týmto spôsobom, často zotrvá pri jednom, starostlivo zvolenom lieku niekoľko mesiacov až rokov, ktoré sú potrebné na nastolenie psychickej rovnováhy a tým prekoná rozšírené pokušenie naháňať symptómy rýchlym striedaním liekov.

David Nortman – študoval na University of Toronto (filozofiu a chémiu) a na Kanadskej vysokej škole naturopatickej medicíny. Následne študoval homeopatiu s najvýznamnejšími svetovými homeopatmi. Svoju prax má v Izraeli a v Kanade.

Zdroj: http://hpathy.com/homeopathy-papers/measure-treatment-success-sleep-dreams/

Foto: pixabay.com

1 Comment

  1. Pingback : Homeopatická liečba nespavosti | Homeopatická akadémia

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.