Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Homeopatia a náboženstvo

 

Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku vzrušená diskusia o tom, či sa môžu veriaci liečiť homeopatiou alebo nie. Ako všetko nové a nezvyčajné budí aj táto liečebná metóda širokú škálu emócií, od nadšených očakávaní až po zatracujúce predsudky a nedôveru. Ale sú naozaj opodstatnené?

 

Pozrime sa bližšie na to, čo je to vlastne homeopatia.

Základné princípy homeopatie poznali už slávni lekári staroveku a stredoveku, napríklad Hippokrates a Paracelsus, ale ucelený systém tejto liečby vypracoval až nemecký lekár Samuel Hahnemann na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia. Podstata homeopatického spôsobu liečby spočíva v podávaní látok, ktoré u zdravých ľudí vyvolávajú príznaky podobné tým, na ktoré sa pacient sťažuje. Naopak, konvenčná medicína, s ktorou sa bežne stretávame v ambulanciách a nemocniciach, väčšinou využíva látky, ktorých pôsobenie je opačné daným príznakom. Zámerne som použil slovo väčšinou, pretože aj v konvenčnej medicíne sa využívajú homeopatické postupy. Určite je všetkým dobre známy princíp očkovania alebo hyposenzibilizačnej liečby alergikov. U očkovania aj u hyposenzibilizácie sa podáva pacientovi látka, ktorá je veľmi podobná tej, ktorá vyvoláva chorobné príznaky. V prvom prípade je to oslabený mikroorganizmus, v druhom prípade zriedený peľ tráv, prach, alebo iné alergény.

Aký je rozdiel v prístupe k liečbe homeopatického lekára a konvenčného lekára napríklad u pacienta s nadmernou tvorbou kyseliny v žalúdku?

Homeopat podá liek, ktorý u zdravého človeka zvyšuje kyselinu, teda je kyselinotvorný. Konvenčný lekár odporučí zas liek, ktorý je zásaditý alebo zablokuje funkciu buniek produkujúcich žalúdočnú kyselinu. Oba postupy sú správne. Ale z dlhodobého hľadiska, aj keď je to zvláštne, lepšie výsledky sú spojené s homeopatickou liečbou. Homeopatický liek vyvolá reakciu regulačných mechanizmov organizmu človeka, ktoré si “uvedomia” chorobný stav a vyvinú úsilie dostať ho do rovnováhy. Konvenčný spôsob liečby rieši problém krátkodobo a “zvonku”, preto je potrebné konvečné lieky neustále užívať. Podobne ako u očkovania homeopatický liek stačí podať jednorázovo a liečivá reakcia organizmu na túto jedinú dávku môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Očkovanie je vlastne špecifickým druhom homeopatie. Homeopatiou sa však neliečia len infekčné, ale všetky choroby.

Princíp podobnosti, t.j. že liečime látkami podobnými a nie opačnými chorobe, je základným zákonom homeopatie.

Homeopatický lekár môže predpísať aj vážiteľné množstvo látky, napríklad rastlinnú tinktúru. To, že v liečbe často využíva “potencované” lieky vyplýva z toho, že vysoké dávky látok sú niekedy toxické a tým pre pacienta nevhodné. Hahnemann po niekoľkých rokoch praktizovania homeopatie objavil, že keď rôzne látky riedi a po každom riedení nimi trasie, ich účinok sa nestráca, stráca sa len ich toxicita. Je to paradoxný, ale ľahko dokázateľný prírodný jav. Vďaka tomuto objavu môžeme využívať v praxi veľké množstvo látok pochádzajúcich z rastlín, minerálov a živočíchov. Nie je to žiadna mágia. Dá sa to naučiť. Stačí poznať súbory príznakov u jednotlivých liekov a pacientovi podať ten, ktorého príznaky najlepšie pokrývajú príznaky pacienta.

Homeopatické lieky sú bežne dostupné v lekárňach a sú vyrábané podľa presných postupov určených liekopisom. V mnohých krajinách sveta sú tieto lieky hradené štátnymi a súkromnými zdravotnými poisťovňami.

 

Ako každý veľký vedecký objav vyvoláva aj homeopatia polemiky medzi odborníkmi.

Samuel Hahnemann

Samuel Hahnemann

Sú to však diskusie odborné a netýkajú sa viery. Homeopatiou sa na celom svete v priebehu dvesto rokov liečili už milióny ľudí a napriek tomu nie sú známe žiadne prípady duchovnej zviazanosti alebo dokonca posadnutosti, ktoré by boli následkom tejto liečby. Potvrdzuje to aj Dr. Philippe Madre, ktorý je jáhnom diecézy Albi a pastierom materského domu Spoločenstva Blahoslavenstiev v Cordes-sur-Ciel na juhu Francúzska. Vo svojej knihe “Ale zbav nás od zlého”, ktorá má Nihil obstat od karmelitánskeho pátra V. Kodeta, sa zaoberá negatívnym vplyvom rôznych magických spôsobov liečby a meditácií na duchovný stav človeka. V súvislosti s homeopatiou píše: “Homeopatia využívaná striktne v rámci teórií zostavených jej zakladateľmi, nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, práve naopak, vyzerá to tak, že ponúka zaujímavé doplnenie pre klasickú lekársku prax, … o to viac, že utvára osobnú medicínu, ktorá sa pozerá na ľudskú bytosť vcelku, v jej telesnej a duševnej jednote.”

Veľmi nás mrzí vývoj na Slovensku. Pani Dr. Emília Vlčková dokázala v priebehu posledných 15 rokov obrátiť veľké množstvo veriacich proti homeopatii s odôvodnením, že je to mágia. Svoje posolstvo zakladá na dvoch svojich skúsenostiach. Po pôrode, keď bola na materskej dovolenke, počula hlas: “Nelieč”. Interpretovala si to tak, že nemá liečiť homeopaticky. Druhá jej skúsenosť je tá, že jej deti mali zlé sny v čase, keď im dávala homeopatiká. Viac o tom sa môžete dočítať na tejto stránke:

<a href=”http://matu.blog.sme.sk/c/365154/homeopatia-a-svedectvo-lekarky.html”>http://matu.blog.sme.sk/c/365154/homeopatia-a-svedectvo-lekarky.html</a>

Samozrejme, homeopatia nie je mágia, inak by musela byť celá príroda magická.

Postup prípravy liekov a ich výberu je veľmi jednoduchý a dokáže ho urobiť aj stroj. V laboratóriách, kde sa homeopatiká vyrábajú, nie sú žiadni zariekavači ako tvrdí karmelitán Vojtech Kodet ThD. O.Carm z Prahy. (Pritom páter Kodet dal imprimatur a nihil obstat na knihu francúzskeho jáhna Philipa Madre – “A chráň nás od zlého”, v ktorej sa autor kriticky vyjadruje k rôznym metódam liečby, ale na homeopatii nenachádza nič zlého.

Homeopatikum

S homeopatiou sa spája jediný problém, to, že účinok homeopatických liekov nie je chemický, nezapadá do mechanistickej karteziánskej paradigmy, ale súvisí zrejme s kvantovou fyzikou a s javmi, ktoré objavuje súčasná biofyzika. Ukazuje sa, že homeopatické lieky spôsobujú uvoľňovanie biofotónov v živom organizme. Homeopatia má už 225 rokov a bola vždy empirická. Až posledné desaťročia sa skúma vedeckými metódami. V súčasnosti existuje približne 4000 vedeckých štúdií o homeopatii – klinických, základného výskumu, in vitro. Existuje veterinárna aj agrárna homeopatia. Argumenty, ktoré používa pani Dr. Vlčková, alebo aj iní, sú prejavom povier.

V polovici 90-tych rokov som bol v komisii Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti, ktorá požiadala Konferenciu biskupov Slovenska o vyjadrenie k homeopatii, lebo už v tom čase sa začali objavovať vyjadrenia v tom zmysle, že homeopatia je mágia, najmä pod vplyvom pátra baziliána Eliáša z Prešova. Bol požiadaný spišským biskupom otcom Tondrom, aby s tým prestal, ale nepočúvol. Páter Eliáš žiadal od svojich študentov, ktorí v Prešove študovali teológiu, aby písali proti všetkým alternatívnym metódam liečby. Údajne napísali viac ako 300 listov médiám. Konferencia biskupov Slovenska vydala v roku 1996 vyhlásenie, že homeopatia je vedný odbor a má preto svoju svojbytnosť. Toto vyhlásenie bolo potvrdené opäť v roku 2008. Napriek tomu však táto povera sa šíri medzi veriacimi a bráni im v prístupe k tejto metóde liečby, ktorá je veľmi účinná a často predstavuje poslednú možnosť uzdravenia po tom, čo všetky iné metódy zlyhali.

Nedávno Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (vedená otcom biskupom Milanom Lachom z Prešova) prijala p. Dr. Vlčkovú. Keď som požiadal otca biskupa Lacha, aby bola vypočutá aj druhá strana, členovia subkomisie, najmä PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorý je naladený proti homeopatii, odmietli nás vypočuť s odôvodnením, že katolícka cirkev nechce mať nič spoločné s homeopatiou. Toto odôvodnenie však neobstojí, pretože katolícka cirkev už je spojená s homeopatiou. 

V 19. storočí katolícki misionári používali homeopatiu a priniesli ju do celého sveta.

Napríklad nemecký jezuita otec Augustus Muller, ktorý študoval v USA a vo Francúzsku, zaviedol používanie homeopatie v južnej Indii. Dodnes existuje nemocnica, ktorú založil a nesie jeho meno. Pri tejto nemocnici, ktorá má vyše 1000 lôžok, tu funguje aj Homeopatická lekárska univerzita Otca Mullera (Father Muller Homeopathic Medical College), ktorú sponzoruje Katolícka diecéza v Mangalore.

Jezuiti po celom svete vo svojich misiách používali homeopatiu. V roku 1846 štyria benediktínski mnísi, ktorých viedol Dom Rosendo Salvado a Dom Joseph Serra, cestovali cez Austrálsky bush, aby založili misijnú stanicu. Založili kláštor v Novej Norcii. Zdá sa, že Dom Salvado bol zrejme prvým, kto používal homeopatiu v Austrálii.

Aj v súčasnosti sa v Afrike rozširuje homeopatia najmä prostredníctvom kresťanských misií.

 

Homeopatia vo Vatikáne

Homeopatiu používali alebo priamo podporovali najmenej piati pápeži, napríklad Gregor XVI, Pius IX., Lev XIII, Pius X., Pius XII. Niektorí homeopatickí lekári boli za svoju záslužnú činnosť ocenení pápežskými vyznamenaniami, napríklad lekár a homeopat Comte Sebastien Gaeten Salvador Maxime des Guidi (1769 – 1863) bol v roku 1845 vyznamenaný Rádom sv. Silvestra pápežom Gregorom XVI. Ďalším bol homeopat z Paríža Charles Ozanam (1824 – 1890), ten dostal Rád sv. Gregora. Prof. Antonio Negro (1908 – 2010), zakladateľ Talianskej akadémie homeopatickej medicíny v Ríme (Accademia Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana), bol pápežom Pavolom VI. v r. 1964 za svoju prácu na poli medicíny vyznamenaný Rádom sv. Gregora Veľkého. Ďalších môžete nájsť napríklad v tomto článku

Ján Pavol II.

Ján Pavol II.

Okrem toho aj Ján Pavol II. podľa osobného svedectva jeho fotografa Adama Bujaka.

Homeopatia a Matka Tereza

Matka Tereza

Nobelova cena za mier 1979

Pápež Ján Pavol II vyhlásil za blahoslavenú Matku Terezu. Matka Tereza zaviedla používanie homeopatie vo svojich charitatívnych dispenzároch – hospicoch Kongregácie misionárok lásky, v ktorých sa doteraz používa, pretože videla, že je to účinná a lacná liečba.

Matka Tereza používala homeopatiu už vo svojom prvom charitnom dispenzári v roku 1950. Tento fakt potvrdzuje veľa zdrojov.

V mnohých krajinách práve konzervatívni veriaci najviac uprednostňujú homeopatiu, pretože ju považujú za veľmi čistý prostriedok liečby.

Tak je to v Izraeli, ale aj v USA. Joette Calabrese pracuje ako homeopatka najmä medzi veľmi konzervatívnymi katolíkmi a veľmi tradične orientovanými Amishmi a Mennonitmi, ako aj konzervatívnymi Židmi. Všetci títo majú veľmi radi homeopatiu, pretože homeopatia účinne a bezpečne pomáha ich rodinám.

 

 

Na Slovensku liečili mnohí kňazi v 19. storočí homeopaticky seba, svoje rodiny a svojich farníkov.

Pavol Dobšinský

Pavol Dobšinský

Mám z martinskej národnej knižnice kópie listov Pavla Dobšinského, evanjelického kňaza synovi, v ktorom píše o tom, aký je vďačný homeopatii za pomoc pri liečbe cholery v jeho farnosti. Poznáme ďalších kňazov, ktorí používali homeopatiu v 19. storočí na Slovensku: Štefan Križan-Žiranský (1826 – 1894), Miloslav Križan (1826 – 1894), Jozef Kvetoslav Holub (1820 – 1899), Ján Teofil Šimko (1785 – 1868), Ján Pavol Goldperger (1866 – 1945).

Po 2. svetovej vojne bola homeopatia považovaná za buržoáznu pavedu a potlačená. Boli sme v tom dôslednejší ako Sovieti, pretože na Ukrajine aj v Rusku homeopatia sa naďalej používala aj za čias sovietskej moci. Na Slovensku sa tradícia obnovila až v roku 1991.

Pred dvoma rokmi bola vo Vatikáne trojdňová konferencia o alternatívnej medicíne, pritom jeden deň sa hovorilo len o homeopatii. Táto konferencia bola pozitívne ladená a neobjavili sa tam takéto názory ako sa šíria na Slovensku.

Vo Francúzsku som bol v dvoch kláštoroch, kde sa rehoľnice liečia homeopaticky a považujú to za samozrejmosť. Sestra Evangelika a Sestra Marie Luc Fayeton sú rehoľnice a zároveň lekárky homeopatky. V krajinách západnej Európy nevedia pochopiť tento problém, ktorý vznikol na Slovensku. 

Na druhej strane je katolícka cirkev spojená s homeopatiou aj tým, že v jej štruktúrach sa objavujú negatívne prejavy voči homeopatii na Slovensku. Radio Lumen a TV Lux nechcú pripustiť opačný názor, opakovane vysielajú len relácie proti homeopatii. Podobne máme správy, že už aj mnohí kňazi sa počas bohoslužieb vyslovujú proti homeopatii.

Podobná situácia je už len v Poľsku, kde túto kampaň proti homeopatii začal jeden exorcista. Nikde inde vo svete sa tieto povery nešíria tak ako na Slovensku a Poľsku.

Trápi nás to, lebo mnohí z nás homeopatov sú veriaci. Sám som praktizujúci katolík a nikdy by som nerobil niečo, čo nie je v súlade s Bohom. Už 25 rokov sa venujem homeopatii (v rámci toho som 13 rokov pracoval ako pneumológ v Tatranskej Polianke) a nestretol som sa nikdy s nejakým negatívnym duchovným dopadom. Rovnakú skúsenosť má Dr. Jacek Norkowski OP, ktorý učil na vatikánskej univerzite Sv. Tomáša Akvinského Angelicum. Povedal, že za celý život sa nestretol pri spovedaní s tým, že by niekto mal nejaké duchovné problémy po užívaní homeopatík. Pozitívne sa vyjadroval o homeopatii aj exorcista otec Amorth, ktorý pôsobil v Ríme a mal veľmi veľkú skúsenosť.

Zúčastnil som sa na dvojhodinovej besede o homeopatii v Dome dominikánov v Poznani, v Poľsku. Po nej som požiadal Dr. Norkowskeho OP o krátky rozhovor, ktorý som s jeho súhlasom nahral na video a uverejnil:

(je možné zapnúť slovenské titulky).

V Poznani sa v Kostole najsvätejšej krvi Pána Ježiša (http://www.trzyhostie.pl), v ktorom sa v roku 1399 stal eucharistický zázrak, pravidelne konajú omše obetované za  poľských homeopatov.

Skupina poľských homeopatov, najmä z Poznane sa týchto omší aktívne zúčastňuje, čítajú Božie slovo, spievajú náboženské piesne a prijímajú sviatosť oltárnu. Duchovný otec poznaňských homeopatov je Prof. Leszek Wilczynski.

Skutočnosť je taká, že ľudia po správnom homeopatickom lieku nielen cítia zlepšenie fyzických ťažkosti, ale zlepšuje sa aj ich pocit sily a sú vnútorne slobodnejší a viac sami sebou.

Veľmi dobrý článok o homeopatii a kresťanstve napísal RNDr. Peter Matu, ktorý je sám veľmi silne veriacim.

Pre nás homeopatov je nepochopiteľné a veľmi bolestné, že druhá najpoužívanejšia metóda liečby vo svete, ktorá účinne pomáha približne 600 miliónom ľudí, prostredníctvom asi 300 tisíc homeopatov, je takto ohováraná a vytvárajú sa voči nej zábrany svedomia a to aj úst kňazov na Slovensku a v Poľsku.

V súvislosti s mnohými otázkami týkajúcimi sa homeopatie zvolala Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity (VVKU) pod vedením Mons. F. Rábeka dňa 25. júna 1996 stretnutie odborníkov na konvenčnú medicínu a homeopatiu.

Na základe tejto konzultácie vydala Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie v zmysle informácie pre katolícku verejnosť. Biskupi Slovenska text tohto vyhlásenia odsúhlasili 5. júla 1996 na zasadaní v Nitre. Vyhlásenie bolo publikované aj v Katolíckych novinách (29/96) a v časopise Slovo (16/96). Základnou myšlienkou tohto vyhlásenia je, že “problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská”. V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 36: “Lebo všetky veci práve preto, že sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok: toto musí človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých náuk a technických odborov”.

 

Homeopatia by mala byť podporovaná a využívaná najmä kresťanmi, pretože je to liečba bezpečná, jemná a bez vedľajších účinkov, či už telesných, duševných alebo fyzických.

 

MUDr. Vladimír Petroci

Úvodné foto: pixabay.com

Foto: wikipedia.org

 

DÔLEŽITÉ ZDROJE:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o tom, že veda ma svojbytnosť a otázka homeopatie je otázka vedecká a nie otázka náboženská:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/orientacia-katolickej-verejnosti-o-otazkach-homeopatie

Vyjadrenie komisie pre bioetiku z roku 2008:

http://www.mojhomeopat.sk/dokumenty/Subkomisia_pre_bioetiku_teologicke_%20komisie_KBS_hovorila_o_homeopatii.pdf

Záver: “Podľa odborníkov v teológii nie je dobré o homeopatii hovoriť ako o bielej mágii.”

Výpoveď lekára a dominikánskeho mnícha Dr. Norkowskeho: https://www.akademiahomeopatie.sk/homeopatia-v-zivote-krestanov/

Homeopatia v Ghane: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjswqKP0MTPAhWCUhQKHYrBBMEQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fapps.who.int%2Fmedicinedocs%2Fpdf%2Fh2943e%2Fh2943e.pdf&usg=AFQjCNEqE9jk87zeUqXwi0dsttNK7sOAjA&sig2=dWdZQ7afYfbikMnGh6SRJg&cad=rja

Článok Dr. Petra Matu: http://matu.blog.sme.sk/c/337742/Homeopatia-a-krestanstvo.html

Dr. Peter Matu o svedectve Dr. E. Vlčkovej: http://matu.blog.sme.sk/c/365154/homeopatia-a-svedectvo-lekarky.html

Pápeži a homeopatia: https://gloria.tv/article/1c7uVtTLaABu6LNHnHurPSUU6

Africké misie a homeopatia: https://www.youtube.com/watch?v=DUxRnq5feRg

Konzervatívni veriaci v USA používajú homeopatiu: http://joettecalabrese.com/blog/homeopathy-catholicism-saintly-wholesome-medicine/

Matka Tereza a homeopatia: https://www.homeopathic.com/Articles/Introduction_to_Homeopathy/Mother_Teresa_and_Homeopathy.html

Benedektínski mnísi zaviedli homeopatiu v Austrálii:

http://www.historyofhomeopathy.com.au/people/item/142-salvado-dom-rosendo.html

Catholics & homeopathy 2 – Benedictines brought homeopathy to Oz

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.