Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Michal Yakir PhD, RCHom – 24.- 25. 4. 2021 – webinar (12 hours)

Expired
  • Start date:
    04/24/2021, 9:00
  • End date:
    04/25/2021, 17:30
 

For English – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici…

Dla języka polskiego naciśnij tutaj… ………

Für Deutsch hier klicken… ………

………

Pozývame Vás na webinár Michal Yakir. Webinár bude venovaný  rastlinným čeľadiam z triedy ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae.

Hlavná téma posledného šiesteho stĺpca Asterideae je: Ja v kontakte s inými ľuďmi a so svetom. Je to snaha zjednotiť seba so svetom a zároveň si byť vedomý celého procesu. Človek tu už má svoju jedinečnosť, individualitu, veľmi silné Ego a vzťahuje je ich k ostatným ľuďom.
Mužský aspekt je na vrchole. Preto vzniká nerovnováha, ktorá postihuje najmä ženy. Môžu byť agresívne, neplodné, mužské, ambiciózne. Samozrejme Ľudia v šiestom stĺpci sú veľmi aktívni, chcú niečo dokázať, presadiť sa. Sú veľmi pracovití, racionálni, môžu mať sklon k materializmu. Sú predráždení. Často silne reagujú na všetko, čo sa im postaví do cesty.
Na fyzickej úrovni sa to prejaví sklonom k zápalom, alergiám, parazitom, poruchám trávenia (potrava vstupuje z vonkajšieho sveta), intoleranciám potravín a rôznych látok, zraneniam, krvácaniu, poškodeniam ciev, hormonálnym nerovnováham, rakovine. Šiesty stĺpec sa začína agresiou (Solanales) a končí dobitosťou a zranením (Asterales).
Úlohou, ktorú sa majú naučiť ľudia zo šiesteho stĺpca je spojiť mužské a ženské aspekty, jednotlivca s celkom a zároveň zachovať jeho jedinečnosť. Musia sa naučiť udržať rovnováhu medzi uvedomovaním si svojej identity a na druhej strane sa vnímať ako súčasť komunity a celého sveta. Uvedomenie si hlbokej jednoty medzi sebou a svetom ich vedie k zodpovednosti za všetkých.
Skupiny rastlín, o ktorých bude Michal Yakir rozprávať sú: Scrophulariales, Plantaginales, Rubiales, Lamiales, Dipsacales, Campanulales, Asterales.
Na seminári Michal Yakir je zaujímavé nielen vysvetlenie jej systému Tabuľky rastlín, ale aj nové pohľady na samotné rastlinné lieky.

Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru. Podobne ako poriadok minerálnej ríše (tabuľky prvkov) odráža témy ľudského vývoja a patológie, aj evolučný strom rastlín opisuje ľudský vývoj. Keď si predstavíme jednotlivé čeľade rastlín našej materie mediky ako jednotlivé lieky a premietneme ich na botanické vývojové osi, potom na základe ich miesta v tabuľke, sa nám ukáže veľmi veľa súvislostí a pochopíme tak oveľa lepšie naše lieky – ako keď stránky v knihe nasledujú po poriadku jedna za druhou a vďaka tomu dokážeme čítať celistvý príbeh. Tento poriadok odhaľuje nielen paralelné štádiá ľudského vývoja a budovania Ega, ale aj neustály vývoj ľudstva. Tabuľka rastlín opisuje prirodzené vývojové štádiá, od prvotného stavu jednoty po pokročilé štádiá individualizácie, ktoré zodpovedajú aj patológii prípadu. Vertikálne stĺpce tabuľky vyjadrujú štádiá individualizácie, kým horizontálne riadky opisujú úrovne zrelosti témy každého stĺpca – tak ako sa vyvíja od začiatku do konca. To nám dáva his všeobecný konflikt a vnútornú logiku, vďaka ktorým pochopíme fyziologický, emočná, mentálny a duchovný obsah každej rastlinnej čeľade. Jednotlivé lieky tejto čeľade vyjadrujú variácie týchto spoločných tém. Tabuľka rastlín je tak veľmi praktickým a jednoduchým nástrojom, ktorý nám umožňuje predpisovať aj malé alebo dokonca neznáme lieky našej materie mediky. Vďaka tomuto systému lepšie pochopíme aj naše vlastné prípady a zdokonalíme svoju schopnosť presného predpisu. Tabuľka rastlín dokáže vysvetliť a uľahčí používanie aj iných koncepcií, ako sú Sankaranove témy rastlinných čeľadí alebo Scholtenov číselný systém rastlín, pretože predstavuje jasný a prehľadný psychologický základ. Veľmi výstižné zhrnutie prvého seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/ Tabulka rastlin Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Doktorát získala v Jeruzalemskej univerzitnej nemocnici Hadassa. Témou jej doktorandskej práce bol účinok homeopatickej liečby na predmenštruačný syndróm. V súčasnosti Dr. Michal Yakir veľa prednáša o svojom systéme rastlín v celom svete. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy. Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

12 hodinový víkendový webinár Michal Yakir –  24. – 25. 4. 2021 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
📧 petrociova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 948 127 733

Spôsob platby
Názov účtu: PhDr. Jana Petrociová
Číslo účtu: 0031 8378 5755 / 0200
IBAN : SK21 0200 0000 0031 8378 5755
SWIFT (BIC) kod : SUBASKBX
Do poznámky, prosím, napíšte svoje meno. Inak nebudeme vedieť vašu platbu identifikovať.
Ak už máte pridelený variabilný symbol, použite ho.
Ak ho nemáte, napíšte na mail petrociova@gmail.com
Kolegovia z Čiech, prosím vyžiadajte si český účet mailom: petrociova@gmail.com

Tlmočenie:
Michal Yakir bude hovoriť po Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny (kanál Korean, neexistuje v Zoom Slovenčina). Iné kanály budú: Poľština (Portuguese), Francúzština. Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len tichšie (asi 20% hlasitosti) hlas samotnej prednášajúcej.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom.Po kliknutí na link Vás program navedie.

Čo hovoria o Michal Yakir svetoví homeopati?

Jeremy Sherr: V priebehu posledných 15-tich rokov vytvorila Michal Yakir úžasný a úplný systém rastlinnej ríše založený na evolučných štádiách a spojila ho s poznatkami o homeopatických liekoch vyrobených z týchto rastlín. Vďaka tomu, že Michal je botanička a zároveň skúsená učiteľka homeopatie, jej systém je najprepracovanejším a najpresnejším systémom ako poznám. Semináre Michal Yakir odporúčam každému homeopatovi, ktorý má záujem naučiť sa používať rastlinné lieky. Vrelo odporúčam.

Mahesh Gandhi: Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky. Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.

Štúdia lieku Triticum vulgaris

Výborný článok Michal Yakir v slovenskom preklade. Rastliny sú zdrojom schopnosti prírody sa vyvíjať a zdokonaľovať. Pozorovaním prírody zisťujeme, že vývoj je prirodzenou esenciou rastlinnej ríše. Neustálym rastom a vývinom sa rastliny prispôsobujú prírode a zároveň ju vytvárajú. Michal v článku na ilustratívnom prípade prezentuje jej výskum a prácu s tabuľkou rastlín.

Toto je prípad 40-ročnej psychologičky (M), vydatej, matky dvoch detí, ktorá trpí silnými alergiami a chronickou únavou. Po pôrode pred piatimi rokmi sa u nej postupne v priebehu piatich rokov objavili depresie, strata sexuálnej túžby a zmyslu existencie. Celý článok nájdete na … http://www.homeopatia.sk/materinske-puto

(z anglického prekladu http://www.hahnemanninstituut.nl/1/246/a-motherhood-knot/ preložila s povolením autorky J.Stilcová) Pod článkom nájdete pdf verziu článku. ……………….

Michal Yakir – Scrophulariales, Lamiales, Rubiales, Campanulales, Asterales – April 24th – 25th 2021

We invite you to the webinar of Michal Yakir dedicated to the plant families from ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae
Just as we use the element table overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies. Plants are the source of nature’s ability to evolve and develop, and as such can describe human development and assist its progress. Once we assemble every family in the homeopathic Materia Medica – “as if one remedy”, and project it onto the botanical evolutional axes, then, by interpreting it according to its location in the table – the Materia Medica`s full implication is revealed: like a book that its pages are put in order, and the whole story can be read – so does the Materia Medica: when read according to the plant evolution, it becomes a natural, flowing story and gets more extensive meaning. Ordered in that way, not only does it parallel stages of human development and Ego construction, it reveals a continuous historical record of mankind evolution and progress. In more simple terms, The Table describes natural stages of development, from a primal stage of union and oneness to an advanced stage of individuality – which parallels the pathology of the case. The table`s columns describe individuation stages while the rows describe the maturation levels in each column`s theme – as it unfolds from its beginning to its end. This provides a general contest and inner logic that lends physiological, emotional, mental and spiritual contents to each family of plants – where a single remedy describes only certain variations of its themes. The table, set in a feminine approach, is a natural, growing overview, and once its basic motion is understood, it becomes a very practical and easy to use the tool, enabling the use of small or even unknown remedies and of new proving. Even our cases can be better understood by viewing it through the table, and the homeopathic prescription improved. More so, due to its wide scope, the table can explain and facilitate the use of other concepts like Rajan Sankaran`s themes or Jan Scholten´s plant’s numbers, situating it in a wide, comfortable psychological and ideological base. The introductory 3 days seminar will introduce the main themes and theory and practice of the columns and row, with short cases examples.

About Michal Yakir Working as a Homeopath for over 25 years, Michal has been developing her system of the plant table. “A botanist and a models ecologist in my past, and an avid gardener nowadays, I was intrigued by the homeopathic implications of the dynamic order found in nature, particularly in the plant kingdom. Investigating the question for many years, adding clinical observation, late-night studies, new homeopathic ideas, and work with colleagues – all were synthesized with my own botanical, psychological, and Kabbalistic understanding. The integration of all this data led to the development of the Plant Table”. The table, a product of more than 15 years of contemplation and development, was built as an overview of the materia medica, an engulfing scheme and structure. Dr Yakir is a past chairwoman of the Israeli association for homeopathy and current editor of the IACH journal. She has completed a Ph.D. (with the collaboration of G. Vithoulkas) in the Jerusalem Hadassa Hospital University, Israel, on the effect of homeopathic treatment in PMS. She is currently teaching homeopathy and the “Table of Plants” in Israel and abroad.

12 hours weekend webinar Michal Yakir – Asteraceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae…
April 24th – 25th 2021 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

If you will ask me writing to email petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr Wiet van Helmond will speak English. There will be dedicated channels for other languages: French, Slovak, Polish.
In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One needs to download and install the small application provided by Zoom.

What world-famous homeopaths say about Michal Yakir

  • Jeremy Sherr: “Over the last fifteen years Michal Yakir has created an exciting and complete model of the plant kingdom based on evolutionary stages as related to homoeopathy. Being both a botanist and an experienced teacher of homeopathy her system is by far the most sophisticated and precise method developed so far. This seminar is a must for any homeopath interested in learning to use plant remedies. Highly recommended.”
  • Mahesh Gandhi: “I have had an opportunity to learn from Michal Yakir her novel understanding of plants from a development point of view. It makes a lot of sense to me and has changed my outlook towards plants. I am using her ideas in my practice with excellent results. She has made the plant kingdom very understandable by her simple yet deep understanding of them based on the concept of evolution of plants. It is indeed a very fascinating and practical work. It gives an additional dimension to our understanding of known plants and also helps us prescribe some yet unknown plants with confidence. It is very extensive work that can help us prescribe more efficiently in our daily homeopathic practice. It compliments all that we know about plants from other teachers like Sankaran and Scholten. I would recommend every serious homeopath to learn it as it will prove to be a useful tool in helping us help our patients.”

…………………………….

Zapraszamy na webinarium Michał Yakir – 24. – 25. 4. 2021

Będzie ono poświęcone grupe roślin – ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae…

🌻Główny temat ostatniej, szóstej kolumny tabeli roślin wg. Michal Jakir brzmi:
„Ja i świat”. Czas próby zjednoczenia się z innymi ludźmi i światem przy jednoczesnej  świadomości całego procesu. To etap w naszym życiu, gdy zdajemy już sobie sprawę  z naszej  wyjątkowości indywidualności  i relacji z innymi ludźmi. Nasze ego jest już wtedy bardzo mocne. Na samym szczycie znajduje się aspekt męski. Stąd brak równowagi, który dotyczy głównie kobiet. Mogą być agresywne, bezpłodne, męskie i ambitne. Ludzie z szóstej kolumny są bardzo aktywni, chcą czegoś dowieść, osiągnąć sukces. Bardzo pracowici, racjonalni, mogą mieć skłonność do materializmu. Często bywają zirytowani. Potrafią zareagować gwałtownie na wszystko, co stanie im na drodze.
Na poziomie fizycznym objawia się skłonność do stanów zapalnych, alergii, pasożytów, zaburzeń trawienia (pożywienie przecież przenika ze zewnątrz), nietolerancji pokarmu i różnych substancji, urazów, krwotoków, uszkodzeń naczyń, zaburzeń równowagi hormonalnej i raka.

Szósta kolumna zaczyna się od agresji (Solanales), a kończy na ranach i krańcowym zmęczeniu (Asterales). Zadaniem, które muszą wypełnić osoby z szóstej kolumny, jest połączenie męskiego i żeńskiego aspektu jednostki z otaczającym ją światem, przy jednoczesnym zachowaniu własnej wyjątkowości. Muszą nauczyć się utrzymywania równowagi pomiędzy świadomością własnej tożsamości i postrzeganiem siebie, jako części społeczności i całego świata. Uświadomienie sobie spoistości jednostki i świata doprowadza ich do poczucia odpowiedzialności za wszystkich.
Grupy roślin, o których opowie Michal Yakir, to: Scrophulariales, Plantaginales, Rubiales, Lamiales, Dipsacales, Campanulales, Asterales.
W seminarium Michal Yakira interesujące jest nie tylko wyjaśnienie jej systemu Tabeli roślin, ale także nowe spojrzenie remedia z tego królestwa.

Michał Yakir pracuje jako homoeopata od 25 lat. Studiowała botanikę i ekologię, a jej pasją jest jej ogród. Od początku swej homeopatycznej praktyki szuka związku między lekami homeopatycznymi i naturalnymi prawami, które są wyrażone w zasadach ewolucyjnego rozwoju i klasyfikacji botanicznej. Przez wiele lat badała te związki i wreszcie stworzyła we współpracy z kolegami fascynujący homeopatycznych system, botaniczne i psychologiczne spojrzenie na naturę. Ich integracja doprowadziła do ustanowienia Tabeli Roślin. Tabela roślin powstawała 15 lat i przedstawia przegląd Materia Medica, który ma jasną strukturę. Jak w układzie okresowym (pierwiastków) odzwierciedla tematykę rozwoju człowieka i patologii, tak drzewo ewolucji roślin również opisujerozwój człowieka. Kiedy wyobrażamy sobie różne rodziny roślin naszej materia medica i ich projekcję na botanicznej osi rozwojowej, a następnie na podstawie ich miejsca w tabeli, pokażemy kontekst i zrozumiemy lepiej nasze leki – tak jak strony w książce, jeden po drugim, a dzięki temu możemy przeczytać całą historię. Zasady te ujawniają nie tylko równoległe etapy rozwoju człowieka i budowania Ego, ale także ciągłego rozwoju ludzkości. Tabela opisuje naturalne etapy rozwoju roślin.
Pionowe kolumny tabeli odzwierciedlają etapy rozwoju, natomiast linie poziome opisują poziom dojrzałości poszczególnych tematów. To pomaga nam zrozumieć fizjologiczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe wartości poszczególnych rodzin roślin. Poszczególne leki w danej rodzinie wyrażają warianty wspólnych tematów. Tabela roślin jest zatem bardzo praktycznym i prostym narzędziem, które pozwala nam przepisać małe lub nawet nieznane leki. Dzięki temu systemowi lepiej rozumiemy nasze własne sprawy i poprawiamy naszą zdolność do dokładnego przepisywania leków.
Tabela roslin może wyjaśnić i ułatwić stosowanie innych metod, takich jak Scholtena, Sankarana, ponieważ reprezentuje jasną i przejrzystą podstawę psychologiczną.
Dr. Michał Yakir była przewodnicząca izraelskiegostowarzyszenia homeopatów, a obecnie redaktor naczelną czasopisma tej organizacji. Otrzymała doktorat w Hadassa University Hospital w Jerozolimie.
Tematem jej pracy doktorskiej był wpływ homeopatycznego leczenia na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Obecnie dr Michał Yakir szeroko mówi o swoim systemie roślin na całym świecie. W maju 2013 roku został poświęcony jej tabeli roślin znany międzynarodowy magazyn internetowy Interhomeopathy.
Dr Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

12-godzinne seminarium internetowe – Michal Yakir, 24. – 25. 4. 2021 (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 450 zł
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC:PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
+48 512 076 314 (Marlena Markowska)

Tłumaczenia:

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w sumie pięć języków: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

 
……………..

Michal Yakir – 24. – 25. avril 2021 – Tableau des plantes – ASTERIDÉES – Lamiales, Asterales, Rubiales, Scrophulariales…

Michal Yakir, botaniste et homéopathe d’Israël, a son propre système végétal, qui complète très bien le système de Jan Scholten. Dans ma pratique, j’utilise les deux systèmes. Nous pouvons les voir comme une approche masculine (J. Scholten) et une approche féminine (M. Yakir). Le système de J. Scholten apporte une structure et une précision rationnelles ainsi que beaucoup de nouveaux remèdes ; le système de M. Yakir apporte profondeur et plasticité psychologiques. Chaque cas est différent et nécessite une approche différente. J’aime le fait que les deux systèmes parlent de la même chose, mais d’un point de vue différent, comme s’ils regardaient la même montagne chacun de son côté. Par conséquent, ils nous permettent ensemble de prescrire avec plus de certitude et d’exactitude les remèdes végétaux, qui sont les plus nombreux dans notre matière médicale.

Michal Yakir enseigne son système végétal dans le monde entier et ce système est utilisé en pratique par de très nombreux homéopathes. Le webinaire des 24 et 25 avril 2021 est consacré à des familles de plantes de la sixième colonne de son tableau (Lamiacées, Astéracées, Rubiacées, Scrofulariacées…).

Michal Yakir a étudié la botanique et l’écologie. Elle travaille comme homéopathe depuis 30 ans déjà. Depuis le début de sa pratique homéopathique, elle a cherché le lien entre les remèdes homéopathiques et les lois naturelles, qui se manifestent chez les plantes dans leur développement évolutif et leur classification botanique. Enfin, en collaboration avec ses collègues, elle a dévoilé une synthèse fascinante de la vision homéopathique, botanique et psychologique de la nature. Leur entrelacement a conduit à la mise en forme du Tableau des plantes. Ce Tableau des plantes permet un aperçu de la matière médicale sous l’éclairage d’une structure claire. De même que l’ordre du règne minéral (le tableau périodique des éléments) reflète les phases du développement humain et de la pathologie, l’ordre du Tableau végétal selon Michal Yakir révèle le développement de l’ego et les étapes de développement de la naissance à la vieillesse. Les thèmes des différentes familles ne sont pas seulement des degrés de conscience individuelle, mais aussi les étapes de développement de la conscience de l’humanité en général.

En plus d’un système bien compréhensible, Michal Yakir offre également un grand nombre de cas qui illustrent les différents degrés de développement de la conscience. Ces cas sont présentés très clairement, de manière intéressante, et ils apportent une nouvelle perspective sur les remèdes de notre matière médicale.

Webinaire des 24 et 25 avril 2021, samedi et dimanche, total de 12 heures.

Prix: 90 €
Le webinaire sera traduit en français.
Tous les participants recevront un enregistrement vidéo après le webinaire.

Inscriptions:

Veuillez envoyer votre inscription par e-mail à Catherine avec votre preuve de paiement:
📧 bozon.studle@seznam.cz
☎ Mobile et WhatsApp: + 420 601 575 731

Modalités d’inscription et de paiement:

Si vous souhaitez une facture:
(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)
Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Pays:
Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez:
Montant total:

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.
Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Virement:
Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.
Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Inscription (et pour toute communication):
Veuillez après paiement vous inscrire auprès de Catherine: bozon.studle@seznam.cz
en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez:
Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.
Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731
………………….

Michal Yakir – 24. bis 25. April 2021 – Pflanzenfamilie der Klasse Asteriden

Wir bieten Ihnen an Wochenende, den 24.- 25. 4. 2021 das Webinar mit MICHAL YAKIRan.
Michal Yakir aus Israel verfügt über ein eigenes Pflanzensystem, das das System von Jan Scholten wunderbar abrundet. In der Praxis verwende ich sie beide. Wir könnten diese Systeme auch als das männliche (J. Scholten) und das weibliche (M. Yakir) wahrnehmen. Das System von J. Scholten bringt neben einer rationalen Struktur und Präzision neue Mittel ein. Das System von M. Yakir wiederum die psychologische Tiefe und Plastizität. Jeder Fall ist anders und verlangt eine eigene Betrachtungsweise. Mir konveniert, dass beide Systeme das gleiche betrachten, jedes von ihnen jedoch von einer anderen Perspektive. Und dank dem können wir treffsicherer und genauer Pflanzenmittel, die eine überwiegende Mehrheit der Mittel in unserer Materia Medica darstellen, vorschreiben.

Michal Yakir hält Vorträge über ihr Pflanzensystem in der ganzen Welt und viele Homöopathen wenden es in der Praxis erfolgreich an. Wir haben beschlossen, den unerwartet entstandenen Raum am nächsten Während Wochenende 24.-25. April 2021 wird Michal Yakir über Pflanzenfamilien der Asteridengruppe sprechen – Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae…)

Michal Yakir studierte Botanik und Ökologie. Sie ist seit 30 Jahren als Homöopatin tätig. Vom Beginn ihrer homöopathischen Praxis an suchte sie nach einem Zusammenhang zwischen den homöopathischen Mitteln und den Naturgesetzen, die bei den Pflanzen in ihrer evolutionären Entwicklung und botanischen Klassifizierung zum Vorschein kommen. Letztendlich ist in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen eine faszinierende Synthese der homöopathischen, botanischen und psychologischen Betrachtung der Natur entstanden. Das Ergebnis dieser Integration ist Michals Pflanzentabelle. Diese Pflanzentabelle stellt eine Übersicht der Materia Medica dar, die über eine klare Struktur verfügt. Genauso wie die Ordnung der Mineralien (Elementen-Tabelle) reflektiert sie die Themen der menschlichen Entwicklung und Pathologien. Die Ordnung der Tabelle entschleiert die Ich-Entwicklung und die Entwicklungsstadien von der Geburt bis zum Greisenalter. Die Themen der einzelnen Pflanzenfamilien stellen nicht nur die Stufen des individuellen Bewusstseins, sondern auch die Entwicklungsstadien des gesellschaftlichen Bewusstseins dar.
Michal Yakir bietet neben dem klar verständlichen System auch eine Vielzahl von Fällen, die die einzelnen Entwicklungsstufen des Bewusstseins veranschaulichen. Sie bringt die Fälle sehr fassbar, interessant und als eine neue Betrachtungsweise unserer Mittel aus der Materia Medica.

Das Webinar findet am 24.- 25. 4. 2021, Samstag, Sonntag statt und dauert insgesamt 12 Stunden.
Preis mit Dolmetschung: 115 €
Dolmetschen: ins Deutsch.
Die Teilnehmer erhalten nach dem Webinar eine Videoaufnahme.
Anmeldungen: bozon.studle@seznam.cz
Tel/WhatsApp: 00 420 601 575 731

Anmeldung und Zahlungsverfahren:

Bezahlung:

1. Wenn Sie eine Rechnung wünschen:
(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)
Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com mit den folgenden Angaben:
Nachname:
Vorname:
Postanschrift:
Land:
Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden:
Gesamtbetrag:
Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.
Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

2. Überweisung
Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Bank: VUB a.s.
Kontoinhaber: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz

und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden.

Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.

📧 bozon.studle@seznam.cz
Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.