Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Michal Yakir PhD, RCHom – 24.- 25. 4. 2021 – webinar (12 hours)

65 days left
  • Start date:
    03/26/2021, 12:00
  • End date:
    03/28/2021, 14:00
 

For English – click here

Dla języka polskiego naciśnij tutaj ………

Pozývame Vás na webinár Michal Yakir. Webinár bude venovaný  rastlinným čeľadiam z triedy ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae.
Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru. Podobne ako poriadok minerálnej ríše (tabuľky prvkov) odráža témy ľudského vývoja a patológie, aj evolučný strom rastlín opisuje ľudský vývoj. Keď si predstavíme jednotlivé čeľade rastlín našej materie mediky ako jednotlivé lieky a premietneme ich na botanické vývojové osi, potom na základe ich miesta v tabuľke, sa nám ukáže veľmi veľa súvislostí a pochopíme tak oveľa lepšie naše lieky – ako keď stránky v knihe nasledujú po poriadku jedna za druhou a vďaka tomu dokážeme čítať celistvý príbeh. Tento poriadok odhaľuje nielen paralelné štádiá ľudského vývoja a budovania Ega, ale aj neustály vývoj ľudstva. Tabuľka rastlín opisuje prirodzené vývojové štádiá, od prvotného stavu jednoty po pokročilé štádiá individualizácie, ktoré zodpovedajú aj patológii prípadu. Vertikálne stĺpce tabuľky vyjadrujú štádiá individualizácie, kým horizontálne riadky opisujú úrovne zrelosti témy každého stĺpca – tak ako sa vyvíja od začiatku do konca. To nám dáva his všeobecný konflikt a vnútornú logiku, vďaka ktorým pochopíme fyziologický, emočná, mentálny a duchovný obsah každej rastlinnej čeľade. Jednotlivé lieky tejto čeľade vyjadrujú variácie týchto spoločných tém. Tabuľka rastlín je tak veľmi praktickým a jednoduchým nástrojom, ktorý nám umožňuje predpisovať aj malé alebo dokonca neznáme lieky našej materie mediky. Vďaka tomuto systému lepšie pochopíme aj naše vlastné prípady a zdokonalíme svoju schopnosť presného predpisu. Tabuľka rastlín dokáže vysvetliť a uľahčí používanie aj iných koncepcií, ako sú Sankaranove témy rastlinných čeľadí alebo Scholtenov číselný systém rastlín, pretože predstavuje jasný a prehľadný psychologický základ. Veľmi výstižné zhrnutie prvého seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/ Tabulka rastlin Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Doktorát získala v Jeruzalemskej univerzitnej nemocnici Hadassa. Témou jej doktorandskej práce bol účinok homeopatickej liečby na predmenštruačný syndróm. V súčasnosti Dr. Michal Yakir veľa prednáša o svojom systéme rastlín v celom svete. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy. Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

12 hodinový víkendový webinár Michal Yakir –  24. – 25. 4. 2021 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
📧 petrociova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 948 127 733

Tlmočenie:
Michal Yakir bude hovoriť po Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny (kanál Korean, neexistuje v Zoom Slovenčina). Iné kanály budú: Poľština (Portuguese), Francúzština. Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len tichšie (asi 20% hlasitosti) hlas samotnej prednášajúcej.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom.Po kliknutí na link Vás program navedie.

Čo hovoria o Michal Yakir svetoví homeopati?

Jeremy Sherr: V priebehu posledných 15-tich rokov vytvorila Michal Yakir úžasný a úplný systém rastlinnej ríše založený na evolučných štádiách a spojila ho s poznatkami o homeopatických liekoch vyrobených z týchto rastlín. Vďaka tomu, že Michal je botanička a zároveň skúsená učiteľka homeopatie, jej systém je najprepracovanejším a najpresnejším systémom ako poznám. Semináre Michal Yakir odporúčam každému homeopatovi, ktorý má záujem naučiť sa používať rastlinné lieky. Vrelo odporúčam.

Mahesh Gandhi: Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky. Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.

Štúdia lieku Triticum vulgaris

Výborný článok Michal Yakir v slovenskom preklade. Rastliny sú zdrojom schopnosti prírody sa vyvíjať a zdokonaľovať. Pozorovaním prírody zisťujeme, že vývoj je prirodzenou esenciou rastlinnej ríše. Neustálym rastom a vývinom sa rastliny prispôsobujú prírode a zároveň ju vytvárajú. Michal v článku na ilustratívnom prípade prezentuje jej výskum a prácu s tabuľkou rastlín.

Toto je prípad 40-ročnej psychologičky (M), vydatej, matky dvoch detí, ktorá trpí silnými alergiami a chronickou únavou. Po pôrode pred piatimi rokmi sa u nej postupne v priebehu piatich rokov objavili depresie, strata sexuálnej túžby a zmyslu existencie. Celý článok nájdete na … http://www.homeopatia.sk/materinske-puto

(z anglického prekladu http://www.hahnemanninstituut.nl/1/246/a-motherhood-knot/ preložila s povolením autorky J.Stilcová) Pod článkom nájdete pdf verziu článku. ……………….

Michal Yakir, PhD., RCHom – April 24th – 25th 2021

We invite you to the webinar of Michal Yakir dedicated to the plant families from ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae
Just as we use the element table overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies. Plants are the source of nature’s ability to evolve and develop, and as such can describe human development and assist its progress. Once we assemble every family in the homeopathic Materia Medica – “as if one remedy”, and project it onto the botanical evolutional axes, then, by interpreting it according to its location in the table – the Materia Medica`s full implication is revealed: like a book that its pages are put in order, and the whole story can be read – so does the Materia Medica: when read according to the plant evolution, it becomes a natural, flowing story and gets more extensive meaning. Ordered in that way, not only does it parallel stages of human development and Ego construction, it reveals a continuous historical record of mankind evolution and progress. In more simple terms, The Table describes natural stages of development, from a primal stage of union and oneness to an advanced stage of individuality – which parallels the pathology of the case. The table`s columns describe individuation stages while the rows describe the maturation levels in each column`s theme – as it unfolds from its beginning to its end. This provides a general contest and inner logic that lends physiological, emotional, mental and spiritual contents to each family of plants – where a single remedy describes only certain variations of its themes. The table, set in a feminine approach, is a natural, growing overview, and once its basic motion is understood, it becomes a very practical and easy to use the tool, enabling the use of small or even unknown remedies and of new proving. Even our cases can be better understood by viewing it through the table, and the homeopathic prescription improved. More so, due to its wide scope, the table can explain and facilitate the use of other concepts like Rajan Sankaran`s themes or Jan Scholten´s plant’s numbers, situating it in a wide, comfortable psychological and ideological base. The introductory 3 days seminar will introduce the main themes and theory and practice of the columns and row, with short cases examples.

About Michal Yakir Working as a Homeopath over 25 years, Michal has been developing her system of the plant table. “A botanist and a models ecologist in my past, and an avid gardener nowadays, I was intrigued by the homeopathic implications of the dynamic order found in nature, particularly in the plant kingdom. Investigating the question for many years, adding clinical observation, late-night studies, new homeopathic ideas and work with colleagues – all were synthesized with my own botanical, psychological, and Kabbalistic understanding. The integration of all this data led to the development of the Plant Table”. The table, a product of more than 15 years of contemplation and development, was built as an overview of the materia medica, an engulfing scheme and structure. Dr Yakir is a past chairwoman of the Israeli association for homeopathy and current editor of the IACH journal. She has completed a PhD (with the collaboration of G. Vithoulkas) in the Jerusalem Hadassa Hospital University, Israel, on the effect of homeopathic treatment in PMS. She is currently teaching homeopathy and the “Table of Plants” in Israel and abroad.

12 hours weekend webinar Michal Yakir – Asteraceae, Lamiaceae, Gentianaceae, Scrophulariaceae
November 21st – 22nd 2020 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

If you will ask me writing to email petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr Wiet van Helmond will speak English. There will be dedicated channels for other languages: French, Slovak, Polish.
In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

What world famous homeopaths say about Michal Yakir

  • Jeremy Sherr: “Over the last fifteen years Michal Yakir has created an exciting and complete model of the plant kingdom based on evolutionary stages as related to homoeopathy. Being both a botanist and an experienced teacher of homoeopathy her system is by far the most sophisticated and precise method developed so far. This seminar is a must for any homoeopath interested in learning to use the plant remedies. Highly recommended.”
  • Mahesh Gandhi: “I have had an opportunity to learn from Michal Yakir her novel understanding of plants from a development point of view. It makes a lot of sense to me and has changed my outlook towards plants. I am using her ideas in my practice with excellent results. She has made the plant kingdom very understandable by her simple yet deep understanding of them based on the concept of evolution of plants. It is indeed a very fascinating and practical work. It gives an additional dimension to our understanding of known plants and also helps us prescribe some yet unknown plants with confidence. It is a very extensive work which can help us prescribe more efficiently in our daily homoeopathic practice. It compliments all that we know about plants from other teachers like Sankaran and Scholten. I would recommend every serious homoeopath to learn it as it will prove to be a useful tool in helping us help our patients.”

…………………………….

Zapraszamy na webinarium Michał Yakir, PhD RSHom – 24.- 25. 4. 2021

Będzie ono poświęcone grupe roślin – ASTERIDEAE: Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae

Michał pracuje jako homoeopata od 25 lat. Studiowała botanikę i ekologię, a jej pasją jest jej ogród. Od początku swej homeopatycznej praktyki szuka związku między lekami homeopatycznymi i naturalnymi prawami, które są wyrażone w zasadach ewolucyjnego rozwoju i klasyfikacji botanicznej. Przez wiele lat badała te związki i wreszcie stworzyła we współpracy z kolegami fascynujący homeopatycznych system, botaniczne i psychologiczne spojrzenie na naturę. Ich integracja doprowadziła do ustanowienia Tabeli Roślin. Tabela roślin powstawała 15 lat i przedstawia przegląd Materia Medica, który ma jasną strukturę. Jak w układzie okresowym (pierwiastków) odzwierciedla tematykę rozwoju człowieka i patologii, tak drzewo ewolucji roślin również opisujerozwój człowieka. Kiedy wyobrażamy sobie różne rodziny roślin naszej materia medica i ich projekcję na botanicznej osi rozwojowej, a następnie na podstawie ich miejsca w tabeli, pokażemy kontekst i zrozumiemy lepiej nasze leki – tak jak strony w książce, jeden po drugim, a dzięki temu możemy przeczytać całą historię. Zasady te ujawniają nie tylko równoległe etapy rozwoju człowieka i budowania Ego, ale także ciągłego rozwoju ludzkości. Tabela opisuje naturalne etapy rozwoju roślin.
Pionowe kolumny tabeli odzwierciedlają etapy rozwoju, natomiast linie poziome opisują poziom dojrzałości poszczególnych tematów. To pomaga nam zrozumieć fizjologiczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe wartości poszczególnych rodzin roślin. Poszczególne leki w danej rodzinie wyrażają warianty wspólnych tematów. Tabela roślin jest zatem bardzo praktycznym i prostym narzędziem, które pozwala nam przepisać małe lub nawet nieznane leki. Dzięki temu systemowi lepiej rozumiemy nasze własne sprawy i poprawiamy naszą zdolność do dokładnego przepisywania leków.
Tabela roslin może wyjaśnić i ułatwić stosowanie innych metod, takich jak Scholtena, Sankarana, ponieważ reprezentuje jasną i przejrzystą podstawę psychologiczną.
Dr. Michał Yakir była przewodnicząca izraelskiegostowarzyszenia homeopatów, a obecnie redaktor naczelną czasopisma tej organizacji. Otrzymała doktorat w Hadassa University Hospital w Jerozolimie.
Tematem jej pracy doktorskiej był wpływ homeopatycznego leczenia na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Obecnie dr Michał Yakir szeroko mówi o swoim systemie roślin na całym świecie. W maju 2013 roku został poświęcony jej tabeli roślin znany międzynarodowy magazyn internetowy Interhomeopathy.
Dr Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

12-godzinne seminarium internetowe – Michal Yakir, 24. – 25. 4. 2021 (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 450 zł
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC:PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ Tel.: +48 788 123 253

Tłumaczenia:
Wykład będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w sumie pięć języków: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.