Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Testimonials archives

  • V rokoch 2005-2009 som absolvovala štúdium homeopatie v Slovenskej akadémii klasickej homeopatie.Chcem vyjadriť poďakovanie MUDr. Vladimírovi Petrocimu, ktorý je zakladateľom SAKH. Akadémia mi poskytla kvalitné materiály, láskavú atmosféru, vysoko odborné prednášky a prednášajúcich z celého sveta. A... [read more]
  • Slovenská akadémia homeopatie je mimoriadna škola a ja som naozaj vďačná, že som študovala práve tam. Toto je škola, kde sa naučíte omnoho viac ako len rozpoznávať bežné homeopatické lieky. Naučíte sa homeopaticky myslieť, používať moderné metódy predpisovania a analýzy prípadu od najlepších sve... [read more]
  • Čas strávený na akadémii klasickej homeopatii bol pre mňa jeden z najkrajších. Ešte stále som s touto školou hlboko prepojená, pretože mi dala nielen vynikajúce homeopatické vzdelanie, ale dotkla sa aj mojej duše. Často tam ešte aj dnes zájdem, poznám desiatky študentov. Ak rozmýšľate, kam ... [read more]
  • Akadémia poskytuje široké pole informácií z rôznych oblastí: princípy, ako a prečo homeopatia funguje; informácie o príprave liekov, ako aj ich pôsobení a to nielen u liekov dobre známych, ale aj menej známych (nových) vďaka svojej otvorenosti novým poznatkom od významných svetových homeopa... [read more]
  • Nová doba si vyžaduje nové pohľady a postoje. To platí aj pre homeopatiu. Ešte nikdy sme nemali tak masívne zaočkovanú populáciu, toľko liekov, množstvo informácií ako dnes. To všetko ovplyvňuje ľudí a spúšťa mnoho nových chronických chorôb. A práve v tom je štúdium na SAKH mimoriadne, pretože posk... [read more]