Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

1st European Symposium of Jan Scholten´s Plant System – Bratislava – March 27th – 29th 2020

Expired
  • Start date:
    03/27/2020, 12:00
  • End date:
    03/29/2020, 14:00
 
 

For English click here

Français, cliquer ici

Po polsku kliknij tutaj

Systém rastlín je metóda, ktorá si rýchlo získava pozornosť v homeopatickom svete. Dáva možnosť presne predpisovať nielen bežné, ale aj málo známe a nové lieky na základe kombinácie charakteristík definujúcich problém, situáciu a jej spôsob zvládania. Tento systém je v princípe jednoduchý, ale podobne ako každý systém, vyžaduje si prax. Mnohí kolegovia majú zaujímavé prípady, ktoré spolu vytvoria skvelú príležitosť zdokonaliť sa v tejto veľmi užitočnej metóde.
1. Európske sympózium metódy Jana Scholtena bude veľkou príležitosťou podeliť sa o svoje praktické skúsenosti. Na kongrese ukážu svoje najlepšie prípady kolegovia zo zahraničia a zo Slovenska, ktorí používajú systém rastlín Jana Scholtena. Prednášať budú aj najznámejší predstavitelia tejto metódy ako je Jan Scholten, Martin Jakob, Susanne Diez, Christina Ari, Olga Fatula, Franz Swoboda, Gabriel Campuzano, Markus Kuntosch…

Účastnícky poplatok:
3-dňový kongres: 100 €.
Študenti SAKH a členovia SKH majú z tejto ceny zľavu 10 €.

Miesto:
Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Ubytovanie:
každý účastník si objednáva ubytovanie sám. Odporúčame ubytovacie zariadenia, s ktorými máme dohodnuté nižšie ceny:

Hotel Aston
, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel, V piatok, sobotu a nedeľu je nižšia cena 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12 €) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu.

Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) – http://www.szu.sk/index.php?id=156
– kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Časový plán:
27. 03. 2020: Registrácia účastníkov 11.00 – 12.00. Prednášky od 12.00 do 18.30 hod.
28. 03. 2020: od 9.00 do 18.30 hod, prestávka na obed 13.00 – 14.30.
29. 03. 2020: od 9.00 do 14.00 hod.

Prihlášky na seminár:
petrociova@gmail.com
Mobil: +421 948 127 733

……………….

1st European Jan Scholten´s Plant System Symposium – Bratislava (Slovakia) – March 27th – 29th 2020

The plant system is a method that quickly gains attention in the homeopathic world. It gives the possibility to precisely prescribe not only common but also little known and new drugs on the basis of a combination of characteristics defining the problem, the situation and dealing with it. This system is simple in principle, but like any system, it requires practice. Many colleagues have interesting cases that together create a great opportunity to improve on this very useful method of selecting homeopathic remedies. Colleagues who use the Jan Scholten´s Plant system will show their best cases at the congress. Among presenters we will have the opportunity to see Jan Scholten, Martin Jakob, Susanne Diez, Christina Ari, Olga Fatula, Franz Swoboda, Gabriel Campuzano, Markus Kuntosch and other experienced colleagues.

Participation fee: 3-day congress: 100, – €.

Location:
University of Economics, Dolnozemská 1, Bratislava.

Accommodation: Each participant orders accommodation himself. We recommend accommodation in hotel Aston we have an agreement with.
Hotel Aston – www.hotelaston.sk – is a quality 4 star hotel. On Friday, Saturday and Sunday there is our lower price of 45 € for for a double room (without breakfast and parking, it is price per room, no matter whether 1 or 2 people stay) or 55 € (including breakfast (normal price 12 €) and parking (normal price 12 €). To get these prices you have to refer to my name – Dr. Vladimir Petroci or our company – PETROCI s.r.o. because we have the agreement with the hotel). From Monday to Thursday our reduced price is without breakfast and parking 65 € per double room.

Time schedule:
March 27th 2020: Registration of participants 11.00 – 12.00. Presentations from 12.00 to 18.30.
March 28th 2020: from 9.00 to 18.30, lunch break from 13.00 to 14.30.
March 29th 2020: from 9.00 to 14.00.

Applications: Vladimír Petroci, petroci@gmail.com, +421 905 501 798

…………………………

1er congrès européen autour du système des plantes de Jan
Scholten – Bratislava (Slovaquie) – du 27 au 29 mars 2020

Le système des plantes est une méthode qui fait de plus en plus d’adeptes en homéopathie. Il nous permet de prescrire non seulement des remèdes courants, mais aussi des remèdes peu connus et de tout nouveaux remèdes, en nous fondant sur les caractéristiques définissant le
problème, la situation et le mode de réaction. Ce système est simple dans ses principes, mais comme tout système, il demande de la pratique. Nombre de collègues ont des cas intéressants nous offrant l’occasion de progresser dans cette méthode si utile.
Le 1er congrès européen autour de la méthode de Scholten sera une belle occasion de partager nos expériences pratiques. Vous y verrez des collègues slovaques et étrangers qui utilisent le système des plantes de Jan Scholten et qui viendront présenter leurs cas, ainsi que les figures de proues de cette méthode, Jan Scholten lui-même, ainsi que Martin Jakob, Susanne Diez, Christina Ari, Olga Fatula, Franz Swoboda, Gabriel Campuzano, Markus Kuntosch, Vladimir Petroci et autres collègues.

Frais de participation :
Congrès de 3 jours : 100 €

Lieu : Ekonomická univerzita (Université d’économie), Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava.

Hébergement : Nous pouvons vous réserver une chambre dans un hôtel où nous avons des prix spéciaux. Si vous préférez réserver vous – mêmes, veuillez signaler mon nom Dr Vladimir Petroci ou notre société PETROCI s.r.o. : Hôtel Aston, www.hotelaston.sk. Nous conseillons cet hôtel 4 étoiles. Pour le vendredi et le samedi, nous avons un prix spécial de 45 € par chambre (que la chambre soit occupée par une ou deux personnes) (sans petit-déjeuner et sans place de parking), ou 55 € pour une personne, y compris petit déjeuner (12 €) et place de parking (12 €). Du dimanche au jeudi, notre prix spécial est de 65 € par chambre sans petit-déjeuner ni parking.
Depuis l‘hôtel Aston vers le séminaire, ligne de bus n° 98 à l’arrêt Mliekarenská sur la rue Bajkalská. Descendre au deuxième arrêt, juste après le pont sur le Danube. L’université est juste de l’autre côté de la route (prendre le passage sous-terrain).

Horaires:
27. 03. 2020: Enregistrement 11.00 – 12.00, Séminaire 12.00 – 18.30 (sans pause déjeuner).
28. 03. 2020: 9.00 – 18.30, pause déjeuner 13.00 – 14 h 30.
29. 03. 2020: 9.00 – 14.00.

Inscriptions au séminaire:
petroci@gmail.com
Téléphone portable: +421 905 501 798 (Vladimir Petroci) ou Jana Petrociova : +421 948 127 733

Frais de traduction en français (location du matériel technique (casques écouteurs, micro…) + payement de la traductrice) : 100 euros par personne jusqu’à 10 participants francophones, tarif dégressif si plus de participants.
Veuillez vous inscrire au plus tôt. Merci de mettre en copie Catherine, la traductrice, pour qu´elle soit aussi au courant des inscriptions francophones et puisse tout organiser au mieux pour vous : bozon.studle@seznam.cz.
Si vous souhaitez contacter Catherine pour en savoir plus : 00420/558682243

…………………

Pierwsze Europejskie Sympozjum na temat Systemu Roślin według Jana Scholtena – Bratysława (Słowacja) – 27–29 marca 2020 r

System roślin to metoda, która  w świecie homeopatycznym szybko zyskuje na popularności. Na podstawie kombinacji cech określających problem, sytuację i sposób radzenia sobie z nimi daje  możliwość precyzyjnego przepisywania nie tylko ogólnie znanych , ale również rzadkich  i nowych leków. Metoda jest w zasadzie  prosta, ale jak każdy system wymaga treningu. Wielu kolegów ma do przedstawienia ciekawe przypadki, które stanowią doskonałą okazję do ulepszenia tej bardzo użytecznej metody wyboru środków homeopatycznych. Homeopaci , którzy korzystają z systemu roślin według Jana Scholtena, zaprezentują podczas sympozjum swoje najciekawsze przypadki. Wśród wykładowców  będziemy mieli okazję zobaczyć Jana Scholtena, Martina Jakoba, Susanne Diez, Christinu Ari, Olgua Fatula, Franza Swoboda, Gabriela Campuzano, Markus Kuntosch i innych doświadczonych kolegów.

Opłata za uczestnictwo: 3-dniowy kongres: 100 €. Studenci SAKH, niezależnie od typu studiów korzystają ze zniżki w wysokości 10 €. Cena nie obejmuje kosztu symultanicznego przekładu z języków konferencji i będzie uzależniona od liczebności grupy

Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, Dolnozemská 1, Bratysława.

Zakwaterowanie: we własnym zakresie. Polecamy znajdujący się w pobliżu hotelu Aston, z którym mamy umowę.
Hotel Astonwww.hotelaston.sk – to wysokiej jakości 4-gwiazdkowy hotel. W piątek, sobotę i niedzielę obowiązuje niższa cena 45 € za pokój dwuosobowy (bez śniadania i parkingu i  jest to cena za pokój, bez względu na to, czy przebywa 1 lub 2 osoby) lub 55 € (w tym śniadanie (normalna cena to 12 €) i parking (normalna cena 12 €) Aby uzyskać taką cenę , należy powołać się na firmę  – PETROCI sro, ponieważ mamy umowę z hotelem). Od poniedziałku do czwartku nasza obniżona cena bez śniadania i parkingu wynosi  65 € za pokój dwuosobowy.

Tłumaczenie:
Piotr Kaldcik: siman.translator@gmail.com

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z tłumaczenia konsekutywnego z języków angielskiego oraz czeskiego/słowackiego. Uczestnicy będą wyposażeni w indywidualne zestawy słuchawkowe.

Bezzwrotna przedpłata za koszt tłumaczenia  wynosi 180 PLN od osoby. Kwota ostateczna uzależniona jest od wielkości grupy.

-grupa min.  10-osobowa – 390 PLN od osoby

-grupa powyżej  15 osób – 340 PLN  od osoby.                        

-grupa powyżej 30-osób – 180 PLN od osoby

Zainteresowanych proszę o dokonanie przelewu przedpłaty za koszt tłumaczenia (180 pln) na :

Siman – Piotr Kadlcik

26 1140 2004 0000 3602 7777 0353

z tytułem przelewu – Scholten Symposium Bratysława

Przed przeslaniem predplaty proszimy o wcześniejszy kontakt mailowy na siman.translator@gmail.com

W cenie zawarty jest również koszt indywidualnych zestawów słuchawkowych dla każdego z uczestników. Tłumaczenie odbywać się będzie metodą konsekutywną z języka angielskiego, oraz w miarę potrzeb, słowackiego. Uczestnicy otrzymają fakturę za usługi translatorskie.

Harmonogram czasowy:
27 marca 2020 r .: Rejestracja uczestników 11.00 – 12.00. Wykłady od 12.00 do 18.30.
28 marca 2020 r .: wykłady od 9.00 do 18.30, przerwa obiadowa od 13.00 do 14.30.
29 marca 2020 r .: wykłady od 9.00 do 14.00.

Zapisy:
e-mail: petrociova@gmail.com

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.