Michal Yakir – 06.- 08. 09. 2019 v Bratislave – 6th column – ASTERIDAE, LILIDAE

18 days left
 • Start date:
  09/06/2019, 12:00
 • End date:
  09/08/2019, 14:00
 • Venue:
  Ekonomická univerzita
 • Place:
  Bratislava
 
 

 

For ENGLISH click here Pozývame Vás na 7. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku. 7. seminár bude venovaný 6. stĺpcu tabuľky – Liliales (zo
skupiny jednoklíčnolistých) a Asterideae: Solanales, Polemoniales, Gentianales, Scrophulariales, Plantaginales, Rubiales, Lamiales,
Dipsacales, Campanulales, Asterales,  zo skupiny dvojklíčnolistých.

Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej
homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji
a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza
homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín
vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru. Podobne ako poriadok minerálnej ríše (tabuľky prvkov) odráža
témy ľudského vývoja a patológie, aj evolučný strom rastlín opisuje ľudský vývoj. Keď si predstavíme jednotlivé čeľade rastlín našej
materie mediky ako jednotlivé lieky a premietneme ich na botanické vývojové osi, potom na základe ich miesta v tabuľke, sa nám ukáže veľmi
veľa súvislostí a pochopíme tak oveľa lepšie naše lieky – ako keď stránky v knihe nasledujú po poriadku jedna za druhou a vďaka tomu
dokážeme čítať celistvý príbeh. Tento poriadok odhaľuje nielen paralelné štádiá ľudského vývoja a budovania Ega, ale aj neustály vývoj
ľudstva. Tabuľka rastlín opisuje prirodzené vývojové štádiá, od prvotného stavu jednoty po pokročilé štádiá
individualizácie, ktoré zodpovedajú aj patológii prípadu. Vertikálne stĺpce tabuľky vyjadrujú štádiá individualizácie, kým horizontálne
riadky opisujú úrovne zrelosti témy každého stĺpca – tak ako sa vyvíja od začiatku do konca. To nám dáva his všeobecný konflikt a vnútornú
logiku, vďaka ktorým pochopíme fyziologický, emočná, mentálny a duchovný obsah každej rastlinnej čeľade. Jednotlivé lieky tejto čeľade
vyjadrujú variácie týchto spoločných tém. Tabuľka rastlín je tak veľmi praktickým a jednoduchým nástrojom, ktorý nám umožňuje predpisovať aj
malé alebo dokonca neznáme lieky našej materie mediky. Vďaka tomuto systému lepšie pochopíme aj naše vlastné prípady a zdokonalíme svoju
schopnosť presného predpisu. Tabuľka rastlín dokáže vysvetliť a uľahčí používanie aj iných koncepcií, ako sú Sankaranove témy rastlinných
čeľadí alebo Scholtenov číselný systém rastlín, pretože predstavuje jasný a prehľadný psychologický základ. Veľmi výstižné zhrnutie prvého
seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/
Tabulka rastlin Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Doktorát získala v Jeruzalemskej univerzitnej nemocnici Hadassa. Témou jej doktorandskej práce bol účinok homeopatickej liečby na predmenštruačný syndróm. V súčasnosti Dr. Michal Yakir veľa prednáša o svojom systéme rastlín v celom svete. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy.
Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

Miesto: Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava). Z hotela Echo alebo Aston sa tam dostanete autobusom 98,
ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická
univerzita.

Časový plán: Piatok: registrácia od 11:00, prednáška sa začne o 12:00 do 18:30, dve prestávky. Sobota
prednáška od 9:00 do 13:00, obed od 13:00 do 14:30, prednášky od 14:30 do 18:30 s kratšou prestávkou Nedeľaprednáška od 9:00 (bez obedňajšej pauzy) do 14:00, dve kratšie prestávky.

Poplatok za seminár: 3-dňový seminár: 100,- €
90,- € – študenti ročníkov 1 -4 SAKH a členovia Slovenskej komory homeopatov (zľava 10 € zo 100 €).

Ubytovanie: Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel, kt.
sa nachádza hneď vedľa budovy COOP Produkt, v kt. sú základné semináre. V piatok, sobotu a nedeľu je nižšia cena 45 € (bez raňajok a
parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním
(12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu
s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu.
Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) –
http://www.szu.sk/index.php?id=156 – kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby
a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Prihlášky na seminár:
petrociova@gmail.com
Mobil: 00 421 948 127 733

Čo hovoria o Michal Yakir svetoví homeopati?

V priebehu posledných 15-tich rokov vytvorila Michal Yakir úžasný a úplný systém rastlinnej ríše založený na evolučných štádiách a spojila
ho s poznatkami o homeopatických liekoch vyrobených z týchto rastlín. Vďaka tomu, že Michal je botanička a zároveň skúsená učiteľka
homeopatie, jej systém je najprepracovanejším a najpresnejším systémom ako poznám. Semináre Michal Yakir odporúčam každému homeopatovi, ktorý
má záujem naučiť sa používať rastlinné lieky. Vrelo odporúčam. Jeremy Sherr   Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej
nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej
praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím
jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva
to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky. Je to veľmi rozsiahla práca,
ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od
iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj,
ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom. Dr Mahesh Gandhi

Štúdia lieku Triticum vulgaris

Výborný článok Michal Yakir v slovenskom preklade. Rastliny sú zdrojom schopnosti prírody sa vyvíjať a zdokonaľovať. Pozorovaním
prírody zisťujeme, že vývoj je prirodzenou esenciou rastlinnej ríše. Neustálym rastom a vývinom sa rastliny prispôsobujú prírode a zároveň
ju vytvárajú. Michal v článku na ilustratívnom prípade prezentuje jej výskum a prácu s tabuľkou rastlín.

Toto je prípad 40-ročnej psychologičky (M), vydatej, matky dvoch detí, ktorá trpí silnými alergiami a chronickou únavou. Po
pôrode pred piatimi rokmi sa u nej postupne v priebehu piatich rokov objavili depresie, strata sexuálnej túžby a zmyslu existencie. Celý
článok nájdete na http://www.homeopatia.sk/materinske-puto

(z anglického prekladu http://www.hahnemanninstituut.nl/1/246/a-motherhood-knot/
preložila
s povolením autorky J.Stilcová)
Pod článkom nájdete pdf verziu článku.

Michal Yakir, PhD., RCHom – in
Bratislava (Slovakia) – September 14.-16. 9. 2019

We invite you to the 5th seminar of Michal Yakir in Slovakia dedicated to 6th column of her table: Liliales (Monocots),  Solanales, Polemoniales, Gentianales, Scrophulariales, Plantaginales, Rubiales, Lamiales, Dipsacales, Campanulales, Asterales(Dicots).
Just as we use the mineral orderas an overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics
evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies. Plants are the source of nature’s ability to evolve and
develop, and as such can describe human development and assist its progress. Once we assemble every family in the homeopathic Materia
Medica – “as if one remedy”, and project it onto the botanical evolutional axes, then, by interpreting it according to its location in
the table – the Materia Medica`s full implication is revealed: like a book that its pages is put in order, and the whole story can be read –
so does the Materia Medica: when read according to the plant evolution, it becomes a natural, flowing story and gets more extensive meaning.
Ordered in that way, not only does it parallel stages of human development and Ego construction, it reveals a continuous historical
record of mankind evolution and progress. In more simple terms, The Table describes natural stages of development, from a primal stage of union and
oneness, to an advanced stage of individuality – which parallel the pathology of the case. The table`s columns describe
individuation stages while the rows describe the maturation levels in each column`s theme – as it unfold from its
beginning to its end. This provides a general contest and inner logic that lends physiological, emotional, mental and spiritual contents to
each family of plants – where a single remedy describes only certain variations of its themes. The table, set in a feminine approach, is a
natural, growing overview, and once its basic motion is understood, it becomes a very practical and easy to use tool, enabling the use of
small or even unknown remedies and of new proving. Even our cases can be better understood by viewing it through the table, and the
homeopathic prescription improved. More so, due to its wide scope, the table can explain and facilitate the use of other concepts like Rajan
Sankaran`s themes or Jan Scholten´s plants numbers, situating it in a wide, comfortable psychological and ideological base. About Michal Yakir Working as a Homeopath over 23 years, Michal has been developing her system of the plant table. “A botanist and a models ecologist in my past, and an avid gardener nowadays, I was intrigued by the homeopathic Tabulka rastlin implications of the dynamic order found in nature, particularly in the plant kingdom. Investigating the question for many years, adding clinical observation, late-night studies, new homeopathic ideas and work with colleagues – all were synthesized with my own botanical, psychological, and Kabbalistic understanding. The integration of all this data led to the development of the Plant Table”. The table, a product of more than 15 years of contemplation and development, was built as an overview of the materia medica, an engulfing scheme and structure. Dr. Yakir is a past chairwoman of the Israeli association for homeopathy and current editor of the IACH journal. She has completed a PhD (with collaboration of G. Vithoulkas) in the Jerusalem Hadassa Hospital University, Israel, on the effect of homeopathic treatment in PMS. She is currently teaching homeopathy and the “Table of Plants” in Israel and abroad.

Venue: Ekonomická univerzita (University of Economics), Dolnozemská cesta 1, Bratislava. Please, apply as soon as
possible. If you stay at hotel Nivy, take a bus at Bajkalska cesta (Bajkalska street) and descend from it at the first bus stop after
crossing the Danube river. It is the same venue we used during the seminar of Jan Scholten. Economic university is on the opposit side of
street Dolnozemska cesta as is a bus stop.

Accommodation:
We can book you an accommodation for lowered group price. We have an agreement with Hotel Aston (www.hotelaston.sk,)


Transportation notes
: Bratislava is a capital of Slovakia, easily accessed by car, train and airplane. The nearest international airport is Vienna airport in Schwechat, 50 km from Bratislava. From Schwechat airport 2 times in an hour departs a bus to Bratislava just in front of arrivals.
Cheap Taxi:
Oravský Mário: 00 421 907 740 913.
TAXI: 00421 2 16555
TAXI: 00421 2 16077

Time schedule: Friday: 12.00 – 18.30, registration since 11.00. Saturday: 9.00 –
17.30. Sunday 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3 -day seminar: 100,- €

Registration: petroci@gmail.com,
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

What world famous homeopaths say about Michal Yakir

Over the last fifteen years Michal Yakir has created an exciting and complete model of the plant kingdom based on evolutionary stages as
related to homoeopathy. Being both a botanist and an experienced teacher of homoeopathy her system is by far the most sophisticated and
precise method developed so far. This seminar is a must for any homoeopath interested in learning to use the plant remedies. Highly
recommended. Jeremy Sherr

I have had an opportunity to learn from Michal Yakir her novel understanding of plants from development point of view. It makes a lot
of sense to me and has changed my outlook towards plants. I am using her ideas in my practise with excellent results.

She has made the plant kingdom very understandable by her simple yet deep understanding of them based on the concept of evolution of plants.
It is indeed a very fascinating and a practical work. It gives an additional dimension to our understanding of known plants and also
helps us prescribe some yet unknown plants with confidence. It is a very extensive work which can help us prescribe more efficiently in our
daily homoeopathic practise. It compliments all that we know about plants from other teachers like Sankaran and Scholten. I would
recommend every serious homoeopath to learn it as it will prove to be a useful tool in helping us help our patients. Dr Mahesh Gandhi

 

9 Comments

 1. by Viera Slimáková on 02/18/2016  13:19 Odpovedať

  Cítim srdce plné vďačnosti. Michal za to, čo vytvorila a podelila sa s nami o ten zázrak. Vladkovi a Janke za to, že majú stále tú silu preskakovať polená, prekonať únavu a umožniť nám takéto niečo zažiť. Som pyšná, že som absolventkou tejto školy, kde prednášajú takí skvelí svetoví homeopati. A Michal je okrem toho, že je svetová homeopatka, aj veľmi šarmantná, citlivá, pokorná a múdra žena. Mala som veľa starostí a nevedela som, či budem môcť prísť na seminár. Zrazu som sa uprostred noci zobudila na to, že tam musím byť. Som rada, že ma moja intuícia nesklamala. Tento seminár ma posunul nielen v homeopatii ale aj v živote o kus ďalej. ĎAKUJEM.

 2. by Oľga Kancírová on 02/18/2016  14:01 Odpovedať

  Tento seminár ma obohatil, otvoril nové možnosti na ceste za výberom správneho lieku. Michal Yakir je veľmi múdra, skromná, milá dáma, ktorá nám vysvetľovala tabuľku rastlín s tej ženskej stránky. Veľmi pekne, hlboko a zrozumiteľne. Seminár sa mi veľmi páčil a už sa teším na jeho ďalšie pokračovanie. Ďakujem všetkým členom realizačného tímu SAKH za nádherný víkend.

 3. by Andrea Distlerova on 02/19/2016  13:18 Odpovedať

  Kazdy zo zahranicnych seminarov, ktorych som sa zucastnila za poslednych pat rokov bol niecim osobitny a jedinecny. Seminar Michal Yakir vsak predbehol vsetky moje ocakavania. Zensky princip, ktory vniesla a o ktorom aj prednasala, siroka suvislost s historiou vyvoja zeme, ludstva, cloveka ako jednotlivca boli hlboke a skvele, navyse Michal je velmi sympaticka osobnost. Tesim sa na kazde dalsie pokracovanie a detailnejsieho obrazu jednotlivych celadi. Dakujem za pozvanie Michal na Slovensko.

 4. by alena klicova on 02/19/2016  16:19 Odpovedať

  Dakujem za krasny a komplexny vyklad systemu rastlin.
  Velmi ma zaujal system Michal Yakir a zohladnenie vsetkych moznych suvislosti a zakonitosti sveta.
  Tesim sa na dalsi seminar a dakujem nasej skole za vsetko, vratane tohoto zaujimaveho seminara.
  Zaujimal by ma pohlad Michal Yakir na huby.
  Dakujem
  a.k.

 5. by Janette Bakajsová on 02/20/2016  18:41 Odpovedať

  Bol to úžasný seminár!!! Doteraz som z neho nadšená. Michal Yakir vo mne zanechala tie najlepšie dojmy. Bol to pre mňa dokonalý súlad jemného ženského a hlbokého vnímania s prirodzenou múdrosťou a znalosťami vedy a homeopatie. Jej vnímanie homeopatie a prepojenia s evolúciou Zeme, človeka a ľudstva, spojené v homeopatickom systéme rastlín ma veľmi obohatilo. Veľmi sa teším na ďalšie semináre a som rada, že druhý v poradí bude hneď v septembri :-) Aj ja ďakujem za pozvanie Michal Yakir.

 6. Pingback : Materinské puto - homeopatia.sk

 7. by Janette Bakajsová on 09/19/2016  20:29 Odpovedať

  Na v poradí druhý seminár Michal Yakir som sa nesmierne tešila a zanechal vo mne opäť veľké a silné dojmy. Jej opisy rastlín sú komplexné do šírky i hĺbky, sú jedinečné a skutočne neopakovateľné, spájajúce múdrosť poznania rastlín s ich homeopatickým psychologickým a mentálnym aspektom. Je nádherné, ako všetko so všetkým súvisí. Systém Michal Yakir mi pomáha vnímať jednotlivé rastlinné rady, čeľade a lieky hlbšie, ucelenejšie a viac zrozumiteľnejšie. Ďakujem, že ako študentka tejto akadémie mám možnosť sa zúčastňovať týchto skvelých a hodnotných seminárov. Už teraz sa netrpezlivo teším na ďalšie stĺpce a ich riadky :-)

 8. by Sylvia Valová on 09/20/2016  6:54 Odpovedať

  Vynikajúci seminár, vhodný nielen pre tých, čo sa v homeopatii už orientujú, ale aj pre začiatočníkov. Michal Yakir veľmi zrozumiteľne rozoberá rastlinnú ríšu podľa evolúcie. Veľa prípadov nás len utvrdzovalo v esencii lieku. Všetkým ho odporúčam a teším sa na ďalšie stretnutie s touto skvelou homeopatkou. Vďaka všetkým, ktorí nám to umožnili.

 9. by Vanda on 09/21/2016  11:51 Odpovedať

  Uz druhy seminar Michal Yakir, ktory som navstivila a bol este lepsi, ako ten prvy. Ako absolvent prveho rocnika este nemame tolko skusenosti a znalosti zo sveta rastlinnej rise a musim povedat, ze to bolo podane velmi putavo, poucne, zaujimavo. Uz sa tesim na dalsie a na moment, kedy uz prejdeme celu jej tabulku, aby som mohla zacat s ponaranim sa do pripadov a s predpisovanim aj rastlinnych liekov. Jej seminar doda odvahu pri rozhodovani a jej system sa bez problemov vyrovna tomu Scholtenovmu. Je to iny pohlad na rastliny,ktory je vzdy uzasnym nastrojom v tazkych a zlozitych pripadoch, kedy sa nevieme pohnut z miesta. Iny pohlad na vec predsa vzdy zmeni celu situaciu :) Michal bola super pripravena odpovedat na vsetky otazky nas, zvedavych dusi a vazim si jej obrovske vedomosti z oblasti biologie. Do seminarov prinasa nie len skvele vysvetlenie biologa, ale aj poznatky z uz davno zabudnutych provingov, co nam prinasa obraz liekov, ktore napriklad v Scholtenovi ci v MM su popipsane len velmi stroho. Je naozaj vidiet, ze ju to bavi, ze zije pre to, co robi. Jej seminare nie su len o prezentaciach a pouckach, ale su to vedomosti z rise rastlin, z vlastnych pripadov, zo starych provingov a co viac, potvrdene a overene skusenostami dalsich vyznamnych homeopatov, s ktorymi komunikuje. To jej seminarom dodava doveryhodnost a putavost. Dakujem, ze sa s takou radostou deli o svoje homeopaticke skusenosti. Uz sa tesim na dalsi :)

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.