Michal Yakir – 26.- 28. 4. 2019 – Bratislava – ROSIDEAE – 5th column

6 days left
  • Start date:
    04/26/2019, 11:00
  • End date:
    04/28/2019, 14:00
 
 

For ENGLISH click here
Pozývame Vás na 6. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku. 6. seminár bude venovaný 5. stĺpcu tabuľky – ROSIDEAE s radmi Rosales, Fabales, Myrtales, Malpighiales, Geraniales, Sapindales, Rhamnales, Cornales, Santanales, Celastrales, Apiales.

Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru. Podobne ako poriadok minerálnej ríše (tabuľky prvkov) odráža témy ľudského vývoja a patológie, aj evolučný strom rastlín opisuje ľudský vývoj. Keď si predstavíme jednotlivé čeľade rastlín našej materie mediky ako jednotlivé lieky a premietneme ich na botanické vývojové osi, potom na základe ich miesta v tabuľke, sa nám ukáže veľmi veľa súvislostí a pochopíme tak oveľa lepšie naše lieky – ako keď stránky v knihe nasledujú po poriadku jedna za druhou a vďaka tomu dokážeme čítať celistvý príbeh. Tento poriadok odhaľuje nielen paralelné štádiá ľudského vývoja a budovania Ega, ale aj neustály vývoj ľudstva. Tabuľka rastlín opisuje prirodzené vývojové štádiá, od prvotného stavu jednoty po pokročilé štádiá individualizácie, ktoré zodpovedajú aj patológii prípadu. Vertikálne stĺpce tabuľky vyjadrujú štádiá individualizácie, kým horizontálne riadky opisujú úrovne zrelosti témy každého stĺpca – tak ako sa vyvíja od začiatku do konca. To nám dáva his všeobecný konflikt a vnútornú logiku, vďaka ktorým pochopíme fyziologický, emočná, mentálny a duchovný obsah každej rastlinnej čeľade. Jednotlivé lieky tejto čeľade vyjadrujú variácie týchto spoločných tém. Tabuľka rastlín je tak veľmi praktickým a jednoduchým nástrojom, ktorý nám umožňuje predpisovať aj malé alebo dokonca neznáme lieky našej materie mediky. Vďaka tomuto systému lepšie pochopíme aj naše vlastné prípady a zdokonalíme svoju schopnosť presného predpisu. Tabuľka rastlín dokáže vysvetliť a uľahčí používanie aj iných koncepcií, ako sú Sankaranove témy rastlinných čeľadí alebo Scholtenov číselný systém rastlín, pretože predstavuje jasný a prehľadný psychologický základ. Veľmi výstižné zhrnutie prvého seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/ Tabulka rastlin Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Doktorát získala v Jeruzalemskej univerzitnej nemocnici Hadassa. Témou jej doktorandskej práce bol účinok homeopatickej liečby na predmenštruačný syndróm. V súčasnosti Dr. Michal Yakir veľa prednáša o svojom systéme rastlín v celom svete. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy. Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

Miesto: Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava). Z hotela Nivy alebo Echo sa tam dostanete autobusom 98, ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.

Časový plán:
Piatok 26. 4. 2019 registrácia od 11:00 do 12.00, prednášky sa začnú od 12:00 a budú pokračovať do 18:30, bez prestávky na obed.
Sobota 27. 4. 2019 9:00 – 13:00, obed od 13:00 do 14:30, prednášky od 14:30 do 18:30 s kratšou prestávkou
Nedeľa 28. 4. 2019 9:00 do 14:00, dve kratšie prestávky, bez pauzy na obed.

Poplatok za seminár: 3-dňový seminár: 95,- EUR. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €. Študenti SAKH majú vstup aj na základe semestrálnych platieb.

Ubytovanie:
Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel, kt. sa nachádza hneď vedľa budovy COOP Produkt, v kt. sú základné semináre. V piatok, sobotu a nedeľu je nižšia cena 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu.

Hotel Echo, Link na hotelovu stranku .
Adresa: Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava. Tel: 00421-917-324-622. Ceny (naše skupinové, potrebné povedať moje meno: Dr. Vladimír Petroci): 1 postelová izba: 25,-€, 2-posteľová izba 33,- €, trojposteľová izba 40,- €

Hostel Lemon
, Exnárova 18, Matúš Kraus, 0918 575 443, lemonbratislava@gmail.com. www.hostellemon.sk (na tejto stránke je kontakt na majiteľov, nie na prevádzkovateľa a ceny sú oficiálne, nie naše). Hostel je čistý, v Ružinove a má veľmi výhodné ceny. od 12 do 25 €, podla toho ci sú na izbe 4, 3 alebo dvaja ľudia (pri dvoch je 15 € na jedného) alebo je človek sám na izbe (cca 25 €).

Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) – http://www.szu.sk/index.php?id=156 – kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Tabuľka rastlín: V prihláške, prosím, uveďte, či máte záujem o tabuľku rastlín v slovenskom jazyku, ktorá sumarizuje systém Michal Yakir. Je to dvojstranová farebná tabuľka formátu A3. Jej cena je 12 €. Pripravíme len taký počet tabuliek, koľko bude objednaných. Cena tabuľky v anglickom jazyku je 19,80 €.

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com Mobil: 0948 127 733

Čo hovoria o Michal Yakir svetoví homeopati?

Jeremy Sherr: V priebehu posledných 15-tich rokov vytvorila Michal Yakir úžasný a úplný systém rastlinnej ríše založený na evolučných štádiách a spojila ho s poznatkami o homeopatických liekoch vyrobených z týchto rastlín. Vďaka tomu, že Michal je botanička a zároveň skúsená učiteľka homeopatie, jej systém je najprepracovanejším a najpresnejším systémom ako poznám. Semináre Michal Yakir odporúčam každému homeopatovi, ktorý má záujem naučiť sa používať rastlinné lieky. Vrelo odporúčam.

Mahesh Gandhi: Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky. Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom. 

Štúdia lieku Triticum vulgaris

Výborný článok Michal Yakir v slovenskom preklade. Rastliny sú zdrojom schopnosti prírody sa vyvíjať a zdokonaľovať. Pozorovaním prírody zisťujeme, že vývoj je prirodzenou esenciou rastlinnej ríše. Neustálym rastom a vývinom sa rastliny prispôsobujú prírode a zároveň ju vytvárajú. Michal v článku na ilustratívnom prípade prezentuje jej výskum a prácu s tabuľkou rastlín.

Toto je prípad 40-ročnej psychologičky (M), vydatej, matky dvoch detí, ktorá trpí silnými alergiami a chronickou únavou. Po pôrode pred piatimi rokmi sa u nej postupne v priebehu piatich rokov objavili depresie, strata sexuálnej túžby a zmyslu existencie. Celý článok nájdete na ………… http://www.homeopatia.sk/materinske-puto

(z anglického prekladu http://www.hahnemanninstituut.nl/1/246/a-motherhood-knot/ preložila s povolením autorky J.Stilcová) Pod článkom nájdete pdf verziu článku. ……………….

Michal Yakir, PhD., RCHom – in Bratislava (Slovakia) – April 26th-28th 2019

We invite you to the 6th seminar of Michal Yakir in Slovakia dedicated to 5th column of her table: ROSIDEAE comprising orders Rosales, Fabales, Myrtales, Malpighiales, Geraniales, Sapindales, Rhamnales, Cornales, Santanales, Celastrales, Apiales.

Just as we use the mineral orderas an overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies. Plants are the source of nature’s ability to evolve and develop, and as such can describe human development and assist its progress. Once we assemble every family in the homeopathic Materia Medica – “as if one remedy”, and project it onto the botanical evolutional axes, then, by interpreting it according to its location in the table – the Materia Medica`s full implication is revealed: like a book that its pages is put in order, and the whole story can be read – so does the Materia Medica: when read according to the plant evolution, it becomes a natural, flowing story and gets more extensive meaning. Ordered in that way, not only does it parallel stages of human development and Ego construction, it reveals a continuous historical record of mankind evolution and progress. In more simple terms, The Table describes natural stages of development, from a primal stage of union and oneness, to an advanced stage of individuality – which parallel the pathology of the case. The table`s columns describe individuation stages while the rows describe the maturation levels in each column`s theme – as it unfold from its beginning to its end. This provides a general contest and inner logic that lends physiological, emotional, mental and spiritual contents to each family of plants – where a single remedy describes only certain variations of its themes. The table, set in a feminine approach, is a natural, growing overview, and once its basic motion is understood, it becomes a very practical and easy to use tool, enabling the use of small or even unknown remedies and of new proving. Even our cases can be better understood by viewing it through the table, and the homeopathic prescription improved. More so, due to its wide scope, the table can explain and facilitate the use of other concepts like Rajan Sankaran`s themes or Jan Scholten´s plants numbers, situating it in a wide, comfortable psychological and ideological base. The introductory 3 days seminar will introduce the main themes and theory and practice of the columns and row, with short cases examples. About Michal Yakir Working as a Homeopath over 23 years, Michal has been developing her system of the plant table. “A botanist and a models ecologist in my past, and an avid gardener nowadays, I was intrigued by the homeopathic Tabulka rastlin implications of the dynamic order found in nature, particularly in the plant kingdom. Investigating the question for many years, adding clinical observation, late-night studies, new homeopathic ideas and work with colleagues – all were synthesized with my own botanical, psychological, and Kabbalistic understanding. The integration of all this data led to the development of the Plant Table”. The table, a product of more than 15 years of contemplation and development, was built as an overview of the materia medica, an engulfing scheme and structure. Dr. Yakir is a past chairwoman of the Israeli association for homeopathy and current editor of the IACH journal. She has completed a PhD (with collaboration of G. Vithoulkas) in the Jerusalem Hadassa Hospital University, Israel, on the effect of homeopathic treatment in PMS. She is currently teaching homeopathy and the “Table of Plants” in Israel and abroad.

Venue: Ekonomická univerzita (University of Economics), Dolnozemská cesta 1, Bratislava. If you stay in hotel Aston or hotel Echo, take a bus No. 98 at Bajkalska cesta (Bajkalska street) and descend from it at the first bus stop after crossing the Danube river (bus stop Ekonomicka univerzita). Economic university is on the opposit side of street Dolnozemska cesta as is a bus stop.

Accommodation:

Hotel Aston, www.hotelaston.sk. We advice this high quality 4 star hotel.
We can book you a room for you in this hotel. We have a special price agreement with it. If you would like to book for yourself, please, refer to my name: Dr. Vladimir Petroci or our firm: PETROCI s.r.o. During weekends (Friday till Sunday) there is a lower price compared to working days (Mo-Th), for us 45 € for a room (occupied by 1 or 2 persons) without breakfast and parking. During week it is 65,- € per night per double room. There is also a possibility of higher discounted price, where parking and breakfast is included.

Hotel Echo,
Link to website. Address: Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava. Tel: 00421-917-324-622. Prices (we have a group discount, necessary to announce my name: Dr. Vladimir Petroci): single room: 25,-€, double room 33,- €, triple room 40,- €.

Transportation notes: Bratislava is a capital of Slovakia, easily accessed by car, train and airplane. The nearest international airport is Vienna airport in Schwechat, 50 km from Bratislava. From Schwechat airport 2 times in an hour departs a bus to Bratislava just in front of arrivals.

Time schedule: Friday 26. 04. 2019: Registration 11.00 – 12.00. Lectures 12.00 – 18.30, without lunch break. Saturday 27. 04. 2019: 9.00 – 18.30. Sunday 28. 04. 2019: 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3 -day seminar: 95,- EUR

Registration:
petroci@gmail.com,
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

What world famous homeopaths say about Michal Yakir

  • Jeremy Sherr: “Over the last fifteen years Michal Yakir has created an exciting and complete model of the plant kingdom based on evolutionary stages as related to homoeopathy. Being both a botanist and an experienced teacher of homoeopathy her system is by far the most sophisticated and precise method developed so far. This seminar is a must for any homoeopath interested in learning to use the plant remedies. Highly recommended.”
  • Mahesh Gandhi: “I have had an opportunity to learn from Michal Yakir her novel understanding of plants from development point of view. It makes a lot of sense to me and has changed my outlook towards plants. I am using her ideas in my practise with excellent results. She has made the plant kingdom very understandable by her simple yet deep understanding of them based on the concept of evolution of plants. It is indeed a very fascinating and a practical work. It gives an additional dimension to our understanding of known plants and also helps us prescribe some yet unknown plants with confidence. It is a very extensive work which can help us prescribe more efficiently in our daily homoeopathic practise. It compliments all that we know about plants from other teachers like Sankaran and Scholten. I would recommend every serious homoeopath to learn it as it will prove to be a useful tool in helping us help our patients.”

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.