Louis Klein v Bratislave – 03. – 05. 11. 2017

15 days left
 • Start date:
  03/11/2017, 11:00
 • End date:
  05/11/2017, 14:00
Louis Klein, FSHom. z Kanady - 16. - 18. mája 2014
Bratislava
 
 
Louis Klein, FSHom. z Kanady - 16. - 18. mája 2014 Bratislava
Louis Klein učí a praktizuje homeopatiu už viac ako 35 rokov. Jeho semináre sú plné objavných a zároveň vzrušujúcich informácií, ktoré sú okamžite použiteľné v praxi.

Hlavné témy seminára

  • ​Rastlinné čeľade Zygophyllaceae, Poaceae, Solanaceae
  • Esencia ​jednotlivých orchideí - ​pomocou ​Compendia Orchideí - zoznamu ​orchideí s dôležitými ​esenciami a informáciami ​​
  • ​Ťažisko ​odoberania prípadu
  • ​Priame predpisovanie minerálnych solí
  • ​Nezvyčajné prípady zvieracích liekov
  • ​Norovirus a jeho chronické dôsledky​, Spirochéty, Borrelia a ďalšie
  • ​Dôležité nozódy Actinobacterií ​pri chronickej chorobe srdca
  • Dynamický vzťah medzi miazmami a štádiami periodickej tabuľky prvkov - nové spojenia

“Vychádzam z klinickej perspektívy. Dávam poslucháčom informácie, ktoré sú overené a hneď použiteľné. Snažím sa o jednoduchosť, jasnosť, priame využitie a inšpiráciu. Mojím cieľom je pomôcť každému homeopatovi vylepšiť jeho úspešnosť liečby. Naplno sa venujem objavovaniu nového v homeopatii a prezentácii týchto informácií a metód jasným a dostupným spôsobom. Pri toľkých nových metódach, ktoré sa objavili v nedávnej minulosti, je ťažké pre homeopatov prijímať všetky nové informácie a zároveň pokračovať vo svojej klinickej praxi. Mojím hlavným cieľom je úspešné klinické využitie všetkých nových poznatkov, ktoré nám môžu pomôcť v liečbe našich pacientov. Objavil som užitočné tipy, ktoré vám pomôžu urýchliť váš vývoj a zdokonaliť vašu prax.
Verím, že to bude jeden z užitočných seminárov pre moderného homeopata.
Teším sa, že sa aj tohto roku uvidíme v Bratislave!”
Louis Klein 
FSHom

Organizácia:

Termín: 03.- 05.11. 2017
Miesto: Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava).
Z hotela ​Aston sa tam dostanete autobusom 98, ktorý stide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.
Ubytovanie:

Ubytovanie si každý zabezpečuje sám. Odporúčame tieto ubytovacie zariadenia, s ktorými máme dohodnuté nižšie ceny (okrem SZU):

Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel, kt. sa nachádza hneď vedľa budovy COOP Produkt, v kt. sú základné semináre. V piatok, sobotu a nedeľu je nižšia cena 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno - Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu - PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu. Je variant zníženej ceny, v ktorej sú už zahrnuté raňajky a parkovanie.

Hostel Lemon, Exnárova 18, Matúš Kraus, 0918 575 443, lemonbratislava@gmail.com. www.hostellemon.sk (na tejto stránke je kontakt na majiteľov, nie na prevádzkovateľa a ceny sú oficiálne, nie naše). Hostel je čistý, je v Ružinove a má veľmi výhodné ceny: od 12 do 25 €, podľa toho, či sú na izbe 4, 3 alebo dve osoby (pri dvoch je cena 15 € na jedného) alebo je človek sám na izbe (cca 25 €).

Hotel Echo, (blízko hotela Nivy, dohodnuté nižšie ceny: 25 € za jednotku, 30 € za dvojku, 40 € za trojposteľovú izbu.

Hotel Nivy - www .hotel-nivy.sk, dohodnutá cena 50 € za izbu, či už je obsadená 1 alebo 2 osobami.

Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) - http://www.szu.sk/index.php?id=156

- kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 - 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)


Časový plán:Piatok 03.11.2017 začneme registráciou od 11.00, prednášky budú od 12.00 do 18.00 s dvoma krátkymi prestávkami.
V piatok o 18.30 bude premietanie filmu Magic Pills.

Sobota 04.11.2017 od 9.00 do 18.00 s prestávkou na obed od 13.00 do 14.30. V nedeľu 05.11.2017 od 9.00 do 14.00.
Účastnícky poplatok: Poplatok za seminár je 95 €. Členovia SKH, SLHS, ČHA, ČLHS majú zľavu 10 €. Študenti SAKH majú vstup na základe semestrálnych platieb.
Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

​.......................

PREMIÉRA FILMU ​MAGIC ​PILLS (TAJOMSTVO HOMEOPATIE)​
​V piatok ​3. 11. 2017​ o 18:30 budeme premietať ​nový ​dokumentárny ​film ​o homeopatii ​- Magic Pills, ​ktorý natočila ​kanadská homeopatka Ananda More.
Je to výborný film ​o ​výsledkoch, ktoré homeopatická liečba prináša vo svete. ​Ananda cestovala ​do Afriky, ​Indie, ​Európy a na Kubu a zisťovala ako vyzerá realita homeopatickej praxe. ​​

……………………………………………………………………………………………………………………….

Louis Klein, FSHom. in Bratislava (Slovakia) – November 3rd – 5th 2017

The Flow of Successful Homeopathic Prescribing

Dear colleagues, we would like to kindly invite you on homeopathic seminar with Louis Klein from Canada on 03rd – 05th November 2017 in Bratislava.
New methods give new opportunities but also new frustrations but now you can jump start your understanding and practice by the enthusiastic clarity in this seminar!
In this highly anticipated Master Seminar, Louis Klein will demonstrate how to successfully combine new systems with already learned methods and direct perceptions. Come and step into the flow of successful homeopathic prescribing.

Main topics of the seminar

  • ​Essence of individual orchids - using the Orchid Compendium- a list of orchids with important essences and information. ​​
  • The Pivotal Point in Case Taking
  • ​Zygophyllaceae, Poaceae, Solanaceae
  • ​Direct Prescribing with Mineral Salts
  • ​Unusual Animal Cases and Remedies
  • ​Norovirus and its chronic repercussions, Spirochetes, Borrelia and More
  • Spirochetes, Borrelia and More
  • ​Important Actinobacteria Nosodes In Chronic Heart Disease

Louis Klein has been teaching and practising homeopathy for over 35 years. His seminars are delightfully chocked full of information that is both immediately and practically applicable as well as part of the front edge of evolving homeopathy.

“I come from a clinical experience perspective. This informs my teaching and how you will get the information that is ready to use. Easier. Less confusion. Direct application and inspiration.
My goal is to advance every homeopath’s ability to get the successful results they and their patients all crave. I am committed to advancing homeopathy and presenting this information and methodologies in a clear and accessible way.”
“With so many new methods and lately, a remarkable amount of new information it’s hard to find a way of being at peace with homeopathy, while advancing your practice. My focus is always on the successful clinical application of any new material and that is what I will be helping with. I have found some useful insights that will assist you to get immediately up to speed or to continue the positive trajectory that you are already on.”
I plan this to be one of the most beneficial seminars for the modern homeopath and I look forward to seeing you at this yearly gathering!”
– Louis Klein FSHom

Organisation:

Location of seminar: University of Economics, Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava

Hours of seminar:
3 days seminar, November 3rd - 5th, beginning at 12.00 Friday, registration since 11.00. Friday till 18.30. Saturday 9.00 – 18.30, Sunday 9.00 – 14.00

Accommodation:

We can book an accommodation for you. We have an agreement with Hotel Aston​. If you would like to book for yourself, please, refer to my name Dr. Vladimir Petroci or our firm PETROCI s.r.o.).

Hotel Aston, www.hotelaston.sk. We advice this high quality 4 star hotel. During weekends (Friday till Sunday) there is a lower price compared to working days (Mo-Th), for us 45 € for a room (occupied by 1 or 2 persons) without breakfast and parking.

Seminar fee: 95 € (for 3 days).

Seminar registration: petroci@gmail.com, Tel: 00421-905501798

​................

​PREMIERE of the movie MAGIC PILLS by Ananda More​
On Friday ​Nov. 3rd ​​at 18:30 ​we´ll ​have a chance to see a new documentary movie about homeopathy - ​Magic Pills made by canadian homeopath Ananda More.
​It´s a very good ​movie about clinical use of homeopathy in the world.  It´s duration is 90 minutes. She shooted it ​in Africa, India, Canada, Europe, Cuba.​​


V tomto veľmi očakávanom kurze Louis Klein, FSHom.  ukáže ako je možné úspešne kombinovať nové systémy s už známymi metódami a priamym vnímaním.
Príďte a s vstúpte do prúdu úspešného predpisovania.

1 Comment

 1. Pingback : Motýle ako symbol slobody | Homeopatická akadémia

Leave a reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.