Anne Vervarcke a Viktória Bodrogi – Letná škola v Levoči – 4.- 7. 7. 2019

17 days left
 • Start date:
  07/04/2019, 9:00
 • End date:
  07/07/2019, 14:00
 • Venue:
  Levoča
 • Place:
  Mestské divadlo
 
 

For English click here

Wersja polska – naciśnij tutaj

……..

Anne Vervarcke a Viktória Bodrogi4. – 7. 7. 2019 v Levoči

Ryby, Baktérie, Sarkódy, Hmyz

Pozývame Vás na štvordňovú letnú školu v Levoči v dňoch 4.- 7. júla 2019.
Prvý deň (štvrtok) bude prednášať Viktória Bodrogi z Maďarska.
Nasledujúce tri dni (piatok – nedeľa) bude prednášať Anne Vervarcke z Belgicka.

Anne Vervarcke bude prednášať najmä o hmyze, baktériách a sarkódach. Anne je veľmi skúsená učiteľka. Všimla si, že adepti homeopatie často robia chybu v tom, že sa zamerajú na detail a nevidia celok. Preto vypracovala svoju vlastnú mapu skupín homeopatických liekov a snaží sa zjednodušovať svoje lekcie. Počas seminára jasne uvidíme rozdiely medzi vlastnosťami skupiny liekov z časti 2D a 3D jej mapy. Sarkódy sú dobrým príkladom toho prečo naši klienti omylom často dostanú namiesto nich minerálne lieky, ak sa homeopati nenaučili rozlišovať v 2D časti mapy.

Anne Vervarcke sa narodila 15. októbra 1952, pôvodne študovala umenie, absolvovala orientálnu filológiu a antropológiu. Neskôr absolvovala kurzy klasickej homeopatie v Belgicku a v Bloemendaali a Amersfoorte v Holandsku.

Založila Centrum pre klasickú homeopatiu (CKH) v belgickom Leuvene, ktoré organizuje vzdelávanie v homeopatii. Vytvorila jeho programy a bola dlhé roky jeho riaditeľkou a lektorom. Od roku 1989 má aj súkromnú kliniku v Leuvene.

Keď organizáciu CKH prevzala Christel Lombaerts, založila spoločnosť The White Room, ktorá publikuje knihy a organizuje medzinárodné semináre a online kurzy.

V roku 2005 začala s postgraduálnym vzdelávaním prostredníctvom vyliečených prípadov. Tento formát sa ukázal byť veľmi úspešným a tak Anne bola pozývaná prednášať do rôznych krajín, medzi inými do Srbska, Holandska, Čiech a USA.

Po absolvovaní nespočetných seminárov, výskume a výučbe už viac ako 25 rokov si Anne vytgvorila svoj vlastný štýl a metódu. Zostáva pevne v klasickej homeopatii, ale zakomponovala do svojej praxe aj najnovšie poznatky. Svoj prístup nazýva Vital Approach. Je to zmes staršej a novej homeopatie, vplyvov fenomenológie a lingvistiky a samozrejme dlhodobej klinickej praxe. Výsledkom je jasná, pragmatická a efektívna metóda. Ako učiteľka je oceňovaná pre svoju jasnú a ostrú myseľ, humor a v neposlednom rade sofistikovaný, ale zdravý spôsob, ako pochopiť prípad. Výučba Anne je interaktívna a efektívna.

Anne uverejnila niekoľko kníh, ako je “The Charm of Homeopathy” a “Vital Approach” (český preklad: “Vitální přístup”). Pre RADAR / OPUS vytvorila súbor postupov, ktoré sú vysvetlené v knihe “Vital Approach”, databázu prípadov “Rare Remedies for Difficult Cases” a sériu častých otázok.

Webová stránka s najnovšími myšlienkami v blogu, veľa materiálov na čítanie a počúvanie: www.thewhiteroom.be

Kurzy pre naturopatov: https://www.naturopathicce.com/instructor/anne-vervarcke/ 

…………………………………………………………………………………….

Viktória Bodrogi sa bude venovať téme RYBY v homeopatii. Jej kniha o liekoch z tejto skupiny vyšla na jeseň minulého roka. Pred niekoľkými dňami mi Jonathan Hardy napísal, že odkedy čítal jej knihu začal s úspechom predpisovať veľa liekov z tejto skupiny.
Teraz budeme mať k tejto skupine tú najpovolanejšiu sprievodkyňu. Stačí si pohodlne sadnúť v kresle historického divadla v Levoči.
Ryby sú prvé stavovce a najvyvinutejšie tvory, ktoré získavajú kyslík z vody. Nedostatok kyslíka určuje mnohé ich vlastnosti. Viktória bude hovoriť o spoločných vlastnostiach rýb, o ich esencii, orgánových afinitách a vysvetlí svoje rozdelenie do podskupín, ktoré nám pomôžu ich ľahko predpisovať. Ukáže nám, prečo sú vhodnými liekmi pri demencii, Alzheimerovej chorobe, poruchách učenia, pri neplodnosti a hormonálnych problémoch.
Porovná ich aj s podobnými skupinami ako sú vtáky, huby, drogy, iné morské živočíchy, Natrium muriaticum a Aqua marina.

Viktória Bodrogi sa stretla s homeopatiou pred viac ako 15 rokmi. Jej syn trpel na chronickú tonzilitídu. Po neúspešnom užívaní štyroch antibiotík sa rozhodla vyskúšať alternatívnu medicínu. Rýchly efekt homeopatickej liečby u syna ju priviedol k tejto metóde liečby. Začala používať homeopatiu pri liečbe celej rodiny. Pred viac ako 10 rokmi Viktória ukončila prvé štúdium homeopatie v Maďarsku a potom pokračovala v štúdiu v Anglicku.

Strávila 4 roky na plný úväzok na pediatrickej klinike v Budapešti, kde pracovala hlavne s akútnymi chorobami vo veku od 0 do 18 rokov. Okrem toho pracovala aj s deťmi s ADHD a riadila pomocný klub pre rodičov.

Teraz má vlastnú prax, v ktorej lieči klientov s rôznymi problémami. Ale doteraz raz týždenne trávi jeden deň na pediatrickej klinike a stále pokračuje v rozhovoroch s rodičmi, ktorí majú deti s ADHD.

Viktória má aj kineziologický tréning. Používa túto liečbu, ak vidí blok na mentálnej úrovni. V jej praxi funguje dobre homeopatia spolu s kineziológiou.

Pred niekoľkými rokmi ju zaujali homeopatické lieky z rýb. Snažila sa nájsť ich spoločné znaky a pochopiť ich vlastnosti. Nemecká klinika pre rehabilitáciu po liečbe rakoviny ju požiadala o pomoc u pacientov, ktorí by mohli potrebovať lieky zo skupiny rýb. Ukázalo sa, že tieto lieky majú veľké možnosti pri liečbe rakoviny. Záujem Viktórie sa tak v priebehu rokov rozšíril z akútnych pediatrických prípadov na liečbu dospelých.

Počas letnej školy v Levoči bude Viktória hovoriť o spoločných témach rýb a ich podskupín a ukáže nám prípady týchto liekov.

Webová stránka Viktórie: www.homeoterapeuta.hu

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Miesto: Mestské divadlo, Námestie Majstra Pavla, Levoča.
Ubytovanie: Ak máte záujem o ubytovanie, môžeme vám ho objednať za zvýhodnenú cenu.
Časový plán: 04. – 07. 07. 2019: od 9.00 do 18.00, v nedeľu do 14.00 hod.
Poplatok za seminár: 4-dňový seminár: 139,- €. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €, t.j. ich poplatok je 129 €.
Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com
Tel: 0948 27 28 29

………………………………………………………………………………..

Anne Vervarcke and Viktória Bodrogi July 4th – 7th 2019> in Levoča (Slovakia)

Fishes, Bacteria, Sarcodes, Insects

During the 4 days summer school  in Levoča Viktória Bodrogi will lecture first day (Thursday), the following 2 and half days (Friday, Saturday, Sunday) will speak Anne Vervarcke about themes of less known groups of remedies and she will introduce her own map of kingdoms.

Anne Vervarcke will speak mainly on Insects, Bacteria and Sarcodes. Her teachings will be aimed at simplifying homeopathy and introducing the Map of Homeopathic Families to demonstrate her thesis. We will have an opportunity to compare qualities of a group from 2D with one from 3D (that are on top of that on the same horizontal row). Sarcodes would be a good example how 2D some groups sound and why they probably get Mineral remedies when we haven’t learned to differentiate in 2D.

Anne Vervarcke, born October 15th 1952, was originally trained in arts, graduated in Oriental Philology and Anthropology and took later courses in classical homeopathy first in Belgium and after that in the School for Homeopathy in Bloemendaal and Amersfoort in The Netherlands.

She established ‘The centre for Classical Homeopathy’ (CKH) in Leuven, Belgium, which organizes a five years training course, a Postgraduate course, a yearly seminar and an International Training. She created the programs and was teacher and director of it. She also has a private clinic since 1989 in Leuven.

Since the organisation of the CKH came into Christel Lombaerts hands, she established the company The White Room, to have a framework for publishing her books and organising her international seminars and Online courses.

In 2005 she started with a Postgraduate Class where she did exclusively life cases. As this format was successful, she started to give them in several countries (among which: Serbia, Holland, The Czech Republic and the USA). In her home town she gives those Master classes one a month.

After attending countless seminars, investigating, practising and teaching for more than 25 years now, she developed her own style and method. Staying firmly based in her classics and influenced by the contemporary newest insights, she has come to her own what she calls Vital Approach. It is a blend of old and new homeopathy, influences from phenomenology and linguistics and of course of a long term clinical practise.
This resulted in a method that is clear, pragmatic and effective. As a teacher she is appreciated for her clear and sharp mind, her humour and last but not least the sophisticated yet common sense way of case taking. Classes with Anne tend to be interactive and effective if it comes to improving your skill.

Anne published two books: “The Charm of Homeopathy” and “The Postgraduate Annual 2006”. In the second book, she gives the fundaments of her method in a nutshell and demonstrates it’s value in daily practise, as well in children as adult cases. Those two were combined into one book, published by Bjain, in a second edition, under the title “The Charm of Homeopathy”. Another publication followed in 2009 “Behind the Glass Screen”.

“The Vital Approach” was her next publication, in 2010 by The White Room and a Dutch book with a selection of Master Class cases followed in 2011: “Voorbij Lichaam en Geest”. It gives a detailed report of the cases with an extensive explanation of her method.

Anne created for RADAR / OPUS a set of schemes that come with the explanation in the book “The Vital Approach”, a Database of cases of “Rare Remedies for Difficult Cases” and series of Frequent Asked Questions video clips.

Website with newest ideas in her blog, many good materials in writen and audio form: www.thewhiteroom.be

Courses for naturopaths: https://www.naturopathicce.com/instructor/anne-vervarcke/
…………………………………………………………………………………..

Viktória Bodrogi will speak the first day of the summer school about FISHES in homeopathy. Fishes are the ancestors, the first in the line of the evolution of vertebrates. They are the most developed animals in waters, breathing diluted oxygen. This duality appears in many ways in their picture: past and present, old and new. 

We will understand this duality how it fits into the rows of the periodic table also.
We will speak about the essence of Fishes. Viktória will point out to their affinities and also we will understand how fishes can be a big help in Dementia, Alzheimer’s, learning disorders and in fertility or hormonal problems.
Fishes are a very big group and to find the most fitted remedy, we have to understand the “map” of this group and its 2 main sub-groups and and the sub-sub-groups.

This lecture will be a journey into waters to have a bigger view into this colorful hidden world and to comprehend better the differences in similarities with other groups like Birds, Funghi, Drugs and even Sea-remedies and Natrium muriaticum and Aqua marina.

Let’s dive together to the depth!
 

Viktória Bodrogi met first with homeopathy more than 15 years ago. Her son suffered in chronic tonsillitis and she decided to use alternative medicine after using antibiotics for 4 times without any success. This physician turned her to homeopathy after recognizing how effective this treatment was after failure of conventional approach. After that she used homeopathy in her whole family. 10 years ago Viktória finished first studies in homeopathy in Hungary and after that continued in studies in Central Homeopathic Education and got diploma according the UK law.

She spent 4 years full time in a pediatric clinic in Hungary, Budapest, where she worked mainly with acute diseases from the age of 0 till 18. Beside this clinic she worked with children with ADHD and run a helping club for parents.

Now she has an own office where she sees patients with different problems, but once a week she spends a day in the pediatric clinic and still continues the speaking with the parents with children ADHD.

She has a diploma in kineziology also. She is using this treatment in cases with a block in mental level. In her practice homeopathy and kineziology works well together.

Some years ago she turned her interest to Fish theme and started to understand that group of animals and how they could help us. A German cancer rehabilitation clinic asked her for a help for their patients with fish remedies. There were shown deep possibilities of fish remedies in cancer treatment. So the interest of Viktoria expanded from the acute pediatric cases to the adult cancer treatment in years.

Viktoria will speak during the summer school in Levoca about the common themes of all fish remedies, she will show how to classify these remedies in subgroups and will show the cases of fish remedies.

The website of Viktoria: www.homeoterapeuta.hu


SEMINAR INFO:

Venue: Town´s theater, Namestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Hotel: We can book you an accommodation. Please let us know in application email.
Time schedule: 9.00 – 18.00, on Sunday 9.00 – 14.00.
Seminar fee: 4 -days seminar: 139,- €.
Registration: petroci@gmail.com Mobile: 00-421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

……………………………………………………………………………….

Anne Vervarcke i Viktória Bodrogi od 4 do 7 lipca, 2019r. – w Lewoczy (Słowacja)

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w LETNIEJ SZKOLE Słowackiej Akademii Homeopatii Klasycznej w Lewoczy, na Słowacji.
Będzie bardzo ciekawie, tematy główne leków to: RYBY, OWADY,  SARKODY i BAKTERIE.

Pierwszego dnia będzie wykładać zachwycająca Viktoria Bodrogi z Węgier,
a przez kolejne 3 dni bardzo doświadczona Anne Vervarcke z Belgii.

 
Letnia szkoła w Lewoczy na Słowacji potrwa od 4 do 7 lipca, 2019r. (czwartek do niedzieli):
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/letna-skola-2019-v-levoci-anne-vervarcke-viktoria-bodrogi/

Poza sporą dawką wiedzy homeopatycznej wyjazd do Lewoczy na letnią szkołę to również możliwość odkrycia zabytku UNESCO – średniowiecznego starego miasta Lewocza oraz okazja do rozmów i spotkań z kolegami homeopatami i przygotowany dla Państwa program dodatkowy.

 
Anne Vervarcke skupi się na OWADACH, BAKTERIACH i SARKODACH. Anne zauważyła, że adepci homeopatii często popełniają błąd polegający na skupieniu się na szczegółach, zamiast zauważać całość obrazu.
Dlatego też stworzyła ona mapę grup homeopatyków i uprościła swoje wykłady. Będzie objaśniać swoją mapę, która jest bardzo użytecznym narzędziem pozwalającym się zorientować w ogromnej ilości istniejących leków homeopatycznych.
Podczas seminariów zaobserwujemy wyraźną różnicę pomiędzy właściwościami grup leków z części mapy 2D i 3D. Sarkody są dobrym przykładem dlaczego nasi klienci otrzymują często minerały zamiast nich. Powodem tego jest fakt, że homeopaci nie nauczyli się dokładnie odróżniać części 2D mapy.

Viktoria Bodrogi skupi się na  RYBACH w homeopatii. Jej książka o lekach z tej grupy została wydana jesienią zeszłego roku. Kilka dni temu Jonathan Hardy napisał mi, że odkąd przeczytał jej książkę, zaczął przepisywać te leki wielu klientom ze świetnym efektem.
Otrzymamy zatem najlepsze wskazówki jeśli chodzi o dobór leków z tej grupy. Wystarczy usiąść w fotelu zabytkowego teatru w Lewoczy.
Ryby to pierwsze kręgowce i najbardziej rozwinięte stworzenia, które potrafią pobrać tlen z wody. Brak tlenu określa wiele ich cech. Viktoria będzie mówić o charakterystyce ryb, ich istocie i  powinowactwie do organów. Wyjaśni również ich dalsze podziały, które swtorzyła, aby łatwiej nam było przepisywać te leki. Wykaże też dlaczego są one świetnymi lekami na demencję, chorobę Alzheimera, trudności w nauce, bezpłodność i problemy hormonalne. W końcu porówna je z innymi podobnymi grupami jak ptaki, grzyby, narkotyki, inne zwierzęta wodne, Natrium muriaticum i Aqua marina.

Letnia szkoła będzie prowadzona w języku angielskim, dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski oraz tłumaczenie konsekutywne na słowacki.

Zapisy: petroci@gmail.com

Więcej informacji: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/letna-skola-2019-v-levoci-anne-vervarcke-viktoria-bodrogi/

(Jest możliwość zapisania się tylko na wybrane dni)

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.