Anne Vervarcke a Viktória Bodrogi – Letná škola v Levoči – 4.- 7. 7. 2019

74 days left
 • Start date:
  07/04/2019, 9:00
 • End date:
  07/07/2019, 14:00
 • Venue:
  Levoča
 • Place:
  Mestské divadlo
 
 

For English click here

……..

Anne Vervarcke a Viktória Bodrogi4. – 7. 7. 2019 v Levoči

Témy málo známych skupín homeopatických liekov & Ryby

Pozývame Vás na štvordňovú letnú školu v Levoči v dňoch 4.- 7. júla 2019.
Prvý deň (štvrtok) bude prednášať Viktória Bodrogi z Maďarska.
Nasledujúce tri dni (piatok – nedeľa) bude prednášať Anne Vervarcke z Belgicka.

Anne Vervarcke, narodená 15. októbra 1952, pôvodne študovala umenie, absolvovala orientálnu filológiu a antropológiu. Neskôr absolvovala kurzy klasickej homeopatie v Belgicku a v Bloemendaali a Amersfoorte v Holandsku.

Založila Centrum pre klasickú homeopatiu (CKH) v belgickom Leuvene, ktoré organizuje vzdelávanie v homeopatii. Vytvorila jeho programy a bola dlhé roky jeho riaditeľkou a lektorom. Od roku 1989 má aj súkromnú kliniku v Leuvene.

Keď organizáciu CKH prevzala Christel Lombaerts, založila spoločnosť The White Room, ktorá publikuje knihy a organizuje medzinárodné semináre a online kurzy.

V roku 2005 začala s postgraduálnym vzdelávaním prostredníctvom vyliečených prípadov. Tento formát sa ukázal byť veľmi úspešným a tak Anne bola pozývaná prednášať do rôznych krajín, medzi inými do Srbska, Holandska, Čiech a USA.

Po absolvovaní nespočetných seminárov, výskume a výučbe už viac ako 25 rokov si Anne vytgvorila svoj vlastný štýl a metódu. Zostáva pevne v klasickej homeopatii, ale zakomponovala do svojej praxe aj najnovšie poznatky. Svoj prístup nazýva Vital Approach. Je to zmes staršej a novej homeopatie, vplyvov fenomenológie a lingvistiky a samozrejme dlhodobej klinickej praxe. Výsledkom je jasná, pragmatická a efektívna metóda. Ako učiteľka je oceňovaná pre svoju jasnú a ostrú myseľ, humor a v neposlednom rade sofistikovaný, ale zdravý spôsob, ako pochopiť prípad. Výučba Anne je interaktívna a efektívna.

Anne uverejnila niekoľko kníh, ako je “The Charm of Homeopathy” a “Vital Approach” (český preklad: “Vitální přístup”). Pre RADAR / OPUS vytvorila súbor postupov, ktoré sú vysvetlené v knihe “Vital Approach”, databázu prípadov “Rare Remedies for Difficult Cases” a sériu častých otázok.

Webová stránka: www.thewhiteroom.be

…………………..

Viktória Bodrogi sa stretla s homeopatiou pred viac ako 15 rokmi. Jej syn trpel na chronickú tonzilitídu. Po neúspešnom užívaní štyroch antibiotík sa rozhodla vyskúšať alternatívnu medicínu. Rýchly efekt homeopatickej liečby u syna ju priviedol k tejto metóde liečby. Začala používať homeopatiu pri liečbe celej rodiny. Pred viac ako 10 rokmi Viktória ukončila prvé štúdium homeopatie v Maďarsku a potom pokračovala v štúdiu v Anglicku.

Strávila 4 roky na plný úväzok na pediatrickej klinike v Budapešti, kde pracovala hlavne s akútnymi chorobami vo veku od 0 do 18 rokov. Okrem toho pracovala aj s deťmi s ADHD a riadila pomocný klub pre rodičov.

Teraz má vlastnú prax, v ktorej lieči klientov s rôznymi problémami. Ale doteraz raz týždenne trávi jeden deň na pediatrickej klinike a stále pokračuje v rozhovoroch s rodičmi, ktorí majú deti s ADHD.

Viktória má aj kineziologický tréning. Používa túto liečbu, ak vidí blok na mentálnej úrovni. V jej praxi funguje dobre homeopatia spolu s kineziológiou.

Pred niekoľkými rokmi ju zaujali homeopatické lieky z rýb. Snažila sa nájsť ich spoločné znaky a pochopiť ich vlastnosti. Nemecká klinika pre rehabilitáciu po liečbe rakoviny ju požiadala o pomoc u pacientov, ktorí by mohli potrebovať lieky zo skupiny rýb. Ukázalo sa, že tieto lieky majú veľké možnosti pri liečbe rakoviny. Záujem Viktórie sa tak v priebehu rokov rozšíril z akútnych pediatrických prípadov na liečbu dospelých.

Počas letnej školy v Levoči bude Viktória hovoriť o spoločných témach rýb a ich podskupín a ukáže nám prípady týchto liekov.

Webová stránka Viktórie: www.homeoterapeuta.hu

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Miesto: Mestské divadlo, Námestie Majstra Pavla, Levoča.
Ubytovanie: Ak máte záujem o ubytovanie, môžeme vám ho objednať za zvýhodnenú cenu.
Časový plán: 04. – 07. 07. 2019: od 9.00 do 18.00, v nedeľu do 14.00 hod.
Poplatok za seminár: 4-dňový seminár: 139,- €. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €, t.j. ich poplatok je 129 €.
Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

……………………………………………………………………..

Anne Vervarcke and Viktória Bodrogi July 4th – 7th 2019> in Levoča (Slovakia)

Themes of less known groups of homeopathic remedies & Fishes

During the 4 days summer school  in Levoča Viktória Bodrogi will lecture first day (Thursday), the following 2 and half days (Friday, Saturday, Sunday) will speak Anne Vervarcke about themes of less known groups of remedies and she will introduce her .

Anne Vervarcke, born October 15th 1952, was originally trained in arts, graduated in Oriental Philology and Anthropology and took later courses in classical homeopathy first in Belgium and after that in the School for Homeopathy in Bloemendaal and Amersfoort in The Netherlands.

She established ‘The centre for Classical Homeopathy’ (CKH) in Leuven, Belgium, which organizes a five years training course, a Postgraduate course, a yearly seminar and an International Training. She created the programs and was teacher and director of it. She also has a private clinic since 1989 in Leuven.

Since the organisation of the CKH came into Christel Lombaerts hands, she established the company The White Room, to have a framework for publishing her books and organising her international seminars and Online courses.

In 2005 she started with a Postgraduate Class where she did exclusively life cases. As this format was successful, she started to give them in several countries (among which: Serbia, Holland, The Czech Republic and the USA). In her home town she gives those Master classes one a month.

After attending countless seminars, investigating, practising and teaching for more than 25 years now, she developed her own style and method. Staying firmly based in her classics and influenced by the contemporary newest insights, she has come to her own what she calls Vital Approach. It is a blend of old and new homeopathy, influences from phenomenology and linguistics and of course of a long term clinical practise.
This resulted in a method that is clear, pragmatic and effective. As a teacher she is appreciated for her clear and sharp mind, her humour and last but not least the sophisticated yet common sense way of case taking. Classes with Anne tend to be interactive and effective if it comes to improving your skill.

Anne published two books: “The Charm of Homeopathy” and “The Postgraduate Annual 2006”. In the second book, she gives the fundaments of her method in a nutshell and demonstrates it’s value in daily practise, as well in children as adult cases. Those two were combined into one book, published by Bjain, in a second edition, under the title “The Charm of Homeopathy”. Another publication followed in 2009 “Behind the Glass Screen”.

“The Vital Approach” was her next publication, in 2010 by The White Room and a Dutch book with a selection of Master Class cases followed in 2011: “Voorbij Lichaam en Geest”. It gives a detailed report of the cases with an extensive explanation of her method.

Anne created for RADAR / OPUS a set of schemes that come with the explanation in the book “The Vital Approach”, a Database of cases of “Rare Remedies for Difficult Cases” and series of Frequent Asked Questions video clips.

Website: www.thewhiteroom.be

…………………….

Viktória Bodrogi met first with homeopathy more than 15 years ago. Her son suffered in chronic tonsillitis and she decided to use alternative medicine after using antibiotics for 4 times without any success. This physician turned her to homeopathy after recognizing how effective this treatment was after failure of conventional approach. After that she used homeopathy in her whole family. 10 years ago Viktória finished first studies in homeopathy in Hungary and after that continued in studies in Central Homeopathic Education and got diploma according the UK law.

She spent 4 years full time in a pediatric clinic in Hungary, Budapest, where she worked mainly with acute diseases from the age of 0 till 18. Beside this clinic she worked with children with ADHD and run a helping club for parents.

Now she has an own office where she sees patients with different problems, but once a week she spends a day in the pediatric clinic and still continues the speaking with the parents with children ADHD.

She has a diploma in kineziology also. She is using this treatment in cases with a block in mental level. In her practice homeopathy and kineziology works well together.

Some years ago she turned her interest to Fish theme and started to understand that group of animals and how they could help us. A German cancer rehabilitation clinic asked her for a help for their patients with fish remedies. There were shown deep possibilities of fish remedies in cancer treatment. So the interest of Viktoria expanded from the acute pediatric cases to the adult cancer treatment in years.

Viktoria will speak during the summer school in Levoca about the common themes of all fish remedies, she will show how to classify these remedies in subgroups and will show the cases of fish remedies.

The website of Viktoria: www.homeoterapeuta.hu


SEMINAR INFO:

Venue: Town´s theater, Namestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Hotel: We can book you an accommodation. Please let us know in application email.
Time schedule: 9.00 – 18.00, on Sunday 9.00 – 14.00.
Seminar fee: 4 -days seminar: 139,- €.
Registration: petroci@gmail.com Mobile: 00-421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.