Jan Scholten – 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

14 days left
  • Start date:
    02/02/2018, 11:00
  • End date:
    04/02/2018, 14:00
 

For English – click here

Dla języka polskiego naciśnij tutaj ………

Pozývame Vás na seminár Jana Scholtena, 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

Úplný systém rastlín

Jan Scholten je známy svojim systémom minerálnej ríše, objavom lantanoidov a vytvorením úplného rastlinného systému, ktorý po prvý raz prezentoval v máji 2012 v Utrechte. Počas tohto seminára uvidíme ako Jan využíva tento systém v praxi. Od vydania úžasnej knihy The Wonderful Plants stále viac a viac homeopatov na celom svete oceňuje efektívnosť tohto nového systému rastlín, ktorý nám pomáha veľmi účinne a presne predpisovať aj veľmi malé a takmer neznáme lieky. Svoje úspešné prípady nám bude ilustrovať na veľkom počte videoprípadov.

Prihlášky: petrociova@gmail.com Miesto: Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava.

Časový plán: 2. 2. 2018: Registrácia účastníkov 11.00 – 12.00, Prednášky od 12.00 do 18.30 hod. 3. 2. 2018: 9.00 do 18.30 hod. 4. 2. 2018: 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár: 3-dňový seminár 2. – 4. februára 2018: 95,- EUR (členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10,- €).

Ubytovanie: Ubytovanie si každý zabezpečuje sám. Odporúčame tieto ubytovacie zariadenia, s ktorými máme dohodnuté nižšie ceny (okrem SZU, kde nemáme dohodnuté nižšie ceny, ale ich ceny sú nízke aj tak). Aby ste dostali špeciálne ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme uzavreté dohody s ubytovacími zariadeniami).
Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel. Počas víkendov (piatok – nedeľa) je nižšia cena ako počas pracovných dní, pre nás 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 60 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu. Je aj variant zníženej ceny počas týždňa, v ktorej sú už zahrnuté raňajky a parkovanie. Hostel Lemon, Exnárova 18, prevádzkuje – Matúš Kraus, Mob: 0918 575 443, Email: lemonbratislava@gmail.com. www.hostellemon.sk (na tejto stránke je kontakt na majiteľov, nie na prevádzkovateľa a ceny sú oficiálne, nie naše). Hostel je čistý, je v Ružinove a má veľmi výhodné ceny: od 12 do 25 €, podľa toho, či sú na izbe 4, 3 alebo dve osoby (pri dvoch je cena 15 € na jedného) alebo je človek sám na izbe (cca 25 €).
Hotel Echo, nachádza sa pri Bajkalskej ulici rovnako ako hotel Aston, dohodnuté nižšie ceny: 25 € za jednotku, 30 € za dvojku, 40 € za trojposteľovú izbu. Tel: 00 421 917 324 622.
Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) – http://www.szu.sk/index.php?id=156 – kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

………………………

We invite you to the seminar of Jana Scholten, M.D.,

2. – 4. 2. 2018 in Bratislava (Slovakia)

Unique System of Plants – theory & practice

Dr. Jan Scholten became famous by his discovery of system in the mineral kingdom, by discovery of a big group of new remedies – lanthanides and by creation a compact system of plant remedies, which was first time revealed in May 2012 in Utrecht. During this seminar we will be able to watch closely Jan´s way of using of the System of Plants in his daily practice. Since the publishing of the amazing book The Wonderful Plants more and more homeopaths all over the world appreaciate the effectiveness of this completely unique system of homeopathic plant remedies, offering us quick and practical access to even small remedies. Jan will illustrate the process of selection of plant remedies according his system by many videocases.

Applications: petroci@gmail.com Venue: Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Hours od the seminar: 2. 2. 2018: Registration of participants 11.00-12.00. Lectures since 12.00 till 18.30. 3. 2. 2018: 9.00 – 18.30 4. 2. 2018: 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3-day seminar 2. – 4. 2. 2018: 95 €

Registration:
petroci@gmail.com
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

Accommodation: We can book you an accommodation for lower group price. We have an agreement with Hotel Aston (www.hotelaston.sk,) and Hotel Echo. If you would like to book for yourself, please, refer to my name Dr. Vladimir Petroci or our firm PETROCI s.r.o.). Hotel Aston doesn´t have free capacity anymore.

Zapraszamy na seminarium Jana Scholtena, 2 – 4 lutego 2018 roku w Bratysławie

 tłumaczone na j.polski (słuchawki)

Pełny system królestwa roślin

Dr Jan Scholten zasłynął odkryciem systemu w królestwie minerałów, odkryciem dużej grupy leków – lantanowców i stworzeniem spójnego Systemu Roślin, który po raz pierwszy przedstawił w maju 2012 r. w Utrechcie. Podczas tego seminarium będziemy mogli dokładnie obserwować sposób, w jaki Jan Scholten korzysta z tego systemu w swojej codziennej praktyce. Zilustruje on proces doboru leków przez wiele przypadków video. Od czasu opublikowania niesamowitej książki „The Wonderful Plants”, coraz więcej homeopatów na świecie docenia skuteczność tego unikalnego systemu, oferującego nam szybki i praktyczny dostęp do leków bardzo rzadkich lub wcześniej nieznanych.

Miejsce seminarium: Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Godziny seminarium:

  1. 2. 2018: Rejestracja uczestników 11.00-12.00 Wykłady 12.00 – 18.30
  2. 2. 2018: 9.00 – 18.30
  3. 2. 2018: 9.00 – 14.00

Opłata za seminarium: (3 dni) 95 €

Proszę wysłać płatność na konto:

Bank: VUB s.r.o.
Nazwa konta : PETROCI s.r.o.
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX

W tytule przelewu proszę podać:   swoje nazwisko, seminarium 2-4.2.18

Dane do faktury proszę przesłać na adres:
petroci@gmail.com

Tłumaczenie

Przedpłata za koszt tłumaczenia  wynosi 100 PLN od osoby. Kwota ostateczna uzależniona jest od wielkości grupy.

-grupa 10-osobowa – 390 PLN od osoby

-grupa powyżej  15 osób – 310 PLN  od osoby.

-grupa 30-osobowa – 180 PLN od osoby

Proszę o dokonanie jej nie później niż do 20 stycznia (konieczność zamówienia odpowiedniej liczby zestawów słuchawkowych).

Dopłata ( uzależniona od liczebności grupy ) możliwa będzie przed rozpoczęciem seminarium.

Przedpłat należy  dokonywać na konto;

“CA IRA” Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 25/21/51

00-628 Warszawa

NIP: 526 00 22 219

PKO BP SA XV O/Wwa

68 1020 1156 0000 7702 0007 8089

Proszę o wcześniejsze przesłanie na mail Piotra Kadlčíka potwierdzenia przelewu (z tytułem “Seminarium w Bratysławie”):

siman.translator@gmail.com

W cenie zawarty jest również koszt indywidualnych zestawów słuchawkowych dla każdego z uczestników.  Tłumaczenie odbywać się będzie metodą konsekutywną z języka angielskiego, oraz w miarę potrzeb, słowackiego. Uczestnicy otrzymają fakturę za usługi translatorskie.

Zakwaterowanie: Możemy zarezerwować dla Państwa nocleg v Hotel Echo.

Hotel Aston jest już zajęty.

Dr. Vladimir Petroci:  Tel: 00421 905 501 798, petroci@gmail.com

Leave a reply

Your email address will not be published.