Jan Scholten – 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

105 days left
  • Start date:
    02/02/2018, 11:00
  • End date:
    02/04/2018, 14:00
 

For English – click here
………

Pozývame Vás na seminár Jana Scholtena, 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

Úplný systém rastlín 

Jan Scholten je známy svojim systémom minerálnej ríše, objavom lantanoidov a vytvorením úplného rastlinného systému, ktorý po prvý raz prezentoval v máji 2012 v Utrechte. Počas tohto seminára uvidíme ako Jan využíva tento systém v praxi. Od vydania úžasnej knihy The Wonderful Plants stále viac a viac homeopatov na celom svete oceňuje efektívnosť tohto nového systému rastlín, ktorý nám pomáha veľmi účinne a presne predpisovať aj veľmi malé a takmer neznáme lieky. Svoje úspešné prípady nám bude ilustrovať na veľkom počte videoprípadov a na živom vyšetrení budeme mať možnosť jeho hľadanie lieku vidieť a zažiť naživo.

Prihlášky: petrociova@gmail.com

Miesto:
Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava.

Časový plán:
2. 2. 2018: Registrácia účastníkov 11.00 – 12.00, Prednášky od 12.00 do 18.30 hod.
3. 2. 2018: 9.00 do 18.30 hod.
4. 2. 2018: 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár:
3-dňový seminár 2. – 4. februára 2018: 95,- EUR (členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10,- €).

Ubytovanie:
Ubytovanie si každý zabezpečuje sám. Odporúčame tieto ubytovacie zariadenia, s ktorými máme dohodnuté nižšie ceny (okrem SZU). Aby ste dostali nižšie ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme ozavreté dohody s ubytovacími zariadeniami).

Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel. Počas víkendov (piatok – nedeľa) je nižšia cena ako počas pracovných dní, pre nás 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu. Je aj variant zníženej ceny, v ktorej sú už zahrnuté raňajky a parkovanie.

Hostel Lemon, Exnárova 18, prevádzkuje – Matúš Kraus, Mob: 0918 575 443, Email: lemonbratislava@gmail.com. www.hostellemon.sk (na tejto stránke je kontakt na majiteľov, nie na prevádzkovateľa a ceny sú oficiálne, nie naše). Hostel je čistý, je v Ružinove a má veľmi výhodné ceny: od 12 do 25 €, podľa toho, či sú na izbe 4, 3 alebo dve osoby (pri dvoch je cena 15 € na jedného) alebo je človek sám na izbe (cca 25 €).

Hotel Echo, blízko hotela Nivy, dohodnuté nižšie ceny: 25 € za jednotku, 30 € za dvojku, 40 € za trojposteľovú izbu.

Hotel Nivy – www.hotelnivy.sk, dohodnutá cena 50 € za izbu, či už je obsadená 1 alebo 2 osobami.

Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) – http://www.szu.sk/index.php?id=156
– kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

………………………

We invite you to the seminar of Jana Scholten, M.D.,

2. – 4. 2. 2018 in Bratislava (Slovakia)


Unique System of Plants – theory & practice
 

Dr. Jan Scholten became famous by his discovery of system in the mineral kingdom, by discovery of a big group of new remedies – lanthanides and by creation a compact system of plant remedies, which was first time revealed in May 2012 in Utrecht. During this seminar we will be able to watch closely Jan´s way of using of the System of Plants in his daily practice. Since the publishing of the amazing book The Wonderful Plants more and more homeopaths all over the world appreaciate the effectiveness of this completely unique system of homeopathic plant remedies, offering us quick and practical access to even small remedies. Jan will illustrate the process of selection of plant remedies according his system by many videocases.

Applications: petrociova@gmail.com

Venue:
Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Hours od the seminar:
2. 2. 2018: Registration of participants 11.00-12.00. Lectures since 12.00 till 18.30.
3. 2. 2018: 9.00 – 18.30
4. 2. 2018: 9.00 – 14.00.

Seminar fee:
3-day seminar 2. – 4. 2. 2018: 95,- EUR

Registration: petrociova@gmail.com
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)
 

Accommodation:

We can book an accommodation for you. We have an agreement with Hotel Aston, Hostel Lemon and Hotel Nivy. If you would like to book for yourself, please, refer to my name Dr. Vladimir Petroci or our firm PETROCI s.r.o.).

Hotel Aston, www.hotelaston.sk. We advice this high quality 4 star hotel. During weekends (Friday till Sunday) there is a lower price compared to working days (Mo-Th), for us 45 € for a room (occupied by 1 or 2 persons) without breakfast and parking.

Hostel Lemon, Exnárova 18, Matúš Kraus, 0918 575 443, lemonbratislava@gmail.com. Hostel is clean and is very cheap: from 12 € till 25 €, accordingly how many persons are in a room (4, 3 or 2 people, if 2, the price is 15 € for one of them) or one person (cca 25 €).

Hotel Nivy – www.hotelnivy.sk, 50 Euro for a double room, the price is same if occupied by 1 or 2 persons.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.