Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Deborah Collins – Life Traumas in Homeopathy – 24.- 26. 4. 2020

Expired
  • Start date:
    04/24/2020, 12:00
  • End date:
    04/26/2020, 14:00
 
 

For English click here

Wersja polska – naciśnij tutaj

……..

Deborah Collins (Canada) – Životná cesta človeka v homeopatii –

Bratislava 24.- 26. 4. 2020

Jazyk seminára: ANGLICKY so SLOVENSKÝM prekladom

Dr. Deborah Collins sa narodila v Kanade v roku 1953. Vyštudovala medicínu v Holandsku, kde sa aj po prvý raz dostala do kontaktu s homeopatiou. Patrila do Guilde group – krúžku Jana Scholtena. Ako lekár – homeopat praktizuje pracuje od roku 1986. V roku 1997 sa presťahovala na Nový Zéland, kde významne prospela rozvoju modernej homeopatie ako učiteľka homeopatie a svojimi článkami. V roku 2010 sa vrátila do Európy a v súčasnosti žije vo Francúzsku, kde praktizuje a učí na homeopatických seminároch. Najviac bola ovplyvnená dielom Dr. Jana Scholtena a Dr. Rajana Sankarana, ktoré obohacuje svojim vlastným duchovným a psychologickým pochopením. Deborah Collins je skúsená medzinárodná učiteľka homeopatie. Dlhé roky bola šéfredaktorkou časopisu Interhomeopathy a redaktorkou Spectrum of Homeopathy. Vždy sa aktívne podieľala na rozvoji homeopatie a stojí aj za Holandsko-Indickou školou v Košiciach (1994-1996), ktorá bola najúspešnejšou zahraničnou školou na Slovensku.

Cieľom seminára bude ilustrovať “cestu”, na ktorú sa vydávame vstup do života a to ako homeopatické lieky korešpondujú s výzvami, ktoré na seba berieme. Seminár prinesie nové pohľady na dobre známe lieky, ale uvidíme aj lieky, ktoré sú pomerne neznáme.  Deborah Collins si kladie pri vyšetrení základnú otázku: “Aký príbeh je za týmito ťažkosťami? Aká životná situácia má byť vyliečená?” Môže ísť o situácie z ranného detstva, z vnútromaternicového vývoja, ale aj traumy a udalosti, ktoré sa stali našim predkom, alebo ktoré ľudia zažili v minulých životoch. Ak nájdeme odpoveď na túto otázku – prečo vznikol daný fyzický problém, zmena správania alebo myslenia, potom už ľahko nájdeme liek pomocou mapy Jana Scholtena alebo Michal Yakir. Deborah ukáže na prípadoch rôzne cesty hľadania problému a tiež to ako pomôcť postihnutému človeku zúčastňovať sa na svojom uzdravení.

Miesto: Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava). Z hotela Aston sa tam dostanete autobusom 98, ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita. Cez cetu je možné prejsť podzemným prechodom pre peších.

Časový plán:
Piatok: registrácia od 11:00, prednáška sa začne o 12:00 do 18:30, dve prestávky. Sobota prednášky od 9:00 do 13:00, obed od 13:00 do 14:30, prednášky od 14:30 do 18:30 s kratšou prestávkou.
Nedeľa prednášky od 9:00 (bez obedňajšej pauzy) do 14:00, dve kratšie prestávky.

Poplatok za 3-dňový seminár: 100,- €.
90 € – študenti ročníkov 1 – 4 SAKH a členovia Slovenskej komory homeopatov (zľava 10 € zo 100 €).
Študenti SAKH majú vstup aj na základe semestrálnych platieb.

Ubytovanie:

Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel, kt. sa nachádza hneď vedľa budovy COOP Produkt, v kt. sú základné semináre. V piatok, sobotu a nedeľu je nižšia cena 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 55 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu.
Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) – http://www.szu.sk/index.php?id=156 – kontakt pani Fančová: 02/59370 684, Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com Mobil: 00 421 948 127 733

………………………………………………………………………………..

We invite you to the seminar

Deborah Collins  – The Human Journey and Homeopathy – Bratislava 24. – 26. 4. 2020

Language of the seminar: ENGLISH with SLOVAK translation

Deborah Collins was born in 1953, in Canada, she studied medicine in Holland, where she first encountered homeopathy. She has been in practice as a homeopathic doctor since 1986. In 1997, she emigrated to New Zealand, where she encouraged the development of modern homeopathy through her teaching and writing. In 2010, she returned to Europe and is currently living in France, where she practices and gives seminars. She has been particularly influenced by the works of Jan Scholten and Rajan Sankaran, to which she brings her own spiritual and psychological understanding. She is an experienced international lecturer and is the current co-editor of Interhomeopathy and Spectrum of Homeopathy.

The goal of the seminar will be to illustrate the ‘journey’ that we take on entering a lifetime, and how our homeopathic remedies correspond with challenges that we have taken on. Deborah Collins will provide some new insights into remedies that we know well, as well as some that are relatively unknown. In all cases we can ask “What is the story behind the complaint? What situation is asking to be healed?” This can include situations from early childhood, from the intra-uterine period, issues passed on from previous generations, past lives, among others. To have clues to the “why” behind our problems and behaviours, we can more easily place them in the new mapping systems of Jan Scholten and Michal Yakir, for instance. Various cases will illustrate different ways of looking at the problem, as well as how to involve the patient in their own healing process. In Slovakia Deborah will present a collection of her most interesting cases from her rich practice.

Venue: Ekonomická univerzita (University of Economics), Dolnozemská cesta 1, Bratislava. If you stay at hotel ASTON, take a bus 98 at Bajkalska cesta (Bajkalska street) and descend from it at the first bus stop after crossing the Danube river. Economic university is on the opposit side of street Dolnozemska cesta as is a bus stop. You can cross the street by subterranean crossing.

Accommodation: We can book you an accommodation for lowered group price in Hotel Aston (www.hotelaston.sk). Please, apply as soon as possible. There is only a limited number of rooms available.

Transportation notes: Bratislava is a capital of Slovakia, easily accessed by car, train and airplane. There is an airport in Bratislava. The nearest big international airport is Vienna airport in Schwechat, 50 km from Bratislava. From Schwechat airport 2 times in an hour departs a bus to Bratislava, just in front of arrivals. Cheap Taxi: 00421 2 16555, 00421 2 16077, Taxi Oravský Mário: 00 421 907 740 913.

Time schedule:
Friday: registration 11.00 – 12.00, lectures 12.00 – 18.30.
Saturday: 9.00 – 17.30.
Sunday 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3 -day seminar: 100,- €.

Registration:
petroci@gmail.com

Mob: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)
……………………………………………………………………..

Zapraszamy na seminarium

Deborah Collins – Podróż ludzka i homeopatia – Bratyslawa 24-26 kwietnia 2020 r

Deborah Collins urodziła się w 1953 r. w Kanadzie. Studiowała medycynę w Holandii, gdzie po raz pierwszy spotkała się z homeopatią. Od 1986 roku praktykuje jako lekarz homeopatyczny. W 1997 roku wyemigrowała do Nowej Zelandii, gdzie poprzez nauczanie i pisanie zachęcała do rozwoju nowoczesnej homeopatii. W 2010 roku wróciła do Europy i obecnie mieszka we Francji, gdzie ćwiczy i prowadzi seminaria. Szczególny wpływ wywarły na nią prace Jana Scholtena i Rajana Sankarana, na które wnosi własne duchowe i psychologiczne zrozumienie. Jest doświadczonym wykładowcem międzynarodowym i obecnym współredaktorem Interhomeopathy i Spectrum of Homeopathy.

Na Słowacji podzieli się z nami swoimi najciekawszymi przypadkami ze swojej długoletniej praktyki, ze szczególnym naciskiem na znalezienie przyczyn obecnych trudności w traumatycznych doświadczeniach. Celem jest zilustrowanie „podróży”, którą podejmujemy wkraczając w życie, oraz tego, w jaki sposób nasze leki homeopatyczne odpowiadają wyzwaniom, które podjęliśmy. Deborah Collins zadaje podstawowe pytanie: „Jaka jest historia tych trudności? Jaką sytuację życiową należy wyleczyć?” Mogą to być sytuacje od wczesnego dzieciństwa, rozwoju wewnątrzmacicznego, ale także traumy i wydarzenia, które stały się naszymi przodkami lub których ludzie doświadczyli w poprzednich wcieleniach. Jeśli znajdziemy odpowiedź na to pytanie – dlaczego pojawił się problem fizyczny, zmiana zachowania lub myślenia, wówczas możemy łatwo znaleźć lekarstwo, korzystając z mapy Jana Scholten lub Michał Yakir. Deborah pokaże różne sposoby szukania problemu i jak pomóc osobie niepełnosprawnej uczestniczyć w jej uzdrowieniu.

Miejsce seminarium: Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislawa

Godziny seminarium:
24. 4. 2020: Rejestracja uczestników 11.00-12.00. Wykłady 12.00 – 18.30.
25. 2. 2020: 9.00 – 18.30.
16. 2. 2020: 9.00 – 14.00.

Opłata za seminarium: (3 dni) 95 €

Tłumaczenie:

Tłumaczenie:
Piotr Kaldcik: siman.translator@gmail.com

Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z tłumaczenia konsekutywnego z języków angielskiego oraz czeskiego/słowackiego. Uczestnicy będą wyposażeni w indywidualne zestawy słuchawkowe.

Bezzwrotna przedpłata za koszt tłumaczenia  wynosi 180 PLN od osoby. Kwota ostateczna uzależniona jest od wielkości grupy.

-grupa min.  10-osobowa – 390 PLN od osoby

-grupa powyżej  15 osób – 340 PLN  od osoby.                        

-grupa powyżej 30-osób – 180 PLN od osoby

Zainteresowanych proszę o dokonanie przelewu przedpłaty za koszt tłumaczenia (180 pln) na :

Siman – Piotr Kadlcik

26 1140 2004 0000 3602 7777 0353

z tytułem przelewu – Deborah Collins – Bratysława

Przed przeslaniem predplaty proszimy o wcześniejszy kontakt mailowy na siman.translator@gmail.com

W cenie zawarty jest również koszt indywidualnych zestawów słuchawkowych dla każdego z uczestników. Tłumaczenie odbywać się będzie metodą konsekutywną z języka angielskiego, oraz w miarę potrzeb, słowackiego. Uczestnicy otrzymają fakturę za usługi translatorskie.

Zakwaterowanie: Możemy zarezerwować dla Państwa nocleg v Hotel Aston.

lek. Vladimir Petroci: Tel: 00421 905 501 798, petroci@gmail.com

www.akademiahomeopatie.sk
www.facebook.com/akademiahomeopatie
www.facebook.com/Slowacka.Akademia.Homeopatii.w.Polsce

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.