Louis Klein v Bratislave – 03. – 05. 11. 2017

72 days left
  • Start date:
    03/11/2017, 8:00
  • End date:
    05/11/2017, 14:00
Louis Klein, FSHom. z Kanady - 16. - 18. mája 2014
Bratislava
 
 
Louis Klein, FSHom. z Kanady - 16. - 18. mája 2014 Bratislava
Louis Klein učí a praktizuje homeopatiu už viac ako 35 rokov. Jeho semináre sú plné objavných a zároveň vzrušujúcich informácií, ktoré sú okamžite použiteľné v praxi.

“Vychádzam z klinickej perspektívy. Dávam poslucháčom informácie, ktoré sú overené a hneď použiteľné. Snažím sa o jednoduchosť, jasnosť, priame využitie a inšpiráciu. Mojím cieľom je pomôcť každému homeopatovi vylepšiť jeho úspešnosť liečby. Naplno sa venujem objavovaniu nového v homeopatii a prezentácii týchto informácií a metód jasným a dostupným spôsobom. Pri toľkých nových metódach, ktoré sa objavili v nedávnej minulosti, je ťažké pre homeopatov prijímať všetky nové informácie a zároveň pokračovať vo svojej klinickej praxi. Mojím hlavným cieľom je úspešné klinické využitie všetkých nových poznatkov, ktoré nám môžu pomôcť v liečbe našich pacientov. Objavil som užitočné tipy, ktoré vám pomôžu urýchliť váš vývoj a zdokonaliť vašu prax.
Verím, že to bude jeden z užitočných seminárov pre moderného homeopata.
Teším sa, že sa aj tohto roku uvidíme v Bratislave!”
Louis Klein 
FSHom

Organizácia:

Termín: 03.- 05.11. 2017
Miesto: Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava).
Z hotela Nivy alebo Echo sa tam dostanete autobusom 98, ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.
Ubytovanie: Účastníci seminára sa môžu ubytovať v Hoteli Nivy so zľavou v rámci spoločnej objednávky.
Časový plán:Piatok 03.11.2017 začneme registráciou od 8.00, prednášky budú od 9.00 do 18.00 s prestávkou na obed od 13.00 do 14.30. Sobota 04.11.2017 rovnako ako v piatok. V nedeľu 05.11.2017 od 9.00 do 14.00.
Účastnícky poplatok: Poplatok za seminár je 95 €. Členovia SKH, SLHS, ČHA, ČLHS majú zľavu 10 €. Študenti SAKH majú vstup na základe semestrálnych platieb.
Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………….

Louis Klein, FSHom. in Bratislava (Slovakia) – November 3rd – 5th 2017

The Flow of Successful Homeopathic Prescribing

Dear colleagues, we would like to kindly invite you on homeopathic seminar with Louis Klein from Canada on 03rd – 05th November 2017 in Bratislava.
New methods give new opportunities but also new frustrations but now you can jump start your understanding and practice by the enthusiastic clarity in this seminar!
In this highly anticipated Master Seminar, Louis Klein will demonstrate how to successfully combine new systems with already learned methods and direct perceptions. Come and step into the flow of successful homeopathic prescribing.

Louis Klein has been teaching and practising homeopathy for over 35 years. His seminars are delightfully chocked full of information that is both immediately and practically applicable as well as part of the front edge of evolving homeopathy.

“I come from a clinical experience perspective. This informs my teaching and how you will get the information that is ready to use. Easier. Less confusion. Direct application and inspiration.
My goal is to advance every homeopath’s ability to get the successful results they and their patients all crave. I am committed to advancing homeopathy and presenting this information and methodologies in a clear and accessible way.”
“With so many new methods and lately, a remarkable amount of new information it’s hard to find a way of being at peace with homeopathy, while advancing your practice. My focus is always on the successful clinical application of any new material and that is what I will be helping with. I have found some useful insights that will assist you to get immediately up to speed or to continue the positive trajectory that you are already on.”
I plan this to be one of the most beneficial seminars for the modern homeopath and I look forward to seeing you at this yearly gathering!”
– Louis Klein FSHom


Organisation:

Location of seminar: University of economy, Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava
Hours of seminar: 3 days seminar, November 03-05, beginning at 9.00 Friday. Friday and Saturday 9.00 – 18.00, Sunday 9.00 – 14.00
Accommodation: double room in Hotel Nivy – 50 Euro / night, booking at organizer.
Seminar fee: 95 €.
Seminar registration: petrociova@gmail.com
V tomto veľmi očakávanom kurze Louis Klein, FSHom.  ukáže ako je možné úspešne kombinovať nové systémy s už známymi metódami a priamym vnímaním.
Príďte a s vstúpte do prúdu úspešného predpisovania.

1 Comment

  1. Pingback : Motýle ako symbol slobody | Homeopatická akadémia

Leave a reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.