Jan Scholten – 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

163 days left
  • Start date:
    02/02/2018, 8:00
  • End date:
    02/04/2018, 14:00
 
 

For English – click here
………

Pozývame Vás na seminár Jana Scholtena, 2. – 4. 2. 2018 v Bratislave

Úplný systém rastlín 

Jan Scholten je známy svojim systémom minerálnej ríše, objavom lantanoidov a vytvorením úplného rastlinného systému, ktorý po prvý raz prezentoval v máji 2012 v Utrechte. Počas tohto seminára uvidíme ako Jan využíva tento systém v praxi. Od vydania úžasnej knihy The Wonderful Plants stále viac a viac homeopatov na celom svete oceňuje efektívnosť tohto nového systému rastlín, ktorý nám pomáha veľmi účinne a presne predpisovať aj veľmi malé a takmer neznáme lieky. Svoje úspešné prípady nám bude ilustrovať na veľkom počte videoprípadov a na živom vyšetrení budeme mať možnosť jeho hľadanie lieku vidieť a zažiť naživo.

Prihlášky: petrociova@gmail.com

Miesto:
Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava.

Časový plán:
2. 2. 2018: od 9.00 do 17.30 hod. (od 8:00 začína prezentácia účastníkov)
3. 2. 2018: od 9.00 do 17.30 hod.
4. 2. 2018: od 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár:
3-dňový seminár 2. – 4. februára 2018: 95,- EUR (členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10,- €).

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

………………………

We invite you to the seminar of Jana Scholten, M.D.,

2. – 4. 2. 2018 in Bratislava (Slovakia)


Unique System of Plants – theory & practice
 

Jan Scholten became famous by his exploration of system of homeopathic remedies in the mineral kingdom, whole big group of new remedies – lanthanides and by creation a compact system of plant remedies, which was first time revealed in May 2012 in Utrecht. During this seminar we will be able to watch closely Jan´s way of using of this system in his daily practice. Since the publishing of the amazing book The Wonderful Plants more and more homeopaths all over the world appreaciate the effectiveness of this completely unique system of homeopathic plant remedies, offering us quick and practical access to even small remedies.

Applications: petrociova@gmail.com

Venue:
Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Hours od the seminar:
2
. 2. 2018: 9.00 – 17.30 (since 8:00 registration of participants)
3. 2. 2018: 9.00 – 17.30
4. 2. 2018: 9.00 – 14.00.

Seminar fee:
3-day seminar 2. – 4. 2. 2018: 95,- EUR

Registration: petrociova@gmail.com
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)
 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.