Zo sveta homeopatie

    • ​September otvára dvere škôl a ponúka miesta v laviciach všetkým, ktorí  kráčajú cestou poznania. Dospelí majú v porovnaní s deťmi vo vzdelávaní veľkú výhodu –  vedia už, čo im v živote chýba. Preto študujú vybranú oblasť s hlbokým zanietením a chuťou. V tomto článku nájdete reálne sk... [read more]
    • ​Lekár ​Dr. Andrew Sikorski hovorí o svojom pôvodnom skepticizme voči ​homeopatii a opisuje ​svoju skúsenosť, ktorá ​radikálne zmenila jeho pohľad.​​V ​d​iskusii o tom, či by homeopatia mala byť k dispozícii cez národný zdravotný systém (NHS) sa stretávajú dve protichodné strany. Obe citujú množstvo... [read more]

Najbližšie podujatie

Povedali o nás